Bli inte kär i din partners potential

Att förvänta sig det bästa från sin partner och se personens potential är bra, men inte på bekostnad av att uthärda lidande i nuet. Ta reda på varför du fortsätter att vänta på att den ska förändras och hur detta kan påverka dig.
Bli inte kär i din partners potential
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Tyvärr är kärlek och förhållanden fruktbara grunder för självbedrägeri, ursäkter och förvrängda övertygelser. En av de vanligaste av dessa är den som får dig att tro att din partner kommer att förändras och mogna och att detta kommer att förändra ert förhållande radikalt till det bättre. Baserat på denna övertygelse kan du utstå åratal av olycka och skada dig själv svårt. Det är faktiskt aldrig en bra idé att bli kär i din partners potential.

Denna typ av situation uppstår oftare under tonåren och vid de första kärlekarna. Det är en tid då oerfarenhet tar ut sin rätt på oss alla. Samtidigt finns det de som även i vuxen ålder stannar hos någon för vad de tror att personen kan bli, och inte för den som denne verkligen är.

För att utvärdera ditt förhållande ska du helt enkelt fråga dig själv följande: skulle du stanna hos din partner om du visste att ingenting skulle ha förändrats om tio år? Vi syftar här inte på den naturliga sortens utveckling och evolution som vi alla går igenom, tack vare upplevelser, utan på det faktum att personens attityder, värderingar och vanor skulle förbli desamma. Om detta var fallet, skulle du stanna hos personen?

Par i sängen med en hjärtklubba
Förälskelse leder till idealisering och tendenser att se aspekter, egenskaper och attityder hos personen som denne egentligen inte besitter.

Idealisering kan få dig att bli kär i din partners potential

Tro det eller ej, till viss del är det normalt att du blir kär i din partners potential. Faktum är att det främjas av den sociala processen att bli kär och av de neurokemikalier som är involverade i denna process. Det händer för att när du bara lär känna någon visar du bara din bästa sida. Du är uppmärksam, trevlig och självsäker och du försöker att inte visa dina brister och svagheter.

Under de tidiga stadierna av uppvaktning, är dessutom din hjärna “översvämmad” med dopamin. Detta genererar känslor av njutning och belöning och uppmuntrar dig att fortsätta. Under dessa ögonblick är dessutom en del av den cerebrala amygdalan (relaterad till rädsla) inaktiverad. Av samma anledning ser du inga risker, ignorerar de röda flaggorna och fokuserar bara på det du gillar.

Acceptera eller förneka verkligheten

När förhållandet fortskrider sänker du din gard och börjar visa dig som du är. Man vänjer sig också vid neurokemikalierna och de slutar ha samma effekt. Nu har du flera alternativ. Om ni förstår varandra och vill befästa er relation kommer ni att reda ut eventuella mindre meningsskiljaktigheter mellan er. Å andra sidan kanske du inser att personen inte är något för dig och avslutar förhållandet. Det tredje alternativet är att du fortsätter att vara kär i din partners potential.

Om detta är fallet har du vid det här laget insett att verkligheten inte överensstämmer med din idealiserade projektion av personen. Men du är fortfarande övertygad om att den potential du sett kan utvecklas.

Du kanske kommer på dig själv med att säga saker som “Han är ganska kall och likgiltig för mig, men det är för att han hade en svår barndom och jag vet att min kärlek kan läka honom”, eller “Hon vill inte engagera sig, men jag vet att hon i framtiden kommer ge sig själv till mig helt och hållet” eller “Han vill inte ha barn, men när han ser hur lyckliga vi är, kommer han snart att ändra sig”.

Om dessa fraser låter bekanta för dig så lurar du dig själv. Om du fortsätter att vänta på att personen ska återgå till hur denne var i början, måste du inse att det inte kommer att hända. Det var förmodligen bara en fasad för att få dig att bli kär i personen. Speciellt om han eller hon är narcissistisk.

Kort sagt, om du väntar på att potentialen du ser i din partner ska utvecklas, måste du inse att du bara kommer att skada dig själv. Om människor förändras så gör de det nämligen för att de behöver det, utifrån sina egna personliga processer, inte när det passar oss.

Vilka är konsekvenserna?

När du blir kär i en persons potential, och inte i vem denne verkligen är, blir konsekvenserna extremt negativa:

  • Du kanske accepterar förnedring, likgiltighet och misshandel i hopp om att det ska ta slut en dag och förvandlas till det du längtar efter.
  • Du lider, du är olycklig och du lever i ett förhållande av frustration och missnöje i månader eller år. Forskningsstudier har visat att det är kontraproduktivt att förvänta sig det bästa av en partner (särskilt när problemen är allvarliga och parterna inte har goda interpersonella färdigheter). Det här hjälper dig inte att lösa problem eller förbättra förhållandet. Det påminner dig bara om hur långt det du har är från det du skulle vilja ha.
  • Du sliter ut dig själv känslomässigt när du försöker förändra din partner och omvandla personen till någon denne inte är. Dessutom kommer sannolikt kontinuerliga konflikter att uppstå. Ingen gillar att bli avvisad av sin partner eller förvandlas till någon denne inte är.
Bli inte kär i din partners potential
Att bli kär i någons potential kan leda till konfliktsituationer i förhållandet.

Bli inte förälskad i din partners potential, sök objektivitet

För att undvika ovanstående konsekvenser är det viktigt att du kan se verkligheten som den är. Du måste hålla fast vid den när du fattar beslut. Analysera hur din partner behandlar dig, hur personen pratar med dig, hur denne kommunicerar med dig och vilken inställning denne intar när en konflikt uppstår.

Försök att vara objektiv när du svarar på dessa frågor. Även om det är bra att vara empatisk och ha förståelse för de sår och trauman som din partner kan ha drabbats av som får personen att bete sig på ett visst sätt, betyder det inte att du ska stanna kvar och stå ut med eventuell misshandel eller försöka läka honom eller henne.

Det är okej att du ser en enorm och underbar potential i din partner. Personen kanske till och med faktiskt har det. Men det är inte din uppgift att främja den eller vänta på att den ska utvecklas (eller inte utvecklas). Det som verkligen är viktigt är här och nu. Hur personen är, vad denne tillför ditt liv och vad denne erbjuder dig idag. Är detta bra eller skadligt? Berikar det och ger det näring till ditt liv eller orsakar det dig stort lidande?

Kom ihåg att ditt engagemang framförallt är till för dig själv och ditt jobb är att älska och skydda dig själv. Om förhållandet, som det är idag, är skadligt, smärtsamt eller inte passar dina behov, ska du inte stirra dig blind på en möjlig förändring i framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Manrique, R. (2013). El amor: hay (bio) química entre nosotros. Revista de Química27(1-2), 29-32.
  • McNulty, J. K., & Karney, B. R. (2004). Positive Expectations in the Early Years of Marriage: Should Couples Expect the Best or Brace for the Worst? Journal of Personality and Social Psychology, 86(5), 729–743. https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.5.729

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.