Känner du till de 3 typerna av självkänsla?

Känner du till de 3 typerna av självkänsla?

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Självkänsla är en viktig faktor om man vill bibehålla sitt välmående. Vidare är det vitalt för att skapa positiva, hälsosamma relationer med personerna omkring oss. Trots detta har alla inte samma nivå av det.

“Vi vet alla att självkänsla kommer från vad du tycker om dig själv, inte vad andra tycker om dig.”

-Gloria Gaynor-

Det finns tre typer av självkänsla. Det betyder dock inte att vi alla kan stämpla oss med en enda typ, utan snarare att vi ibland känner oss mer sprudlande och ibland mer deprimerade. Allt beror på vad som sker i våra liv.

Men du kan veta vilken typ som är dominerande för dig; vilken som visar sig oftast.

1. Uppblåst självkänsla

Personer med uppblåst självkänsla tror att de är bättre än andra och tvekar inte att underskatta dem. Detta är en väldigt negativ typ som hindrar dem från att etablera kärleksfulla och hälsosamma relationer. Deras tävlingsinstinkt är alltid närvarande och de vill alltid komma först. Dessa personer finner lycka i att uppnå framgång, men i verkligheten uppnår de aldrig lycka med denna attityd.

Personer med uppblåst självkänsla karaktäriseras av sin oförmåga att lyssna på andra eller att rikta kritik mot sig själva. De är inte kapabla att korrigera sina egna misstag och skyller därför konstant på andra. Vidare tenderar de att undervärdera andra och anamma aggressiva beteenden mot dem.

Det är väldigt svårt för dessa personer att etablera hälsosamma relationer med andra. De ser alltid andra som konkurrenter.

Uppblåst självförtroende

2. Hög

Personer med denna typ accepterar och värderar sig själva. Den är känd som positiv eftersom den gör att personen är nöjd med sitt liv. Betyder detta att det inte finns några hinder eller murar att bestiga? Absolut inte, men självsäkerheten och modet att möta alla problem som visar sig gör det hela mycket lättare.

“Personer med hög självkänsla drivs inte av att vara överlägsna andra; de vill inte bevisa sitt värde genom att mäta sig själva mot en jämförbar standard. Deras glädje är att vara de som de är, inte att vara bättre än någon annan.”

-Nathaniel Branden-

Att tro på sig själv och lita på den man är karaktäriserar personer som besitter denna form av självkänsla. Detta gör dem dock inte arroganta, och de känner inte heller att de är bättre än andra. De har bara självsäkerheten som krävs för att undvika att låta negativa omständigheter och händelser få dem ur balans.

Högt självförtroende

Men till och med bland dessa personer finns det de som är ur balans emellanåt. Alltså att de är oförmögna att konstant bibehålla denna höga självkänsla.

Vad karaktäriserar dessa personer som låter sig besegras av osäkerhet? Den aggressiva, passiva eller negativa attityden mot att acceptera andra människors synvinklar. Detta händer framförallt i tävlingsinriktade situationer där deras osäkerhet blir något de absolut inte kan konfrontera.

3. Låg

Personer som har låg självkänsla är motsatsen till de som har hög. De värderar inte sig själva och litar inte på sina möjligheter, och osäkerheten de kan känna följer med i nästan alla situationer. Rädsla för nederlag är något som plågar dem och håller dem tillbaka. De är mallen för olyckliga personer.

“Behovet att tala illa om andra indikerar låg självkänsla. Med andra ord: ‘Jag mår så dåligt att jag istället för att rycka upp mig måste dra ner andra.'”

-Påve Franciskus-

Personer med denna typ upplever stunder av eufori när allt går rätt för dem, men när saker börjar gå dåligt sjunker deras självkänsla som en sten. De är känsliga personer som lätt influeras och som tenderar att vädra sin åsikt utan att försvara den.

Vilken typ är vanligast förekommande hos dig?

Ha i åtanke att det är svårt att fly undan från uppblåst eller låg självkänsla. Om du dock är en av personerna med hög självkänsla, även om du ibland drabbas av instabilitet i vissa situationer, vill vi säga grattis! Du är mycket närmre att uppnå den lycka och belåtenhet i livet som kommer få dig att känna dig välsignad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.