Allt om relationella stilar - Säg mig vad du skryter om

Allt om relationella stilar - Säg mig vad du skryter om

Senaste uppdateringen: 07 januari, 2020

Vissa personer använder narcissistiska relationella stilar p.g.a. att de har låg självkänsla. De skryter om vilka de är och uppvisar egenskaper de inte har bara för att få uppmärksamhet.

Ironiskt nog så skryter de oftast om det som de saknar. I den här artikeln lär du dig allt om relationella stilar.

Resultatet blir att de blir bortstötta eftersom de bara bryr sig om sig själva och sällan om andra. Låt oss ta en djupare titt rörande varför folk antar arroganta relationella stilar.

Allt om relationella stilar

Att känna sig undervärderad eller att ha låg självkänsla är en av de värsta aspekterna hos en människa.

En hälsosam självkänsla involverar att man värderar, älskar och sätter sig själv först, utan att man för den delens skull är självisk. Det handlar om att man förstår sina egna begränsningar och förmågor.

Det handlar dessutom om att att förstå vad man kan och inte kan göra. Vilka är dina styrkor, resurser och svagheter?

Värdering är en process som metaboliseras inom ditt sinne och dina känslor. Det är en självreflekterande process som utforskar både dina positiva och negativs sidor.

Det är du som måste värdera dig själv genom att reflektera över dina personliga egenskaper. Om du gör detta så kommer du kunna erbjuda den bästa versionen av dig själv.

Skrytsamma typer

Genuin uppskattning existerar helt enkelt inte hos skrytsamma typer. Dessa personer är stolta, arroganta, falskt ödmjuka och egoistiska. De tillhör en speciell kategori som konstant kämpar för erkännande.

Det är därför en form av självförsvar mot deras egen känsla av otillräcklighet.

Sådana egenskaper innebär interaktionsformer som genererar rektioner inom olika sammanhang.

Det är mekanismer som finns inom en persons oförmåga och som vi kan säga följande till: säg mig vad du skryter om och jag kommer säga till dig vad du saknar.

Skrytsamma personer tror att de kan göra allt. Detta innebär dock inte att de har en hälsosam självkänsla. Det har mer att göra med arrogans.

  • Dessa personer känner sig omnipotenta och bättre än andra, så de monopoliserar varje konversation, och gör sig själva viktiga så att allt handlar om dem. Deras monologer börjar ofta med: “Jag tror…”, “Jag gjorde…”, eller “Om jag vore du…”.
  • Den skrytsamma personen känner sig också omnipotent men kan inte visa detta genom handlingar för de har inte den förmåga som de säger sig ha. De säger därför att de kan göra allt men gör det aldrig.

Arrogant och grinig

Kvinna med spegel.

Arroganta personer känner sig inte bara omnipotenta, utan övervärderar också sig själva och talar högt om sina personliga egenskaper. De skryter ofta samtidigt som de trycker ner andra.

Dessa personer tror verkligen att de vet allt och antar generellt sett en asymmetrisk position. De placerar sig själva framför andra genom att höja sin haka för att tvinga andra att sänka blicken. De pratar som om de höll ett föredrag.

Skrytsamma

De tenderar också att bluffa. De monopoliserar exempelvis konversationer under sociala tillställningar och tar över de olika ämnen som diskuteras.

Dessa personer har ofta en förmåga att memorera fakta som de ytligt har läst i vanliga tidningar och kan också komma ihåg vissa fakta som de har hört då de tittade på discovery channel.

De är också ganska förföriska då de talar och låter sällan andra göra detta. Detta är för det mesta löjligt eftersom de kan börja gräla om tekniska saker med en ingenjör.

Eller så kan de försöka förklara omedvetna mekanismer för en psykolog, lära en fysiker om kvantfysik, berätta för en biolog om principer inom kloning, lära ut internationell politik eller marinbiologi samt även analysera nyheter.

Dessa aspekter är dock inte indikatorer på visdom, utan bara sätt att stå ut vid sociala tillställningar.

Detta är en av de relationella stilar som ofta lindras med hjälp av ödmjuka handlingar. Faktum är att dessa personer även kan bli väldigt beundrade.

Relationella stilar – stolta och övervärderade

Man kan kategorisera vissa personer som “stolta”, men ordet används ofta fel. Det används exempelvis som synonym för “stolthet”: “Du är så stolt, vem tror du att du är!”

