Barn som ljuger bör läras upp, inte försummas

Barn som ljuger bör läras upp, inte försummas

Senaste uppdateringen: 04 mars, 2022

Varje förälder skulle vilja veta varför barn ljuger. Ibland är det så enkelt som att försöka tänka som dem. Men är de medvetna om hur allvarligt det är? Vet de skillnaden mellan de olika typer av lögner som de drar? Vi kommer att försöka få ett svar på dessa frågor i denna artikel.

Att studera barns lögner

Nej, barn som ljuger är inte sämre än andra. Faktum är att enligt psykologen Victoria Talwar från McGill University i Kanada ser inte barn lögner i svart och vitt. För dem beror beslutet huruvida man ska säga sanningen eller inte på meddelandets konsekvenser, och mer specifikt, vilken skada som det kan orsaka dem.

Barn

Enligt Talwars studie så kommer barn med andra ord att välja att säga sanningen eller dra en lögn beroende på det straff som det kan orsaka. De gör det inte med vilje; de vill bara undvika en negativ situation.

Men när en förälder ljuger för ett barn så är skadan mycket värre. När detta händer känner sig barnet förrått.

“Barn kommer inte ihåg vad du försöker lära dem. De kommer ihåg vad du är.”

-Jim Henson-

Det intressanta med denna studie, som undersökte 110 barn mellan åldrarna 6 och 12 och deras föräldrar, är att föräldrarna tenderade att förklara för sina barn att det är dåligt att ljuga. Men föräldrar ljuger också, även om de gör det med bra intentioner, för att göra deras barns liv enklare. Men detta förvillar barnen, speciellt de yngre.

Tänker barnen på motivationen bakom lögnen?

I Talwars experiment fick barnen se olika videor av situationer där någon blev sårad. Ibland var det för att någon ljög och personen som drog lögnen blev straffad för detta.

Efter att de hade sett videorna blev barnen tillfrågade vad de tyckte om varje persons handling. Forskarens intention var att lära sig mer om barnens moraliska omdöme av de situationer som de hade sett, och analysera varje barns stadium av utveckling rörande detta.

Svaren var ganska olika och medförde olika tolkningar. Även om det inte finns någon specifik ålder där barn börjar skilja rätt från fel så kunde man observera vissa mönster:

  • De yngsta barnen som deltog i experimentet utvärderade generellt lögner som negativa. Men de accepterade dock även lögnen mer om den undvek någon form av skada.
  • För barn mellan åldrarna 10 och 12 var skillnaden mellan sanningar och lögner mer suddig. De var medvetna om konsekvenserna av att både säga sanningen och att ljuga, så de handlade i enlighet med deras eget intresse.

Vad har barn som ljuger för anledningar till detta beteende?

När barn ljuger, speciellt beroende på deras ålder, bör det inte ses som ett svek. Enligt Alicia Banderas, författare av boken Pequeños tiranos, gör de detta huvudsakligen för att undvika bestraffning. Andra anledningar kan vara att de är generade över att ha gjort något dåligt, eller för att ha kul med en aktivitet som de älskar men som de vet är förbjuden.

Barn

Forskningen säger att barn vars kognitiva utveckling är mer avancerad börjar att ljuga vid 2 års ålder. För resten är det normalt att börja ljuga vid 3 eller 4, och de gör det på samma sätt som de dyker in i andra outforskade territorier: genom experimentering, de drar en lögn och ser vad konsekvenserna blir.

Med det sagt så kan de ibland vid en viss ålder ljuga för att skryta om något eller för att skydda sina privatliv.

Vi bör därför vara försiktiga som föräldrar när vi ljuger för våra barn. Om de kommer på att vi ljuger kommer de antagligen att känna sig svikna. Och om du ljuger ofta, speciellt om du gör detta för att manipulera dem med löften som du inte håller, kommer det att komma en dag när dina ord inte betyder något för dem.

“Det bästa sättet att uppfostra goda barn är att göra dem lyckliga.”

-Oscar Wilde-

Så vi lämnas med slutsatsen av Talwars studie. Föräldrar bör prata mer med sina barn och förklara skillnaden mellan sanningar och lögner. Kommunikation är oftast den bästa lösningen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.