Karaktärernas psykologi – Calisto och Melibea

Vad finns det för psykologiska karaktärsdrag hos karaktärerna i boken La Celestina? Läs vidare för att få svaret på denna fråga.
Karaktärernas psykologi – Calisto och Melibea
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

La Celestina är ett litteraturverk som är omgivet av frågor, och det är anledningen till varför det är så intressant, speciellt när det kommer till karaktärerna. Calisto och Melibea är såklart de viktigaste i den här berättelsen.

Alla de olika personerna representerar dock en specifik psykologisk karaktär. Det är vad som ger dem liv och som gör deras roll viktig inom detta verk.

Att fokusera på de karaktärer som Fernando de Rojas skapat är ett traditionellt sätt att närma sig detta litteraturverk.

Karaktärerna i Calisto och Melibea

Det finns 13 karaktärer i La Celestina som har en viktig roll i historiens utveckling. Calisto och Melibea är älskare, men de andra karaktärerna är också väldigt viktiga.

La Celestina

La Celestina är en äldre kvinna som är berömd för att ha fört samman två personer med hjälp av olika trick.

Inom detta arbete så hjälper hon Calisto, som vill att Melibea ska falla för honom. Celestina är dock en kvinna som:

Calisto och Melibea

Grind och mur.

Melibea är en av protagonisterna i La Celestina. I början upptäcker man att hon inte är attraherad av Calisto. Efter att Calisto fått hjälp från Celestina så förändras dock Melibea plötsligt.

Hon går från att stöta bort honom till att nästan helt falla för honom, där hon är den som proaktivt ser fram emot deras hemliga möten.

Det slutar därför med att hon hamnar i den romantiska kärlekens extremism, vilket har ett tragiskt slut.

Calisto är trogen Melibea, men han är inte motiverad av kärlek, utan bara en önskan att få vad han vill ha. Han är en självisk person som kan göra allt för att få vad han vill och bryr sig inte om konsekvenserna.

Calisto framställs som en osäker och omogen person. Han är en ung drömmare som inte kan hantera frustrationen över att inte få vad han vill ha.

Då detta inte uppfylls så hamnar han i en djup kris, vilket i detta fall beror på att Melibea stöter bort honom.

Calisto är en antihjälte. Han dör på ett absurt sätt efter att ha klättrat nedför en stege efter ett sexuellt möte med Melibea.

Pármeno och Sempronio

Pármeno är Calistos tjänare, och en trogen sådan som försöker ta hand om sin herre. Han varnar honom exempelvis för farorna med att lita på Celestina.

Hans lojalitet upphör dock efter att Calisto förödmjukar honom genom att inte tro på vad han säger.

Sempronio är en annan tjänare som berättelsen presenterar som en lögnare med falska avsikter.

Till skillnad från Pármeno så utnyttjar han sin herre från början och försöker få så mycket pengar från honom som möjligt.

Sosia och Tristán

Tristán och Sosia är trogna tjänare som tidigare arbetade i stallet. Den förstnämnde blir blint förälskad i Areúsa. Hon manipulerar Sosia för att få information om hans mästare.

Tristán sörjer å andra sidan Calisto efter att han dör. Både Tristán och Sosia är vänner med Calisto. Här finns en riktig vänskap utan några dolda avsikter.

Lucrecia

Lucrecia är Melieas trogne tjänare. De berättar allt för varandra, speciellt när det kommer till kärlek. De kommer därför närmre varandra. Det är tack vare Lucrecia som Calisto och Melibea kan träffas varje kväll.

Biträdet var en gång en prostituerad men hon valde att förändra sitt liv och ägna sitt åt att tjäna. Hon är dock mycket avundsjuk på sina förra medarbetare och även på Melibeas kärleksmöten med Callisto.

Elicia och Areúsa

Elicia är också prostituerad, och hon har en impulsiv och motsägande personlighet. Hon lever för nuet men söker hämnd då hennes mentor dör eftersom hon känner sig ensam.

Areúsas karaktär är självständig och fri. Hon påminner väldigt mycket om Celestina eftersom hon vet hur man manipulerar andra. Faktum är att hon gör detta med sin partner Centurio.

Centurio

Centurio lever på vad de prostituerade tjänar – han är deras hallick. Hans är ond och en lögnare. Han använder för det mesta de prostituerade för att få vad han vill.

Han är stor och stark, men hans mod är verkligen bara en fasad. I verkligheten är han en fegis.

Pleberio och Alisa

Gammal bok på bord.

Pleberio är Melibeas far. Han är en väldigt gammal man som alltid är upptagen. Hans liv förlorar dock all mening efter att hans dotter dör.

Han är en person som ständigt oroar sig över sin dotter, speciellt eftersom han vill att hon ska gifta sig med en bra person.

Alisa är Melibeas mor och har en sekundär roll. Anledningen till detta är att hon är som en skugga till sin man. Hennes karaktär är ganska naiv och litar inte på någon. Faktum är att hon släpper in Celestina i deras hem.

Utvecklingen av karaktärerna i Calisto och Melibea

Den psykologiska karaktäriseringen i detta verk av Fernando de Rojas är väldigt mångsidig, och under berättelsens lopp ser vi hur de utvecklas.

Alla karaktärerna förändras. Melibea går exempelvis från att stöta bort Calisto till att älska honom. Elicia går från total nonchalans till att söka hämnd efter Celestinas död.

Varje person har en viktig och fundamental roll i historien.

Har du läst boken? Noterade du hur Fernando de Rojas använde psykologiska arketyper i sina karaktärer?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.