Att vara stolt över den du är är en av de mest hälsosamma egenskaper som du kan ha eftersom detta är synonymt med produktivt självvärde. Det innebär inte att du tror att du är bättre än andra.

Det innebär inte att du trycker ner andra, utan att du istället har en förståelse för vad du själv är värd.

Att ha stolthet innebär inte heller att man övervärderar sig själv. Att övervärdera sig själv är då en person anser sig ha ett högre värde än han eller hon har. Denna person tror att han är något som han egentligen inte är.

Det är därför en defensiv position som täcker över den inre undervärderingen.

En person kommer inte att få ett jobb som chef utan någon viktig erfarenhet. Dessa personer är övertygade om att de uppfyller kraven för den där positionen och tror att en lägre position är något som de inte bör ha.

De känner sig förolämpade och anser inte att det är något för dem. De kommer därför att vägra arbeta istället för att acceptera denna position.

Det slutar med att de lägger fram ursäkter och skyller på sociala och ekonomiska policies i landet där de bor och säger att det är för svårt att hitta ett ordentligt jobb.

Kvinna vid vägg.

Ödmjukhet

Ödmjuka personer är sådana som inte skryter om sin kunskap eller vad de kan göra. Många av dem vet att de är kunniga och går ändå inte runt och påminner alla om hur bra de är.

Denna typ av personer överraskar oss med deras förmågor som vi inte trodde att de hade. De är en sorts Pandoras låda som innehåller många resurser som inte tycks passa den låga profil som de har.

Verkligt ödmjuka personer skiljer sig mycket från de personer som har en falsk ödmjukhet.

Relationella stilar – falsk ödmjukhet

Falskt ödmjuka personer är de som öppet uppvisar en ödmjuk profil och och får den andra personen att skryta och och ta upp de omständigheter som de försöker gömma så att de blir uppenbara.

Med andra ord så skryter de inte utan det är deras kommunikationspartner som framhäver det som de “inte vill visa”.

Denna typ skryter på ett speciellt sätt. De bluffar inte utan är själviskt ödmjuka. De visar en sårbar sida som får den andra personen att inse hur duktiga de är.

Alla medlemmar av denna grupp verkar vara perfekta, men egentligen så hoppas de att de kan hitta det självvärde som de saknar inom deras relationer. De kommer ändå aldrig att erkänna att de gör misstag.

De är inte fokuserade på att ge eller hjälpa andra för att bli erkända.

Som med vilken försvarsmekanism som helst som grundar sig på en arrogant persons upplevda omnipotens så överlappar detta med deras personliga känslor av hjälplöshet och inre undervärdering, samma som sällan kommer till ytan.

Det är väldigt viktigt för denna personlighetstyp att förlita sig på sig själv. Stolta personer står alltid över andra inom alla mänskliga interaktioner. De är alltid asymmetriska och ser på andra från ovan.

Det är därför svår för den person som de talar med att nå hjärtat hos sådana halvgudar.

Osäkerhet

Då osäkra typer har att göra med andra så gör de ofta detta genom intellekt och resonemang.

Dessa personer har lätt för att monopolisera ett möte med en predikan vars enda syfte är att de ska kunna höra sig själva och få uppskattning från sin omgivning.

Dessa skrytsamma typer lär sig snabbt. Men som nämnt ovan är de bara bra på att memorera vissa fakta från experter på TV eller radio. De kan sedan gå in på dessa ämnen under sina tal.

Dessa perfekta personer är därför förnekare. Den upplevda självomnipotensen är generellt en defensiv resurs som fungerar tillsammans med förnekandet.

De behöver förneka de egenskaper som visar upp deras osäkerhet. De för därför fram en omnipotent och självsäker personlighet. Denna struktur är förstås inte medveten och inte något de har planerat.

Det är istället något som kommer gradvis för att gömma de där mörka känslorna som får dem att känna sig sårbara.

För eller senare så kommer dock dessa mekanismer att göra att denna person blir bortstött. Omnipotenta personer kan ibland verka empatiska och stå ut bland de andra så att de upprepar denna attityd närhelst de kan.

Andra kommer då att börja känna antipati med denna person och stöta bort vederbörande. Det är direkt proportionellt: ju mer de försöker stå ut, desto mer marginaliserade kommer de att bli.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.