Man behöver inte konkurrera för att vinna i livet

Livet är inte en tävling. Du behöver inte vara bäst på allt för att vara lycklig. Har du tänkt på att din kamp istället borde gå ut på att förbättra dig själv - just för dig själv?
Man behöver inte konkurrera för att vinna i livet
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Att vinna i livet handlar inte om att kliva upp på prispallar eller vinna guldmedaljer vid olympiska spelen. Tro det eller ej men livet är inte en tävling och man måste inte alltid vara bäst för att vara lycklig. Du behöver inte jämföra dig med människorna i din omgivning eller testa dig själv för att bevisa att du håller måttet. Du kan uppnå genuint välbefinnande genom att arbeta hårt och tro på dig själv och det du gör.

Vuxna tycker om att väcka ett tävlingsbehov hos barn. “Den som först blir färdig med sina läxor får lov att gå till lekplatsen.” “Den som får bäst betyg vinner ett pris.” Sanningen blir att man alltid måste vara bättre än andra för att vinna en belöning.

Alla människor har en naturlig förmåga att anstränga sig och en önskan om att uppnå vissa mål. Dock måste man jobba för det man vill ha och ge allt man kan för det. Problemet är bara att många människor ständigt känner behovet av att konkurrera med andra. På något sätt strävar de efter att krossa andra människor och få övertaget över dem.

Dessa situationer är mycket vanliga och kan tära på människor på ett diffust sätt. Låt oss ta en närmare titt på detta.

Att vinna i livet är att erövra lyckan

Många människor lever sina liv i ständig konkurrens med alla i deras närhet. De måste ha det bästa jobbet, den bästa bilen, den vackraste julgranen och den mest originella födelsedagsfesten. Det är en popularitetstävling, som om livet främst handlade om att ha en bättre ställning än alla andra.

Men en sak är klar. De som ser livet genom detta filter kommer ständigt att uppleva en enda känsla: frustration. Man kan lugnt påstå att de aldrig kommer att känna sig helt nöjda. För till syvende och sist kommer det alltid att finnas någon som är bättre än en själv på något. Kort sagt leder behovet av att tävla och vara bättre än andra till meningslöst lidande.

Att vinna i livet handlar om att bli lycklig på sitt eget sätt

Att vinna i livet borde gå ut på att skaffa sig en sund form av lycka. En lycka där man helt fokuserar på att överträffa sig själv, att sätta upp mål och att utmana sig själv för att uppnå dem. Många människor har emellertid ägnat årtionden åt att praktisera det som ekologer kallar “utkonkurreringsprincipen”. Med andra ord ett tillstånd där de ideligen uppmanar varandra till kamp, och där endast de mest gynnade kan behålla övertaget.

Men detta är något som är på väg att ändras. I vår alltmer sammanlänkade och globaliserade värld uppstår en ny social dynamik och framför allt akuta behov. För att kunna möta de många utmaningar som ligger framför oss i våra liv måste vi nu mer än någonsin prioritera strukturer som bygger på samarbete snarare än konkurrens.

Varför är en del människor så upptagna med att tävla?

I många sociala sammanhang är vi vana att använda ett tävlingsinriktat tillvägagångssätt. Detta eftersom det varit (och fortfarande är) vår enda möjlighet att få ett jobb, en bostad och uppmärksamhet/respekt i en viss grupp. Men somliga människor är så tävlingsinriktade av naturen att de inte alls har förmågan att se saker och ting ur ett vänskapligt perspektiv. Vad är anledningen till detta?

  • Det beror ofta på dåligt självförtroende. Att vinna i livet innebär för dem att känna sig överlägsen. Följaktligen får de en egoboost och en förstärkning för deras osäkerhet. Samtidigt undviker de att delta i uppgifter som kräver samarbete, eftersom det inte gagnar dem på något sätt.
  • Andra gånger är dessa människor genomsyrade av avundsjuka. De är nästan besatta av att försöka få precis vad människorna i deras omgivning har. De hyllar aldrig andra för deras prestationer.

Sist men inte minst är det viktigt att komma ihåg att många drivna tävlingsmänniskor vanligen har en narcissistisk läggning. Dessa personer drar sig inte för att såra andra i sin strävan att överglänsa dem. För dem är det helt okej och även normalt att “krossa” sin motståndare, bara de vinner i slutändan.

Istället för att tävla mot andra bör man tävla mot sig själv

Att vinna i livet hänger tätt ihop med samarbete

Om du vill vinna i livet ska du utmana dig själv. Dröm inte om det andra har. Tänk på att man inte måste trampa på andra för att vara relevant. I det långa loppet skulle du i så fall leva ditt liv för andra istället för dig själv. Att se på livet som en oupphörlig tävling är detsamma som att utsätta sig för ett ständigt lidande.

Om du däremot tävlar mot dig själv blir effekten an annan. Om du använder dig själv som måttstock och fastställer mål och utmaningar, kommer du att känna dig mer motiverad och belöningen blir tusen gånger mer tillfredsställande. Sakta men säkert kommer du att inse att din egen lycka är viktigast av allt.

Likaså är det viktigt att komma ihåg att det är hög tid att skapa strategier för samarbete. Med andra ord är det dags att börja ta hänsyn till andra människors åsikter, idéer och handlingar. Låt bli att konkurrera för att bilda allianser. Arbeta istället tillsammans med andra för att bygga en bättre framtid för alla.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.