Klottrandet är barnens hemliga språk

9 september, 2019
Klottrandet kan vara en dörr till barnens hemliga språk.

Att klottra är barnens hemliga språk och innebär mer än bara slumpartade avtryck – det kan vara en form av kommunikation.

Barnen förvånar oss ständigt med sin kreativitet. Eftersom de inte har någon kommunikationsstandard kan de vara väldigt påhittiga med sin sociala interaktion.

Ett sätt för dem att göra detta är genom att klottra. ”Klottrande” refererar här till avtryck med en speciell och konkret innebörd. Då barnen blir äldre så kommer deras kommunikationssätt bli mer strukturerat.

Då detta händer så kommer klottrandet att omvandlas till teckningar, ord, fraser och historier som utgör nya redskap för deras kommunikation.

I den här artikeln kommer vi visa dig vad barnens klottrande innebär – du kommer se att det är en form av hemligt språk. Du kommer också lära dig några andra saker om alla dessa uttryck.

Klottrande: vad är det?

Klottrande är kreativa symboler som tenderar att bli mer komplexa allt eftersom barnet blir äldre.

I början kan det verka oorganiserat och impulsivt. Anledningen till detta är att barnet ännu inte har utvecklat sina finmotoriska förmågor. Varje avtryck har dock en viss innebörd.

Tecknen kan tillsammans komma att representera ett specifikt tema. Du kan komma att se tecken på följande aspekter:

 • Känslor
 • Önskningar
 • Rädslor
 • Barnets utvecklingsstadie
 • Barnets biologiska rytm
Barn som klottrar på tavla.

Vi pratar alltså om en form av kommunikation. Det är anledningen till varför psykologer och psykiatriker tolkar klottrandet i sitt arbete.

Med andra ord använder de dem som instrument för att analysera barnens problem. De kan vara biologiska, eftersom de reflekterar barnets utvecklingsstadie.

Å andra sidan kan de vara psykologiska, eftersom de låter barnet uttrycka sin inre värld.

Klottrandet utgörs av två komponenter:

 • Handlingen. Detta inkluderar en manifestation av intention, spontanitet eller intentionen att skicka ett budskap.
 • Tecknen. Dessa visar vilken nivå barnet har uppnått. Med andra ord hur svårt eller lätt det är för barnet att rita teckningarna.

Klottrandet är relaterat till sensoriska och motoriska aspekter. Den första reflekterar vad barnet upplever samt det stimuli som barnet är känsligt för.

När det gäller den andra delen så är det motorelementet som låter dem handla i den externa världen.

Barnens hemliga språk

Klottrandet är en form av språk eftersom barnen använder det för att uttrycka sig själva. Detta är en väldigt grundläggande handling, men den kan ofta vara full med känslor.

Med detta menar vi att klottret är ett sätt för barnet att kommunicera med andra. Detta är speciellt viktigt eftersom de ännu inte kan kommunicera med ord eller föredrar att inte göra det.

Som föreläsaren och psykologen Evi Crotti och läkaren Alberto Magni, som specialiserar sig på psykoterapi och psykosomatiska sjukdomar, föreslår i sin bok Klottrande: barnens hemliga språk:

Blir det möjligt att kommunicera mellan en vuxen och ett barn med en bit papper.

Språket kan ta olika former. En definition är ”en människas förmåga att kommunicera med andra med hjälp av uttalade ljud eller signalsystem”.

Baserat på detta så kan du se att de inte bara handlar om talet. Det inkluderar dessutom skrift, icke-verbal kommunikation och symboler. Klottrandet blir därmed ett sätt för barnen att berätta för oss om sin inre värld.

Att tolka klottrandet: barnens hemliga språk

För att kunna tolka klottrandet så måste man ta två fundamentala aspekter i beaktande:

 • Att nervsystemet inte har mognat. I det här fallet menar vi nervsystemets representativa förmågor, som exempelvis finmotorik, symboliska funktioner, språk, etc.
 • Faktumet att inte alla kan tolka det. Man måste vara medveten om att även då vissa parametrar indikerar vissa saker så är det bara en person som är utbildad inom detta område som kan tolka det på rätt sätt. Dessa personer kan exempelvis vara psykologer, psykologilärare och psykiatriker.
Barn med penna.

I följande sektion kommer vi visa dig några tolkningsmönster. Du bör dock vara medveten om att varje barn är unikt.

Ett par beskrivningar från oss kommer inte vara tillräckligt för att få en fullständig tolkning av ett barns klottrande.

Detta är helt enkelt typiska tolkningar som kan hjälpa dig om du känner eller upptäcker att något händer. Tvekan inte att uppsöka en person som är utbildad om du känner att det behövs.

En lista över egenskaper

Det är viktigt att man håller reda på detaljerna om man ska tolka barnens klottrande. Tänk på följande:

 • Hur barnet gör det. Tänk på hur barnet håller pennan i handen. Är barnet lugnt eller uppvisar det ett spänt beteende?
 • Startpunkt. Då barnet börjar rita i mitten en sidan så är detta ett tecken på att han känner till sin plats i den externa världen. I annat fall så kan det indikera blyghet och spänningar.
 • Utrymme. Om barnet tar upp mycket utrymme med sitt klottrande så indikerar det självförtroende, en extrovert personlighet och en önskan att vilja utvecklas. Då barnet bara använder ett litet utrymme så kan vi ha att göra med ett introvert barn.
 • Press. Då barnet klottrar litet så kan det tyda på att vi har att göra med ett känsligt barn. Mörkare linjer indikerar mer energi och ett behov av personligt utrymme.
 • Dragen. Om dragen är självsäkra så kan det indikera att barnet är bekvämt med aktiviteten. Annars kan det indikera rädsla. Om barnet verkar blygt då det klottrar så kan det tyda på en strikt uppfostran.
 • Formen. Varje cirkel, linje, kurva, vinkel, bruten linje eller annan form är en reflektion där barnet placerar sig själv i världen. Med andra ord så har detta att göra med hur barnet upplever sig själv och utvecklas.
 • Cirklar. Projicering av den bild som är mest bekant för ett barn – ansiktet.
 • Vinklar. Indikerar spänning och resistans.
 • Klottrande med spetsiga drag. Detta är signaler som tyder på ett intensivt emotionellt liv. Det kan även vara ett tecken på att barnet känner sig oroligt och vill ha mer kontakt.
 • Brutna linjer. Kan peka på en rädsla för att separeras från föremål som barnet tycker om.

Färgernas betydelse

Färger kan också ha en bakomliggande betydelse, som exempelvis aggression, lycka, kärlek, etc. Färgernas psykologi försöker kategorisera dessa möjliga meningar.

Rött kan exempelvis representera impulsivitet, gult lycka, svart rädsla, ledsamhet eller aggression och vitt kan representera lugn.

Klottrandet kan vara ett fönster till barnets interna värld. Om du uppmärksammar detta klottrande så kan du få en bättre uppfattning av hur barnet känner sig.

Detta är verkligen ett fantastisk språk som blir allt mer utvecklat allt eftersom tiden går. Det är ett ”hemligt” språk eftersom vi inte förstår den bakomliggande meningen, men vi kan upptäcka vad det betyder.

Vi kommer då kunna vara mer medvetna om barnets personlighet och vad som händer i hans liv.

 • Crotti, E, & Magni Alberto. Garabatos: el lenguaje secreto de los niños. Málaga España, Sirio.