De blinda männen och elefanten: värdera andras åsikter

Kan du värdera andra åsikter? Tar du hänsyn till andras perspektiv? Berättelsen vi vill dela med oss av idag bjuder in dig att reflektera över dessa frågor.
De blinda männen och elefanten: värdera andras åsikter
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Det är inte alltid lätt att värdera andras åsikter. Detta eftersom de kan skilja sig helt från våra egna, varpå vi prioriterar vårt eget sätt att se på saker.

Detta kan leda till att vi blir kompromisslösa personer som vägrar analysera hur andra uppfattar verkligheten. Istället för att berika oss så blir vi fattiga.

Om vi agerar på detta sätt så är det för att vi gillar att alltid ha rätt, även om vi kanske nekar till det.

Men precis som artikeln “Relationship Between Two Concepts: Information, Knowledge and Value, Similarities and Differences” påpekar kan man bara ha rätt om man riskerar att ha fel.

För att öppna ögonen till denna utbredda attityd vill vi idag berätta en historia som kan hjälpa oss att värdera andras åsikter – åsikter som grundas i kunskap från deras egna individuella bakgrunder.

Om du läser den med ett öppet sinne kan du verkligen gagnas av den.

En elefant i det vilda

Berättelsen om de sex blinda, lärda männen och elefanten

En gång fanns det sex lärda män som levde i en liten by. Alla sex var blinda. En dag tog någon en elefant till byn. Inför denna situation sökte de lärda efter sätt att veta vad en elefant var eftersom de inte kunde se den.

“Jag vet,” sade en av dem. “Vi kan röra vid den!”

“Bra idé,” sade de andra. “På så sätt kommer vi säkerligen veta vad en elefant är.”

Den första lärda mannen kände på ett av elefantens stora öron. Han vidrörde det långsamt, fram och tillbaka.

“Elefanten är som en stor solfjäder,” sade han.

Den andra kände på elefantens ben och utbrast, “Den är som ett träd!”

“Ni har båda fel,” sade den tredje efter att ha undersökt elefantens svans. “Elefanten är som ett rep!”

Plötsligt vrålade den fjärde lärda mannen, som kände på elefantens betar, “Elefanten är som ett spjut!”

“Nej, nej!” skrek den femte efter att ha vidrört elefantens sida. “Den är som en stor mur.”

Den sjätte mannen väntade till sist och sade medan han höll i elefantens snabel, “Alla har ni fel, elefanten är som en orm.”

“Nej, nej. Som ett rep.”

“En orm.”

“Definitivt en mur.”

“Du har fel.”

“Jag har rätt.”

“Inte en chans.”

De sex männen grälade i timmar utan att komma överens om vad en elefant var.

För att värdera andras åsikter måste man lyssna

Något som vi ser tydligt i denna berättelse är att man för att värdera andras åsikter måste lära sig att lyssna. De sex lärda männen lyssnade inte på vad de andra sade, utan bekräftade bara vad de hade känt med sina händer.

I slutänden kom ingen i närheten av att beskriva vad en elefant är, men trots det försvarade de bitskt sina åsikter. Det kan verka absurt, men det sker ofta.

Givetvis hade de alla delvis rätt baserat på vad de uppfattat, men ingen var riktigt nära verkligheten. Värst av allt är att ingen kunde värdera de andra personernas åsikter.

Tankar mellan människor

Hur kan denna berättelse hjälpa oss? Nästa gång du hör en åsikt som skiljer sig från din så föreslår jag att du tittar på situationen ur den andra personens perspektiv.

För att göra det är det därför vitalt att lyssna. Du måste också ställa frågor om du inte förstår något och även uttrycka din egen åsikt.

Att uppfatta verkligheten på ett annorlunda sätt

Det innebär inte att andra inte kan ha fel, men vi lär oss att vara medvetna om att alla uppfattar verkligheten på annorlunda sätt. Alla personers åsikter innehåller ett gryn av sanning.

Artikeln “The Search for Reality or Truth: An Approach Based on Sociological Theory” påtalar att Platon och hans grottliknelse påpekade att det är möjligt att tolka verkligheten på väldigt olika sätt.

Vårt sätt att se på verkligheten färgas av våra erfarenheter, värderingar och övertygelser, och kan därför avsevärt skilja sig från andras. Men innebär det att vissa är mer sanna än andra? Inte alls.

På grund av det kommer vi kunna berika våra liv istället för att bli fattigare om vi lär oss att värdera andra människors åsikter istället för att alltid försvara vårt synsätt.

Precis som vi sett med berättelsen om elefanten och de lärda männen kanske vår åsikt inte är lika korrekt som vi tror.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vidal, J. (2013). La búsqueda de la realidad o de la verdad: una aproximación a partir de la teoría sociológica. Cinta de moebio, (47), 95-114.
  • Rendón Rojas, M. Á. (2005). Relación entre los conceptos: información, conocimiento y valor. Semejanzas y diferencias. Ciência da Informação34, 52-61.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.