5 omskakande citat från cynikern Diogenes

5 omskakande citat från cynikern Diogenes
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 16 juni, 2023

Dessa citat från cynikern Diogenes ger oss en inblick i en av de mest klarsynta filosoferna i världshistorien. Han hade en stark vilja att förstå världen. Han älskade sanning och ville därför komma fram till den.

Många av citaten från cynikern Diogenes finns inte bevarade eftersom han aldrig skrev ned dem. Men de som överlevde till idag gjorde det tack vare hans anhängare, speciellt en som delade hans namn – Diogenes Laertius. Han fick i uppdrag att samla några av hans uttalanden.

“Vishet tjänar som en broms för de unga, som tröst för de gamla, som rikedom för de fattiga och som en prydnad för de rika.”

-Cynikern Diogenes-

Denna filosof föddes i Sinope och blev berömd i Aten. Vad som särskiljde honom var hans bortkoppling från det världsliga livet. Han älskade frihet över allt annat och var inte rädd för att säga sanningen till de mäktiga. Det sades att han levde i en tunna, och många trodde att han var en tiggare.

Här kommer några av hans mest välkända citat:

Kvinna med pilbåge

1. Cynikern Diogenes om förolämpning

Ett av hans citat lyder: Förolämpning lägger skam på den som hånar, inte den som mottar.” Det innebär att den som hånar ofta är den som har problem, inte den som är målet för förolämpningarna.

Diogenes själv var känd för att använda hårda ord för att förmedla sanningen. Men hans påståenden gällde dubbelstandarder och brist på etik. Han ville inte attackera personen, endast ifrågasätta dennes moral.

2. Ett citat om smicker från cynikern Diogenes

En av hans anhängare, Hekaton, skrev ned ett av de citat som han använde mest: “Det är bättre att misslyckas med kråkor än med smickrare, för i det ena fallet slukas du när du är död, och i det andra när du lever.”

Denna filosof avskydde smickrare. Han blev berömd eftersom Alexander den store sökte efter honom, attraherad av hans rykte. Han presenterade sig för cynikern Diogenes och frågade om han behövde något. Även om det kan vara svårt att tro så bad Diogenes honom att flytta på sig, eftersom han skymde solen.

3. Ett citat om total avskiljning

Det sades att Diogenes en gång stannade till för att observera ett barn som samlade och drack vatten med sina händer. Filosofen hade väldigt få ägodelar, men han hade en kopp. När han såg barnet sade han: “Ett barn har överträffat mig i enkelhet”, och så kastade han koppen.

Vid ett annat tillfälle observerade han att ett barn åt mat på ett blad. Det var linser, men det använde bröd som en sked. Diogenes imiterade barnet, kastade sin skål och började äta på det sättet.

Flicka samlar vatten

4. Ett citat om att hålla tyst och tala

Detta citat från cynikern Diogenes är ett som vi inte säkert vet kommer från honom. Det lyder: “Att hålla tyst är hur man lär sig att lyssna; att lyssna är hur man lär sig att tala; att tala är hur man lär sig att vara tyst.”

Även om citatet kanske inte kommer från Diogenes så är det ändå konsekvent med hans tänkande. Det innebär att kommunikation är en komplex process där lyssnande är viktigt. Först måste du lära dig att tala, och att veta hur man talar innebär att man vet hur man är tyst.

Diogenes i sin tunna

5. Ett citat om välgörenhet och dess intressen

Historien förtäljer att en atenare beundrade graden av fattigdom Diogenes levde i. Han gick fram till honom och frågade: “Varför ger folk till tiggare och inte filosofer?”

Diogenes tänkte en stund och svarade: “För att de tror att de en dag kan bli blinda eller lama, men väntar sig aldrig att de ska vända sig till filosofi.” Detta är ett mycket intelligent sätt att säga att välgörenhet inspireras av en form av själviskhet, som i de flesta fall är bränslet för hjälpen. Det finns endast en brist på dygd. Inte medmänsklighet, bara rädsla.

Under Diogenes tid var filosofen mycket uppskattad. Han kunde ha levt under beskydd av adelsmän och njuta av lyx och privilegier. Men han valde att nå den högsta graden av genuinitet. Detta är anledningen till att folk minns honom än idag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.