De sju viktigaste IT-trenderna i utbildningsvärlden år 2020

De sju senaste IT-trenderna inom utbildning kommer att revolutionera utbildningsprocessen såsom den ser ut idag, och föra hela världen till en ny teknologisk nivå.
De sju viktigaste IT-trenderna i utbildningsvärlden år 2020
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

De sju IT-trenderna i utbildningsvärlden under 2020 kommer att revolutionera utbildningsprocessen såsom den nu ser ut och föra hela världen till en ny teknologisk nivå.

Många människor säger att framtiden är nu. Faktum är att de globala utgifterna för den digital omvandlingen kommer att öka med 40 % jämfört med 2019. Därför har FN beslutat att klassificera 2020 som året för tekniska framsteg. I det sammanhanget är det viktigt för alla inom utbildningssektorn att känna till och förstå dessa nya IT-trender.

Detta år, 2020, står föräldrar och lärare inför förändringar inom informations- och kommunikationstekniken som är mer omfattande än vad vi någonsin tidigare har skådat. Följaktligen måste vi skaffa oss kunskaper om dessa nya verktyg som inte bara är modeflugor eller trender, utan som håller på att bli en del av vår vardagliga verklighet.

2020 – året med de mest förväntade IT-trenderna i utbildningsvärlden

Låt oss ta en titt på de viktigaste trenderna som med all sannolikhet kommer att revolutionera klassrummen i skolorna runt om i världen.

IT-trenderna i utbildningsvärlden syftar till att höja elevernas digitala kompetens

5G-nätverket

Utöver den internationella kontrovers som omger 5G-teknologin så är det utrymme denna teknologi fått i nyhetsrapporteringen fullt berättigad. Förklaringen är att 5G-nätets hastighet kommer att göra det enklare än det någonsin varit för studerande och institutioner att vara högt uppkopplade.

5G-nätverket kommer att leda till mer omedelbara resultat och underlätta avstånd och adaptiv inlärning med hjälp av mobiltelefoner och utökad verklighet (XR).

Användningen av blockkedjor

Förutom kryptovaluta och den välkända digitalvalutan Bitcoin har blockkedjetekniken kraftfulla applikationer inom många fält, varibland utbildning.

I år har människor börjat använda blockkedjeteknik för skydd av immateriell äganderätt, för administration av varor och tjänster samt för livsmedelssäkerhet. Dessa är alla områden som kommer att tillämpas på samma sätt inom utbildningscentra i enlighet med deras pedagogiska mål.

IT-trenderna inom cybersäkerhet och artificiell intelligens

Artificiell intelligens och cybersäkerhet är också på stark framfart i utbildningssystem kopplade till IT.  Syftet är att öka hastigheten, förbättra den analytiska tillämpningen av uppgifter, maximera 5G-teknologin och höja elevernas digitala kompetens.

Personlig integritet och digital etik

Ett allvarligt problem som föräldrar och lärare ställs inför är hur de kan sätta teknologiska gränser för sina barn. I internetvärlden är det många barn och ungdomar som inte förstår betydelsen av att skydda den personliga integriteten och att agera etiskt.

I år kommer därför experter att inrätta nya medel för att förbättra den digitala kompetensen. På så sätt kan vi lära eleverna de bästa metoderna för att värna om digital etik och personlig integritet.

Hyperautomatisering

Hyperautomatisering är en kombination av diversifierad och självständig inlärning. Den använder sig av programverktyg för att automatisera digitala processer som fastställer trenderna för hur vi ska använda artificiell intelligens för att analysera, utforma och hantera utvecklingen av passande IT-tillämpningar.

Edge computing

Edge computing definieras som en lokalisering varifrån tekniska tjänster erbjuds. Det är som ett slags hybridmoln. Den är tillgänglig online och kombinerar offentliga tjänster som förvaltas av tredje parter eller privata eller offentliga organisationer.

Med edge computing kan man använda olika teknologier, virtuell verklighet och sakernas internet (IoT). Utrullningen av 5G-nätet kommer att driva på edge computing eftersom den accelererar dataöverföringen.

“Då vi lever i en tid av innovationer måste en praktisk utbildning förbereda människor för arbeten som ännu inte existerar och som ännu inte kan definieras på ett klart sätt.”

-Peter F. Drucker-

Edge computing är en av IT-trenderna i utbildningsvärlden

IT-trenderna inom maskininlärning

Slutligen har maskinlärning, en vetenskaplig disciplin som härrör från artificiell intelligens, också en särskild relevans i år. Den består i skapandet av system som “lär” sig genom att identifiera mönster. Detta sker på ett automatiskt och automatiserat sätt med hjälp av stora uppsättningar av uppgifter.

I detta syfte använder man sig av algoritmer för att förutspå framtida beteenden. Experterna kallar detta adaptiv inlärning. Till följd därav kommer webbtrafikens hastighet och de förbättrade anslutningarna att gynna utbildningssektorn.

Så nu vet du vilka som är de sju IT-trenderna i utbildningsvärlden som alla kommer att tala om. Det är viktigt att vara medveten om dem för att kunna acceptera och anpassa sig till det som ska komma. Med andra ord finns det många spännande och positiva innovationer i sikte.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Harvey López I.V., Cabero J., Díaz R. (2011). La Gestión de la Innovación en la práctica educativa con las TIC: Escuela de Educación. Editorial Académica Española: Venezuela.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.