Även om de sviker dig, sluta inte göra gott

Även om de sviker dig, sluta inte göra gott
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2024

Det sägs att göra gott är att glömma bort sig själv eftersom man gör allt för andra; men detta är inte sant. Att bete sig ordentligt med integritet och värna om dem som finns i vår närhet innebär inte att man glömmer bort sig själv.

De som uppnår det bästa i livet är de som följer sina inre röster och agerar i enlighet med sina egna värderingar. Om man inte gör detta går man emot sin egen essens, och man kommer därför att glömma bort sig själv och sin identitet.

Det sägs att det finns svek som gör att man öppnar ögonen och stänger hjärtat. Det är en smärta som gör att vi måste se upp, men vi bör aldrig ge upp idén med att göra gott för andra.

Vi kan belysa detta med en visdom som Saint-Exupéry lämnade oss med i Lille prinsen: “Det hade varit galenskap att hata alla rosor för att en av dem stack dig”.

Vi bör därför inte avsky hela världen bara för att någon har gjort oss illa, och vi bör ej heller ändra vår livsfilosofi för att någon har svikit oss. Håll kvar vid dina egna värderingar!

Man vid träd

Även om det finns personer som har svikit mig kommer jag inte sluta göra gott för andra

Vi har alla upplevt svek åtminstone en gång i våra liv. Det finns de som gör mer ont än andra, och det finns de som kan ha sårat oss för alltid i denna värld.

Det sägs att även de mest kärleksfulla personer blir trötta på att bli sårade, men även om vi blir djupt sårade bör vi inte ge upp vår förmåga att älska, att göra gott för dem som verkligen förtjänar det.

Under livets gång investerar vi tid, känslor, drömmar och förhoppningar för att nå vissa mål. Ibland är dessa mål endast saker man vill uppnå medan det andra gånger kan handla om personer; personer som kan svika oss.

  • Då vi strävar efter något riktigt mycket och sedan misslyckas kan vi känna ett tomrum.
  • Vi har inte bara blivit av med en relation, en dröm, utan även en del av oss själva.
  • Den största faran med att bli sviken har att göra att man kan känna sig hjälplös. Det finns något som inte har fungerat, något som inte har blivit som vi ville och förväntade oss…. Detta gör ont och därför upplever vi känslan att vad vi än gör kommer det resultera i samma sak.
  • Många gånger kan vi känna ilska, tänka negativa tankar och bli frustrerade efter att vi har blivit svikna.
  • Allt detta kan bli kroniskt efter en tid och leda till att vi ändrar vår syn på livet, på människor och även själva tanken att det fortfarande finns bra personer i denna värld.

Vi bör aldrig låta oss hamna i dessa extremer eftersom detta helt kommer att förstöra våra värderingar. Om du förstör dina värderingar kommer du förstöra allt, och om du förlorar din förmåga att göra gott eftersom du inte tror att det är värt besväret kommer du även att ha förlorat dig själv. Du kommer att känna igen dig mindre och mindre varje gång du ser dig själv i spegeln.

Kvinna och elefant som gör gott

Hur du kommer över att någon svikit dig, så att du fortfarande tror på dig själv och de runt omkring

Vad som än händer dig i livet, oavsett om det är något bra eller dåligt; acceptera det. Integrera det i ditt liv och fortsätt framåt så mycket du kan. Om du håller kvar vid ilska kommer du att hämma din förmåga att göra gott.

Vi är inte mer än passagerare på ett tåg som går snabbt genom livet. Lär dig resa vidare med detta tåg, snabbt och utan hämningar.

Det är inte alltid lätt att komma över att man har blivit sviken. Men om det är något du inte bör tillåta så är det att låta andras handlingar ändra dig som människa. Du får inte tro att det inte längre finns bra personer och att andra personer alltid kommer att såra dig.

Notera följande angående hur du kan skydda dig själv i ditt dagliga liv:

  • Försök att leva i nuet, utan stora förhoppningar kring hur saker bör vara.
  • Acceptera att det är en del av livet att folk sviker en. Tillåt inte att andra ändrar dig till någon du inte är.
  • Förstå att du inte kan kontrollera det som andra gör, oavsett om det är något bra eller dåligt. Du vet vem du är och vad du vill, och du vet vad dina egna värderingar står för.
  • Tro att andra vill dig väl tills de visar motsatsen. Ha förtroende och öppna ditt hjärta, för du förtjänar att bra människor kommer in i ditt liv.

Se besvikelser som förnyelser: de ger dig erfarenheter och hintar angående vad du inte bör göra igen. Förlora aldrig din förmåga att göra gott för att andra har svikit dig.

Kvinna i röd klänning

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.