3 tecken på brist på tillgivenhet hos barn

3 tecken på brist på tillgivenhet hos barn
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 14 juni, 2023

Tom Robbins sade att “det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom”. Men när vi ser tecken på brist på tillgivenhet hos barn så är det viktigt att vi tar tag i dessa tomrum. För inget barn förtjänar att vara i konstant behov av det som ger näring till dess emotionella välmående: kärlek.

Vilka tecken ska vi leta efter? Hur vet vi att ett barn upplever brist på tillgivenhet? Nedan ska vi upptäcka några av tecknen som skvallrar om denna okonstruktiva och oönskade situation. Låt oss diskutera dem.

Behovet av tillgivenhet hos barn

Fullgod psykologisk utveckling hos barn kräver tillgivenhet. All kärlek som ges till ett barn under dess barndom kommer med andra ord reflekteras i dess utveckling. På så sätt kommer det ha en tydlig identitet samt självsäkerhet i takt med att åren går.

Figur i fönster

Men förväxla inte tillgivenhet med överdriven kärlek eller omhändertagande. Vi talar om tillgivenhet, din samhörighet med dina barn, ditt uppriktiga sätt att närma dig dem och att ha en balanserad relation med dem.

Ett barn utvecklar en stark personlighet när det får tillräckligt med tillgivenhet. Dess upplevelser av tillgivenhet kommer hjälpa det att integrera sig i samhället, hitta en referenspunkt och lära sig att anpassa sig till olika situationer.

Tillgivenhet kommer å andra sidan få det att lära sig vad man kan vänta sig av världen. Det är därför vi säger att detta är en referenspunkt för barns interaktion och relation till andra.

“Det bästa sättet att göra barn snälla är att göra dem lyckliga.”

-Oscar Wilde-

Tecken på brist på tillgivenhet hos barn

Tecknen på brist på tillgivenhet hos barn tenderar att indikera ett problem med relationen mellan barn och deras föräldrar. Problemet tenderar att vara något djupare: generellt kan det vara resultatet av föräldrarnas ignorering av sina barns behov.

Detta kan leda till en rad olika problem under barns utveckling. Dessa barn kan till exempel utveckla aggressiva beteenden eller uppleva starka känslor av misstro eller osäkerhet. Det är därför det är så viktigt att uppmärksamma tecknen på brist på tillgivenhet hos barn.

Brist på emotionell kontroll

Detta är ett viktigt tecken som är väldigt vanligt hos barn med emotionella skador. Barn lär sig sakta men säkert att kontrollera sina känslor genom kärlek och mellanmänskliga relationer med personer i sin närhet.

Om ett barn växer upp i en miljö med dåligt omhändertagande kan det få svårt att inte bara känna känslor, utan även följa sociala normer. På så sätt kommer det inte veta hur man beter sig mot andra.

Vidare kanske det inte kommer kunna identifiera känslor hos andra personer och hur de är relaterade, oavsett om de är positiva eller negativa. Av denna anledning kan barnet uppvisa stor avsaknad av empati, vilket kan leda till olika former av konflikter och ilska.

Så dessa barn är mycket mer sårbara även om de bibehåller sina egna känslor. Pojkar brukar uppleva detta problem i högre utsträckning än flickor. De tenderar att visa styrka och undertrycka sina känslor. Om vi känner att ett barn lider av detta problem måste vi därför fokusera på att förbättra vår relation med det.

Isolering och konflikt

Andra tecken på brist på tillgivenhet hos barn är typen av relationer de etablerar med andra. Om de tenderar att vara dominerade av konflikt, eller om konflikter helt lyser med sin frånvaro, finns det uppenbarligen ett problem.

Det är väldigt vanligt för barn med emotionell instabilitet att uppvisa dåliga sociala färdigheter. Detta kan leda till isolering och konflikt på grund av deras brist på kunskap i att utveckla goda sociala färdigheter.

Å andra sidan uppvisar barn med dessa problem brist på respekt för andras känslor. Detta förvärrar deras frustration, brist på förståelse för andra och ilska mot världen.

Ledsen flicka

Osäkerhet

Slutligen uppvisar barn som saknar tillgivenhet en stor känsla av osäkerhet. Detta eftersom de inte nått optimal utveckling, där de skapar en hälsosam självbild.

Denna osäkerhet demonstreras med väldigt specifika beteenden. De tenderar till exempel att försvara sig själva, undvika svåra situationer, dra sig tillbaka och isolera sig eller att direkt försöka kontrollera eller skapa konflikt.

“Alla är vi produkter av vår barndom.”

-Michael Jackson-

Som du ser kan brist på tillgivenhet i barndomen medföra en rad negativa konsekvenser. Om du känner att ditt barn eller ett annat barn uppvisar dessa symptom, är det viktigt att du försöker sammankoppla med dess känslor och får det att se att du bryr dig om dess välmående.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.