De fem bästa citaten om kärlek i litteraturen

Litteratur är näring för anden. Inget är bättre än att glädjas med djupa ord som berör våra hjärtan.
De fem bästa citaten om kärlek i litteraturen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2024

Det finns många oförglömliga citat om kärlek i litteraturen. Faktum är att litteraturen alltid har varit en fruktsam grund för att dela med sig av kärlekens illusioner, sorger och glömska. Kärlek och poesi går alltid hand i hand. Citaten om kärlek vi ska tala om idag har verkligen berört oss på djupet.

Vilket urval som helst av de bästa kärlekscitaten är godtyckligt. Vissa får vara med, men det finns många andra som också förtjänar att inkluderas. Vi försöker att inte vara orättvisa.

“Kärleken är en underbar blomma, men du måste ha mod att ta en titt över kanten på ett brant stup.”

-Stendhal-

Det underbara med alla dessa citat är att de lyckas fånga den grundläggande meningen i en evig och universell känsla. Citat om kärlek från litteraturen gör avslöjanden som klarlägger en känsla som alltid är omöjlig att förstå till fullo. Följande är några av dem.

1. Citat om kärlek i Tolstojs litteratur

Tolstoj gav oss ett av de bästa citaten om kärlek i litteraturen. Han talar om essensen av kärlek. Citatet lyder: När man lär känna sin fru på djupet, om man älskar henne, som någon har sagt, lär man känna alla kvinnor bättre än om man kände tusentals av dem.

Det här citatet understryker att kunskap om kärlek inte mäts i antalet förbindelser utan i djupet av förhållandet. Trots allt upptäcker vi inte sann kärlek genom en mångfald av erfarenheter. Vi upptäcker det genom att hänge oss fullkomligt till ett förhållande.

Kvinna i kyla som tänker på de bästa citaten om kärlek

2. Ett av de bästa citaten om kärlek och det gudomliga

Borges skrev det här vackra citatet:  “Att bli kär är att skapa en religion som har en ofullkomlig gud.” Och det är sant, det finns kärlek som blir till religion. Detta i fallen där den verkar närma sig helighet, där vi dyrkar vår älskade.

Men som Borges helt korrekt poängterar, är den här guden ofullkomlig. Det är inte en varelse långt ifrån vår värld, utan en människa. Därför kan den här falska guden misslyckas. Det är värt att notera att Borges, i det här fallet, talar om att bli kär, och inte om en kärlek som växer bortom denna första fas av förhållandet.

3. Galna människor känner kärlek

Ett av de vackraste citaten om kärlek i litteraturen skrevs av Jacinto Benavente. Han säger: “Vad gäller kärlek är de galna de som har mer erfarenhet. Du frågar aldrig de förnuftiga om kärlek. De förnuftiga älskar hjärtligt och det är som om att aldrig ha älskat.

Detta citat understryker att tänkande är ett hinder för kärlek. Om du tänker för mycket är det omöjligt att älska. Beräkningar och logik har ingen plats här. Därför är det bara de som tillåter sig att vara lite galna som vet vad den här känslan egentligen innebär. De som involverar sin logik kommer aldrig att veta.

Porträtt av Benavente

4. Trots det…

Att känna sig älskad av den du älskar är utan tvekan en av de största källorna till glädje här i livet. Kärlek skapar alltid glädje. Men när känslan är helt ömsesidig är tillfredsställelsen obeskrivlig, mer än underbar.

Varför? Victor Hugo sade så här: “Den största lyckan i livet är övertygelsen om att vi är älskade; älskade för oss själva, eller snarare, älskade trots oss själva.” En annans kärlek är som en förlåtelse för våra misslyckanden. Ett sätt att återfå oss själva.

Par på kulle

5. Ett av de bästa citaten om sann kärlek

Eftersom vi talar om de bästa citaten om kärlek i litteraturen måste vi inkludera Antonio Gala. Ett av hans citat är: “Sann kärlek är inte självkärlek, det är den som får älskaren att öppna upp för andra människor och livet, som inte besvärar, inte isolerar, inte avvisar, inte förföljer, bara accepterar”.

Det är ett vackert citat där han talar om kärlek som en kraft som ger liv, inte en som tar det ifrån oss. Det är således en aktiv kraft som reflekteras i välståndet hos den andra. Den tar nämligen den älskade ut ur dennes skal och ger denne kraften att öppna upp för världen. Men framförallt accepterar den personen som denne är.

Alla dessa citat om kärlek i litteraturen är framförallt ett tillfälle att reflektera. Det kan verka omöjligt att beskriva kärlek med ord. Samtidigt har alla dessa skapare lyckats beröra våra hjärtan med sina ord. De visar oss på ett vackert sätt att den här känslan är obegränsad och underbar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.