Bittra människor sår sorg i andras liv

Bittra människor sår sorg i andras liv

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

I många fall lider bittra människor av en form av dold depression där de nästan helt och hållet fokuserar på den externa världen. Bittra människor lever i en värld som är full av fönster genom vilka de endast ser orättvisor och kan häva ur sig förbittring och pessimistiska känslor. Den bittra människan vill ha fångar, men ropar även efter hjälp.

Säkerligen tänker många av er nu på personer som ibland ger intrycket att de njuter av att förbittra andra människors liv med sitt resonemang, sina råd och sitt beteende. Men denna påstådda njutning, som antyds i och med frekvensen som de ägnar sig åt detta beteende, är egentligen ingen njutning – sanningen är att de inte är lyckliga människor.

Bitterhet och förbittring är ankare som alltid vill ta fångar. Deras skepp är nämligen strandsatta och på drift. Där det en gång fanns lycka finns det nu bara olösta sorger.

Bittra människor har framförallt förlorat kontrollen över sina liv. De har en så pass defaitistisk attityd att de helt enkelt slutar vara ansvariga för sig själva. De antar offerrollen och sveps iväg. Det är då nödvändigt att veta hur man tillhandahåller strategier för att hjälpa dem. För även om deras beteende stör oss, är de i stort behov av hjälp.

Bittra människor lever i mörker

Bittra människor och bitterhetens rötter

Ingen kommer in i världen med bitterhet i hjärtat. Ibland är dock barndomen en tid när vissa börjar upptäcka hur denna känsla utvecklas och hur det känns. En barndom med brist på tillgivenhet eller kommunikation kan så dessa frön från tidig ålder, vilket låter hjärtat bilda rötterna som kan utvecklas till framtida bitterhet.

Bitterhet är ett frö som vi sår och som vanligtvis inte slår rot omedelbart. Dess närvaro kan inledningsvis inte upptäckas. En besvikelse gör ont, men den förändrar oss inte. Två besvikelser får oss att tänka. Men när vi snubblar över för många “stenar” på vägen och låter dessa påverka oss negativt, blir resultatet att vi känner att vi inte har kontroll över våra liv. Då börjar dessa frön slå rot och en typ av mentalsjukdom debuterar.

En sak vi även bör ha i åtanke är den klassiska bilden av den “bittra gamla mannen”. Alla har vi träffat gamla människor som reagerar med apati. Personer som nästan alltid ser saker ur en negativ synvinkel och som verkar ha så mycket bitterhet mot världen och livet självt. Enligt “Health Psychology” är detta i de flesta fall indikatorer för en underliggande depression. Det är viktigt att ha det i åtanke.

Fri som en fågel

Bitterhet och emotionell avdomnad

Bitterhet beskrivs ofta som det klassiska “giftiga” beteendet. Vi har som vana att stämpla personer som “giftiga” väldigt enkelt. Vi gömmer oss ofta från dem och rör oss snabbt bort utan att tänka på personen och dennes emotionella fängelse. Detta är inte det rätta att göra, åtminstone inte när det kommer till bitterhet.

En person som inte är i frid med sig själv kommer ligga i krig med alla.

Som vi redan nämnt föds personer inte bittra; istället är bitterhet något som man utvecklar över tid och som ett resultat av olika situationer som inte har hanterats väl och som blivit för mycket för personen ifråga. Överge dem inte, lämna dem inte att driva längsmed denna emotionella avdomnad. Vi vet att en bitter och deprimerad hjärna inte kan förändras över en natt till en lycklig hjärna. Men det är alltid bra att känna till grundläggande råd i ämnet så att man kan hjälpa.

Hjälp bittra personer

Hur man förändrar en bitter persons attityd

Som vi påpekat i artikeln är bitterhet ibland en indikation på depression. Därför är det viktigt att uppmuntra personen att gå till en expert för att utvärdera tillståndet. Detta är ett nödvändigt och vitalt första steg. Senare kan vi börja utöva följande:

  • Agera alltid med medmänsklighet och optimism. Vi vet att den bittra personen vill fånga oss med sin cynism, förbittring och fatalism. Men istället för att ge vika bör vi aldrig någonsin förändra vår attityd, utan bemöta dennes negativitet med optimism.
  • Ta inte åt dig personligen av attackerna, var tålmodig. Det är inte personens hjärta som talar, utan roten av dennes bitterhet och dåligt hanterade besvikelser. Det är dennes trauman som inte har blivit assimilerade och den tomhet som ingen verkar förstå. Behåll lugnet och svara alltid med vänlighet.
  • Bjud in den bittra personen att anskaffa nya vanor. Bitterhet är passiv, korrosiv och närd av personens tankar. Ett sätt att hjälpa personen att ta sig ur denna cirkel av negativitet är att försöka förändra personens vanor. Att få denne att anamma nya vanor, att genomgå andra scenarier. Så utan press ska du föreslå att personen tar promenader, sportar, anmäler sig till en kurs, träffar nya människor…
Fågel på hand

En person som inte är i frid med sig själv, sitt förflutna och sina tankar kommer ligga i krig med alla omkring sig. Låt personen finna en balans, en nyckel som kommer läka såren och ge denne frid från sina inre strider. Vi måste hjälpa dessa individer men samtidigt vara medvetna om våra egna begränsningar och inte försumma vår självkänsla.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.