När barn bryter upp med sina föräldrar

När barn bryter upp med sina föräldrar kan det finnas en god anledning till det. Men vissa barn agerar även själviskt. Läs vidare för att lära dig mer!
När barn bryter upp med sina föräldrar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När barn bryter upp med sina föräldrar så förstår de sistnämnda inte alltid varför. Ingen är perfekt, och det finns givetvis föräldrar som inte förtjänar sina barns kärlek.

Men det finns även barn som, till synes utan anledning, väljer att gå vidare, ta avstånd och lämna en smärtsam tystnad bakom sig i en förvirrad och bedrövad familj.

Det är otvivelaktigt en komplicerad fråga. Även om det inte finns tillräckligt med statistik om antalet familjer med barn och föräldrar som tagit avstånd från varandra, är det ett relativt vanligt problem i vården.

Det finns dock även en annan faktor som är värd att belysa. I populärlitteratur är det vanligt att se bilder av giftiga mödrar, auktoritära fäder och dysfunktionella familjer som uppfostrar sina barn till att bli olyckliga.

Det är en ofrånkomlig verklighet som ingen kan förneka; det sker ofta rakt framför ögonen på oss. Men en aspekt många inte talar om är att det finns barn som kapar kontakten med föräldrar över en natt.

Det finns även vuxna barn som påverkar sina familjer med negativa och utmattande beteenden. Ibland finns det psykiska sjukdomar inblandade, men knappast i 100% av fallen.

“Det är en vis far som känner sitt eget barn.”

-William Shakespeare-

Familj av dockor

Varför barn bryter upp med sina föräldrar

För att förstå varför barn bryter upp med sina föräldrar måste man ta hänsyn till att denna typ av situation ofta beror på social och kulturell kontext.

Om man jämfört den Anglo-saxiska modellen med den japanska så ser man till exempel hur kulturella familjevärderingar skiljer sig mycket.

Därför spelar sammanhanget stor roll, men personlighet och intern dynamik i varje hem är ännu viktigare.

Ur detta hänseende påpekar studier som den som publicerades i The journals of Gerontology av Glenn Deane, Glenna Spitze och andra något väldigt intressant.

Att barn bryter upp med sina föräldrar är inte alltid på grund av en enda faktor. Det finns inte några säkra förutsägande faktorer, för saker såsom partner- och syskonrelationer spelar roll.

Det finns dock två tydliga fakta: det första är att avstånd i relationen mellan förälder och barn orsakas av ett komplext band mellan dem; det andra är barnets personlighet och omständigheterna det lever i.

Problematisk uppfostran och omgivning

Några av anledningarna till att barn bryter upp med sina föräldrar är effekterna av en uppfostran präglad av likgiltighet, förödmjukelse, kritik, auktoritarianism och brist på stöd.

När föräldrar talar med sina vuxna barn för att komma underfund med varför de är så avlägsna, kan de upptäcka följande anledningar:

 • Det står klart för barnen att föräldrarna (eller åtminstone en av dem) inte uppfyllde sin roll som förälder.
 • Traumatiska sår de bär på kan göra det omöjligt att försonas, men att ge dem lite utrymme kan låta dem läka.
 • Det finns en tydlig skillnad mellan deras egna värderingar och föräldrarnas. Detta är faktiskt inte en tillräckligt stark anledning att kapa banden helt. Men när föräldrar inte respekterar deras barns livsstil eller idéer och därför bestraffar eller kritiserar dem, kan de senare bestämma sig för att ta drastiska åtgärder.

Barn som inte älskar sina föräldrar; oförståendets tystnad

Vissa barn väljer att sluta prata med sina föräldrar. Denna tystnad kan göra föräldrarna ängsliga och förvirrade. Detta beslut är dock inget som tas över en natt.

Ofta finns det en lång historia av problem som gör beslutet till det enklaste alternativet.

Låt oss analysera resonemanget bakom det.

 • Typ av personlighet: vissa personer med problematiska beteenden beslutar sig för att helt kapa banden till sina föräldrar. Data visar dock att avståndstagandet vanligtvis är temporärt.
 • Psykologiska problem eller beroende. Ibland beslutar sig barn för att ta sig bort från hemmet eller sluta kommunicera med sina föräldrar på grund av bruk av vissa substanser eller psykologiska problem.
 • Att hysa agg: ekonomiska instabilitet, problem mellan syskon, bråk, missförstånd eller brist på stöd kan leda till att familjemedlemmar tar avstånd från varandra.
 • Romantiska relationer: detta är utan tvekan ytterligare ett element man måste ha i åtanke. När barn påbörjar relationer kommer de av naturliga skäl att ta avstånd från sin familj lite. Det är faktiskt vanligare i medberoende förhållanden där en person kontrollerar och isolerar den andra personen för att ta bort dennes känslomässiga stöd.
Ledsen man med skägg

Vad man kan göra när barn bryter upp med sina föräldrar

Det finns många anledningar till att barn tar detta beslut. Varje verklighet är unik och varje familjemedlem har sina särdrag och egenheter. Det finns till och med fall där avstånd är nödvändigt.

Men något experterna rekommenderar är att alltid kommunicera. Om ett barn behöver etablera ett visst avstånd från sin familj så måste de förklara resonemanget bakom beslutet.

Det hjälper alla att hitta en lösning och nå överenskommelser. Att få professionell hjälp kan vara precis vad familjen behöver.

Något experter också säger är dock att föräldrar måste vara tålmodiga. I de flesta fall börjar barnen höra av sig på egen hand.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ermisch, J. (2008). Adult child-parent relationships. In Changing Relationships (pp. 127–145). Routledge Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9780203884591
 • Lawton, L., Silverstein, M., y Bengtson, V. (2006). Afecto, contacto social y distancia geográfica entre hijos adultos y sus padres. Diario del matrimonio y la familia , 56 (1), 57. https://doi.org/10.2307/352701
 • Treas J. , & Gubernskaya Z . ( 2012 ). Farewell to Moms? Maternal contact for seven countries in 1986 and 2001 . Journal of Marriage and Family , 74 , 297 – 311 . doi: 10.1111/j.1741-3737.2012.00956.x
 • Umberson D . ( 1992 ). Relationships between adult children and their parents: Psychological consequences for both generations . Journal of Marriage and the Family , 54 , 664 – 674 . doi: 10.2307/353252

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.