Bördan av att vara bäst

Bördan av att vara bäst

Senaste uppdateringen: 28 februari, 2022

Att vara bäst på något är inte alltid lika positivt som folk tror. Personer som är bra på något kan bli bortstötta, hånade och illa behandlade på andra sätt. Alla känner vi till exempel med barn som är utmärkta elever, men istället för att bli beundrade så faller de offer för mobbing.

Alla har vi sett hur personer som uppnår stor framgång inte alltid får stöd av personerna omkring dem. Ibland drabbas de av avundsjuka, vilket uttrycks som kritik eller förakt på grund av vad de gör. Ibland kan andra till och med utnyttja dem för sina egna syften.

“Nöj dig inte med att vara bättre än dina medmänniskor eller föregångare. Försök att vara bättre än dig själv.”

-William Faulkner-

Det finns många män och kvinnor som varit bäst inom sitt fält vid någon punkt, men som samtidigt kämpat med ensamhet och bortstötning. Varför sker detta? Kan man förändra detta?

När att vara bäst innefattar fler förpliktelser

Adriana arbetade vid ett utbildningscenter med ett bra program för övergivna barn. Hennes prestationer var utmärkta och vid slutet av hennes första år fick hon förbluffande nyheter: de skulle ge henne ytterligare 30 barn att ta hand om. “Du är den bästa, så vi kan lita på att du gör det bra.” Men de betalade henne inte mer och gav henne inga andra fördelar. Som belöning hade de faktiskt bestraffat henne.

Detta sker även i hemmet. Om det äldre syskonet är bättre på att rita så är sannolikheten större att föräldrarna kommer be detta hjälpa syskonen rita, och detsamma gäller för färdigheter såsom språk och matte. Om det yngre syskonet är mer ansvarsfullt kommer det spendera resten av livet med att axla plikter som kräver mer ansvar.

Kvinna med fjärilskrans som bär bördan av att vara bäst

Man ser det ofta hos mödrar. De jobbar utanför hemmet, arbetar i hemmet, har allt redo när det behövs, och om de en dag misslyckas kommer klagomålen börja visa sig. De ska göra allt perfekt och i tid, och som belöning för sin hängivelse och ihärdighet får de mer krav.

Bortstött för att man är bäst

I skolan finns det också intressanta sätt att behandla personer som råkar vara bäst. De får berättat för sig att de är nördar, vilket många människor ser som en brist snarare än en dygd. Om den som är bäst i klassen inte hjälper alla sina klasskamrater, kommer denne bli bortstött. Och om personen hjälper så kommer denne bara vara en nyttig idiot för andra. Det är som om det inte finns någon väg ut om man är bäst.

Saker och ting ser likadant ut på arbetsplatsen. Personen som vet mest eller kan göra mest måste alltid finnas där, redo att ge en hand till andra. Annars kan personen ses som ovänlig och i slutänden bli diskriminerad och isolerad.

Detta sker inte bara med de intelligentaste eller skickligaste. Den mest ansvarsfulle får ofta göra det mesta av arbetet i en grupp eller ett lag. Den mest förstående måste försöka medla i alla konflikter eller agera axel att gråta mot. Den modigaste måste utföra alla sysslor som kräver mod, som om denne är immun. Och om dessa personer inte gör vad som väntas av dem, anklagas de för att vara själviska.

Man i flaska

Finns det något sätt att fly?

Utan tvivel är det ibland en börda att vara bäst. När man besitter överlägsna förmågor, färdigheter eller kunskaper så resulterar det i ansvar. Det är även sant att många utnyttjar detta för att lämpa över ytterligare bördor på den som vet mest, kan mest eller vill mest.

Vissa personer som alltid försöker vara bäst på allt, som aldrig undviker utmaningen att göra det, kommer i slutänden känna sig skyldiga för att de inte svarar på andra människors krav. De lär sig att tro att de borde väga upp för andra människors tillkortakommanden och begränsningar, vilket resulterar i att de överbelastar sig själva med ansvar och ställer destruktiva krav på sig själva.

Luftballong och hand

Lösningen är att lära sig att sätta gränser. Varje gåva ska delas, men alla ansvarar för att på något sätt kompensera för tjänster eller hjälp de mottar. Låt oss hoppas att man inte bara får fler förpliktelser och ansvar av att vara bäst, utan att det även kompenseras med tacksamhet och hänsyn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.