Briljanta föräldrar gör sina barn exalterade

Briljanta föräldrar gör sina barn exalterade

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det finns bra föräldrar, och sedan finns det briljanta föräldrar. Det finns många olika sätt att uppfostra barn, och de är lika varierade som föräldrarna som existerar. De flesta föräldrar vill sina barns bästa, älska dem och att de ska vara lyckliga. Det är därför de etablerar regler och gränser som skapar ett unikt system för deras eget hem. Dynamiken är annorlunda för varje familj och kan modifieras och göras om i linje med vad de vuxna anser nödvändigt.

Regler och gränser som etableras av föräldrar måste vara tydliga, direkta och fasta. Vidare måste de skrivas om lika ofta som det är nödvändigt. Detta lägger grunden för varje familjs dynamik, som fluktuerar i enlighet med skedet som familjen befinner sig i. Dessa situationer, som kryddas med känslor och peppras med oväntade händelser, kommer utgöra grunden för varje familjemedlems psykoemotionella utveckling.

Bra föräldrar och briljanta föräldrar

Augusto Cury – läkare, psykolog, terapeut och författare – skrev en bok vid namn Padres brillantes, maestros fascinantes (Briljanta föräldrar, fascinerande lärare), som tillhandahåller tips för hur man ska uppfostra lyckliga, proaktiva, självsäkra och intelligenta barn. Vidare analyserar han vanorna hos bra och briljanta föräldrar.

Barn behöver föräldrar som kan tala deras språk och tränga in i deras hjärtan.

Barn med briljanta föräldrar fångar eldflugor

1. Bra föräldrar ger gåvor, briljanta ger hela sitt jag

Bra föräldrar tillfredsställer sina barns önskningar så långt det går. De köper kläder och leksaker, anordnar födelsedagskalas, tar med dem på resor etc. Briljanta föräldrar ger dem något mer dyrbart, något som inte kan köpas för pengar. De ger dem hela sitt jag, sin berättelse, sina upplevelser. De delar med sig av sina känslor och sin tid. Denna vana hos briljanta föräldrar bidrar till utvecklingen av barnens självkänsla, emotionella intelligens, förmåga att hantera förlust och frustration samt förmåga att tala såväl som lyssna.

2. Bra föräldrar när sina barns kroppar, briljanta när deras personligheter

Bra föräldrar ger näring åt sina barn så att de är friska, medan briljanta föräldrar även bryr sig om att ge näring åt deras intelligens och känslor. Att vara utbildad, ha en bra ekonomisk situation, ett bra äktenskap och att skicka dem till skolan räcker inte för deras psykoemotionella hälsa. Det är viktigt att förbereda barn på att vara, inte bara att ha. Denna vana hos briljanta föräldrar bidrar till utvecklingen av deras barns känsla av säkerhet och deras förmågor inom ledarskap, reflektion, mod, optimism, hantering av rädsla och förebyggande av konflikter.

3. De bra rättar sina barns misstag, de briljanta lär dem att tänka

När föräldrar rättar sina barns misstag och säger samma sak om och om igen, upprepar de bara ord och klagomål som inte har någon effekt på barnen. Detta leder bara till aggression, frustration och avstånd. Vi måste överraska våra barn; göra dem exalterade. Få dem att reflektera. Denna vana hos briljanta föräldrar bidrar till utvecklingen av deras barns kritiska medvetenhet, förmåga att tänka innan de reagerar, trohet, ärlighet, förmåga att ifrågasätta och sociala ansvar.

“Emotionell intelligens börjar utvecklas under de tidigaste åren. Alla små utbyten barn har med sina föräldrar, lärare och med varandra bär på känslomässiga budskap.”

Daniel Goleman

Fantiserande pojke

4. Bra föräldrar förbereder sina barn på beröm, briljanta på misslyckande

Bra föräldrar förbereder sina barn för triumf, bra betyg och framgång i skolan, på arbetet och i sociala förhållanden. Briljanta föräldrar är medvetna om att det är svårare att hantera misslyckande, så de hjälper dem att vara orädda för misslyckande. Denna vana hos briljanta föräldrar bidrar således till utvecklingen av deras barns motivation, djärvhet, tålamod, beslutsamhet, förmåga att ta sig samman, kreativitet och förmåga att dra nytta av sina möjligheter.

5. Bra föräldrar talar med sina barn, briljanta för en dialog med dem

Många föräldrar är inte kapabla att föra en dialog med sina barn om deras rädslor, förluster och frustrationer. Att föra en dialog innefattar att uttrycka sig själv, tala om upplevelser, dela sina hemligheter från hjärtat och att gå djupare än beteende. Genom att ha en dialog med barnen kan briljanta föräldrar därmed hjälpa dem att utveckla solidaritet, kamratskap, kärlek för livet, optimism och interpersonell intelligens.

6. De bra ger barnen information, de briljanta berättar historier

Bra föräldrar informerar sina barn, men de berättar inte historier och för inte en dialog med dem. Barn behöver inte auktoritet, pengar eller makt i samma utsträckning som de behöver spendera tid med sina föräldrar och lyssna på berättelser fulla av känslor och förväntningar. De behöver briljanta föräldrar som hjälper dem att utveckla kreativitet, uppfinningsrikedom, smarthet, schematiskt resonemang och förmågan att finna lösningar.

Barn med sagobok

7. Bra föräldrar ger barnen möjligheter, briljanta ger aldrig upp

Bra föräldrar avfärdar sina barns misstag. Briljanta föräldrar ger aldrig upp, även om deras barn gör dem besvikna, begår misstag och lider av emotionella åkommor. Briljanta föräldrar tror på sina barn, försöker se vad ingen annan ser hos dem, hjälper dem att utveckla idéer och är inte dominanta mot dem. De hjälper därmed sina barn att utveckla respekt för livet, hopp, motivation, beslutsamhet och förmågan att ifrågasätta sig själva och övervinna hinder såväl som misslyckanden.

Ibland förlorar föräldrar självkänslan. De känner sig som misslyckade föräldrar. Men det är viktigt att komma ihåg att föräldraskap må involvera en stor mängd ansvar, men att det alltid ska komma från en position av tillgivenhet och enkelhet. Vi kan lära oss strategier för uppfostran, vi kan läsa om teorier från Piaget och Vygotskij, Freuds psykoanalyser, Gardners teori om flera intelligenser och Platons filosofier i decennier, men om vi inte älskar våra barn, gör dem exalterade, lär dem att tänka eller ingjuter saker i deras minne, kommer inga studier eller teorier vara giltiga eller applicerbara.

Det handlar om att lämna ett märke i det emotionella och rationella universumet hos barnen, och vara kreativ samt uppriktig. Det handlar om att göra dem exalterade.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.