Därför ska du sluta fråga dig "Varför jag?"

När saker går fel i ditt liv, fråga inte "Varför jag?". Ta istället reda på varför de gick fel. Detta hjälper dig att bli mer medveten om dina handlingar. Sedan kan du ändra och förbättra dem om du behöver. Du kan också dra nytta av nya möjligheter.
Därför ska du sluta fråga dig "Varför jag?"
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

När problem uppstår i ditt liv kan du ha en tendens att fråga dig “Varför jag?”. Det är faktiskt alltför lätt att tänka på hur orättvist livet är och sätta sig själv i offrets roll. “Jag är en bra person”, kan du säga. “Jag hjälper alltid andra. Det är så orättvist!”

Men att fråga dig “Varför jag?” ger dig väldigt lite. Faktum är att allt som händer är att du fastnar i dina bekymmer och går in i en spiral av tankar och känslor som bara sliter på dig.

Av denna anledning bör du sluta fråga dig själv “Varför jag?”. Ta istället reda på varför. För när du börjar se dina bakslag som inlärningsmöjligheter ökar ditt välbefinnande.

Naturligtvis finns det vissa händelser, som sjukdomar eller olyckor, som är helt utom din kontroll. Men du har fortfarande friheten att bestämma hur du ska hantera dem.

En bild av en kvinna som tänker.

Att fråga sig “Varför jag?” är att sätta hinder i vägen för sig själv

När du tar reda på varför något hände går du från att vara ett offer till en elev. Som vi har sagt, att snöa in på frågan “Varför jag?” tillåter dig inte att gå vidare eller lära dig. Men om du upptäcker varför det hände kan du återfå kontrollen och ta tillbaka tyglarna i ditt liv. Du inser att du är fri.

Föreställ dig personer som upprepade gånger misslyckas med att få det rätta jobbet. De är intelligenta, de har studerat och de är helt kapabla att lyckas. Men de har varit arbetslösa ett tag.

“Varför jag?”, frågar de sig. “Jag är intelligent, jag har studerat och arbetat så hårt. Ändå har vissa inte ens studerat och de har bättre jobb än jag. Jag verkar inte heller ha några vänner. Varför ringer ingen mig?” Med denna typ av förhållningssätt blir de fångade i en oändlig ond cirkel utan utväg. Dessutom kommer aldrig svaren på deras frågor.

Men om de intog en annan inställning, kunde de fråga sig själva, “Hur kan jag lära av detta?” istället. Det kan finnas flera svar. Titta till exempel i olika riktningar, omskola dig, spendera mer tid med familjen eller res. Genom att anta denna typ av attityd, är de snabba, redo och villiga att ta alla möjligheter som kommer deras väg.

När du fastställer varför något hände så hindrar du dig själv från att gå i fällan att bli ett offer för omständigheterna. Detta eftersom många problem i realiteten uppstår på grund av den välbekanta “självuppfyllande profetian”. Faktum är att om du tänker att ingenting någonsin går din väg och du alltid har otur, kommer det förmodligen vara så.

En kvinna som ser ledsen ut och kanske frågar sig "Varför jag?".

Vad kan du kontrollera?

När du accepterar varför något hände, tar du också ansvar för det. Glöm inte att det alltid kommer att finnas vissa saker som är helt utom din kontroll.

Du kan göra en förändring när som helst. Ta det tidigare exemplet. Dessa personer borde kanske sluta försöka hitta det perfekta jobbet och acceptera ett mindre ambitiöst. De kanske tycker det är svårt att ta detta första steg, men det är det enda sättet om de i slutändan ska kunna nå sina mål.

Att veta var dina handlingar kan leda dig i framtiden är viktigt för att du ska kunna göra förändringar. Om det finns något du kan göra idag, gör det!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.