De 6 stadierna hos kärleksförhållanden

De 6 stadierna hos kärleksförhållanden

Senaste uppdateringen: 19 juli, 2022

Kärleksförhållanden växer, utvecklas och förändras i enlighet med väldigt distinkta och definierade stadier. Detta förklarar varför vi inte känner på samma sätt några år in i ett förhållande som vi gjorde när vi först träffades. Vetskap om dessa faser kan hjälpa oss att känna oss till freds och säkra i förhållandet när det utvecklas.

Precis som att personer förändras är det sant att vi även lär oss, växer och mognar i våra förhållanden. Med detta i åtanke kan vi fullt ut njuta av förhållandet med personen som vi valt att dela våra liv med. De olika stadierna i kärleksförhållanden är:

1. Förälskelse – det första stadiet av kärleksförhållanden

Att förälska sig är en tid av intensiva känslor, “fjärilar i magen” och en stark önskan att vara med personen man är förälskad i. Åtrå och passion, med eller utan sexuell kreativitet, blir den huvudsakliga ingrediensen i detta stadium, vilket för fram en intensiv fantasi och kreativitet som överraskar den andra personen.

Karaktärsdrag hos kärleksförhållanden

Under förälskelsen fokuserar personerna på alla saker de har gemensamt. Tålamod och förståelse karaktäriserar denna fas, och personerna uppfattar knappt sina skillnader.

Gräl och konflikter har en tendens att undvikas. Därför är början på kärleksförhållanden en speciell och spännande tid för att upptäcka den andra personen. Och vi vill aldrig att den ska ta slut.

2. Kunskap

I detta stadium leder förälskelsen till en djupare och mer intim kunskap om den andra personen, samt till den nödvändiga upptäckten av skillnader och egenheter hos båda…

Personerna får en helhetsbild av varandra och börjar dela med sig av personliga erfarenheter. Idealisering sker inte i lika stor utsträckning, men samspelet börjar bli verkligare.

“Kom ihåg att den största kärleken och de största prestationerna involverar högre risker.”

-Anonym-

3. Samexistens

Paret är etablerat som sådant efter en period där personerna har lärt känna varandra, där fokusen primärt varit på projiceringen av ett liv tillsammans och framtida projekt. De har beslutat att dela ett liv genom att leva tillsammans och välja ett hem.

Sexuell aktivitet minskar på grund av rutinen, plikter och bördor. Parets kärlek uttrycks med större affektion, respekt och i form av stöd och förståelse för ett gemensamt liv. Skillnader kan dyka upp i hur man löser konflikter, och sökandet efter överenskommelser och förhandlingar kommer vara nödvändigt.

Par vid lägereld

4. Bestämdhet i kärleksförhållanden

Efter en period av att ha levt tillsammans och velat dela allt kommer individuella behov och försvaren av dessa till ytan. Det är dags att överväga att ägna sig åt aktiviteter på varsitt håll, samtidigt som man respekterar det etablerade bandet och hängivelsen mellan parterna. Vid detta stadium kan det uppstå konflikter på grund av olösta personliga kriser.

Det är som en återförening med sig själv efter en period av att ha fokuserat på den andra personen och förhållandet. När nya individuella behov dyker upp beslutar personerna att fokusera på sig själva, åtminstone ett litet tag.

5. Tillväxt

Om paret når denna punkt betyder det att de har beslutat att fördjupa sitt förhållande, som blir mognare och mer stabilt. Det är dags att ta beslut, såsom att utföra personliga projekt, såsom att bilda en familj.

Det är i detta skede som illusionen, spänningen och entusiasmen kommer tillbaka. Detta genom att man delar vad man tillsammans beslutat att skapa. Genom att fortsätta att bygga något och projicera sin framtid tillsammans.

“Kärlek är två själar som ser varandra genom kropparna.”

-Anonym-

6. Anpassning

Livet fortsätter och förändringar sker; om personerna anpassar sig till dem kommer paret stärkas och mogna. Det är en tid för paret att växa sig starkare eller bryta upp eftersom skalan av personliga värderingar utmanas och delas. Nya intressen dyker upp på grund av förändringar såsom barns självständighet, pension, sjukdom etc…

Det kan vara en tid där man återfinner varandra eftersom kraven, plikterna och bördorna från livet är lägre, vilket gör att man återigen kan fokusera på att dela nya projekt, precis som i början av förhållandet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.