Sju fantastiska citat av Antonio Tabucchi

Genom Antonio Tabucchis fraser så kan man märka hur upplysta hans texter var. Hans uttalanden var väldigt humanistiska och ämnade att belysa aspekter i dagens värld.
Sju fantastiska citat av Antonio Tabucchi
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 19 november, 2019

Ingen vanlig författare hade kunnat uttrycka sådana tankar och universala sanningar som dessa citat av Antonio Tabucchi.

Anotion Tabucchis verk är extremt charmerande tack vare deras enkelhet. Det sägs att de är så unika att de kan transportera dig till en annan plats.

Denna italienska författare älskade Portugal. Han föddes dock i Pisa, Italien. Den dagen han föddes var samma dag som de allierade bombade denna stad för att frita den från nazisterna.

Han tyckte om att läsa och att resa, och många av hans citat refererar därför till dessa ämnen.

Minnen och drömmar har också en speciell plats i Antonio Tabucchis verk. Faktum är att han såg upp till Fernando Pessoa.

Det var Pessoas influens, utöver hans egen analys av dåtidens verklighet, som gjorde honom till en av de främsta författarna. Vi kommer idag att ta upp några fantastiska citat av Antonio Tabucchi.

Att stanna i ditt hemland

Det finns flera citat av Antonio Tabucchi som tar upp hans ursprung. Detta är en av de aspekter där Fernando Pessoas arbete hade som störst influens.

Som en konsekvens av detta flyttade han till Portugal – ett land som han kom att bli förälskad i.

Detta citat verkar förklara vad han anser om saken: “Jag lämnade aldrig mitt land. Jag är planterad i det som en belastning”.

Denna fras gäller inte bara för hans egen personliga situation, utan för alla som har varit tvungna att lämna sin hemstad. Oavsett hur långt det förflyttar sig så kommer de alltid att ha sina rötter i de platser där de växte upp.

Antonio Tabucchi och hans citat om minnet

Minnet är ett annat återkommande tema i Antonio Tabucchis texter.

Detta lyder exempelvis: “Jag kommer ihåg de historier som min farfar berättade för mig om första världskriget, som var en av de värsta massakrerna i människans historia, vilket folk tenderar att glömma”.

Som vi har tagit upp ovan så föddes han mitt i kriget, vilket gjorde detta till ett väldigt känsligt ämne för honom.

Vi vet för närvarande att minnet är relaterat till kreativiteten och fantasin. Dessa egenskaper gäller även för glömskan.

Det finns dock vissa saker som du inte kan glömma oavsett hur mycket du försöker, speciellt när det gäller det som du har upplevt själv.

Gammal bok på bord.

Citat av Antonio Tabucchi: övertygelser och hjärtat

Antonion Tabucchi pratade om att det fanns ett dilemman mellan vad man tänker och vad man känner. Det går såhär: “Det är svårt att ha en exakt övertygelse då man pratar om anledningar från hjärtat”.

Detta citat tar upp hur tvetydiga mänskliga känslor kan vara. Det är anledningen till varför övertygelser som kommer från subjektiva resonemang ofta är ömtåliga eller iallafall något förvirrande.

I detta fall så bör man lita mer på sin logiska förmåga.

Hybridisering och blandningar

Antonio Tabucchi tyckte om att resa. Man kan säga att nyfikenhet var hans motivation, så han var fortsatte alltid att lära sig. Han ville lära sig om olika sätt att vara, tänka och leva.

Han var väldigt öppen för skillnader och hade ett stort intresse av att ta in kunskap.

Utav denna anledning så ansåg han att demografisk purism inte var så berikande. Detta är något som han uttryckte tydligt i ett välkänt citat: “Varje civilisations salt är mångfald”.

Ju mer blandat ett samhälle är, desto mer intressanta saker kommer att uppstå.

Politiska ämnens som inte verkar politiska

Många tror att politikens värld är politikernas värld. Från ett djupare perspektiv står det klart att makten, på många sätt, är en del av varje persons liv, oavsett om man deltar i politiken som sådan eller inte.

En av Antonio Tabucchis fraser lyder: “Mitt jobb är att titta på vad politiken gör, inte att var en politiker själv”.

Han refererar till vikten av att uppmärksamma de verkligheter där makten har en roll utan att direkt vara beroende av en person som ägnar sig åt politik.

Kugghjul i människa.

Perfektionens ideal enligt Antonio Tabucchi

Detta är en fantastisk fras som skulle kunna vara ett mantra för våra demokratier: “Perfektion skapar doktriner, diktatorer och totalitära idéer”.

Detta uttrycker en skarp kritik mot perfektionens ideal, som ofta har lett till katastrof.

Både på en familjenivå samt inom utbildning och alla andra områden i samhället så leder detta krav på perfektion bara till godtycklighet, vilket inte är ett bra sätt att relatera till andra människor.

Vårt nuvarande minne

Antonio Tabucchi var också väldigt kritisk rörande hur kunskapen flödade och hur relationer etablerades. Med andra ord var han kritisk rörande det som vi kallar “postmodernism”.

Med detta sagt så är nästa citat inte så värst förvånande: “Från och med idag så är vårt minne i ett platt encefalogram”.

Det innebär att vissa händelser händer så snabbt och verkar vara så triviala framför våra ögon att de ibland inte ens spelas in i våra minnen.

Antonio Tabucchi var en livlig och underhållande författare som ägnade vissa av sina verk åt att prata med personer som inte kunde uppnå vad de drömde om eller som helt enkelt inte visste hur man drömde.

Det är också en fantastisk upplevelse att läsa hans texter, som lovar stora överraskningar och reflektioner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Capano, D. A. (2007). El errático juego de la imaginación: la poética de Antonio Tabucchi. Editorial Biblos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.