Tre av de största riskerna med artificiell intelligens

Artificiell intelligens är på modet. Det är något som hittills legat vilande men som nu har upptäckts innehålla några kraftfulla framsteg som vanliga medborgare kommer att kunna använda. Men bakom dessa ligger också vissa risker.
Tre av de största riskerna med artificiell intelligens

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 07 maj, 2023

Utan tvekan är artificiell intelligens lovande. Med det sagt kommer dess framsteg också med en rad verkligt transcendenta faror som förtjänar eftertanke. Framsteg tenderar att vara så nära kopplade till teknik att vi i många sammanhang glömmer att de är två separata dimensioner. De sekundära effekterna av vissa enheter är dock extremt viktiga. Nedan tittar vi närmare på de tre största riskerna med artificiell intelligens.

Hayden Belfield, en forskare vid Center for the Study of Existential Risk vid University of Cambridge i Storbitannien, erkänner endast två transcendentala uppfinningar/upptäckter för vår utveckling: eldens uppfinning och upptäckten av kärnenergi.

Artificiell intelligens kan vara den tredje, främst på grund av riskerna. Här ska vi prata om tre av de viktigaste.

“Idag är det ögonblick då vi bygger vår framtid och detta är idag den största utmaningen som människosläktet har ställts inför hittills. Möjligheten för en sorts övermänniska som blir Gud är aldrig tidigare skådad.”

-Gerd Leonhard-

1. Ökad kontroll är en av de mest omtalade riskerna med artificiell intelligens

Många experter menar att det inte kommer att dröja länge innan vi ser den typ av ingenjörskonst som besitter en “superintelligens”. Med detta menar vi intelligenta maskiner: enheter med teknologi som kan bearbeta information på samma sätt som den mänskliga hjärnan gör. Sådana som arbetar med lite information, men som kan överväga enheter och arbeta på ett kontextuellt sätt. Dessa maskiner kommer dock att vara bättre och snabbare än den mänskliga hjärnan.

Professor Nick Bostrom från University of Oxford i storbritannien, menar att vi närmar oss en “smart explosion”. Med andra ord, ett språng där maskiner blir en ny typ av intelligent liv. Detta kommer att hända när dessa enheter blir autonoma.

Dessa händelser kommer oundvikligen att leda till en situation där maskiner kommer att ha mer makt. Faktum är att de kommer att kunna kontrollera aspekter av det dagliga livet och ha förmågan att utföra oöverträffad övervakning av människor. Konsekvenserna är oförutsägbara.

Människa och robot
Framstegen inom artificiell intelligens går med stormsteg. Faktum är att “superintelligent” ingenjörskonst är vid horisonten.

2. Nedgången av vissa mänskliga egenskaper

Gerd Leonhard skrev en bok med titeln Technology Versus Humanity: The Coming Clash Between Man and Machine (2016). Han menar att det inte kommer att dröja länge innan maskiner kan förstå mänskliga känslor och utveckla social intelligens. Vid det här laget kommer de att ha alla verktyg för att bli “superintelligenser”.

Faktum är att de kommer att börja ansluta till varandra och designa en passande verklighet för att garantera sin egen utveckling. Frågan är om maskiner kommer att anpassa sig till människor eller kräver att människor anpassar sig till dem. Det här är ett etiskt dilemma som förmodligen kommer att lösas på ett kallt och beräknat sätt.

Under tiden kommer vi att bevittna nedgången av vissa attribut som definierar oss som människor. Till exempel möjligheten att göra misstag, vara ineffektiv eller bli överväldigad av mysterier. Vi kan faktiskt inte låta bli att undra om de kommer att börja ses som otillåtna misslyckanden.

3. Fel och bristande neutralitet

En annan av de stora riskerna med avancerad intelligens ligger i det faktum att det fortfarande är en bit kvar innan de blir “superintelligenser”. Men under resan kan allvarliga misslyckanden inträffa som skapar stora problem för mänskligheten.

Till exempel har maskiner blivit alltmer kapabla att skapa fiktiva situationer, på ett nästan perfekt sätt. Vi är faktiskt bara ett steg ifrån att kunna ändra människors image på video och anpassa deras ansiktsgester för att matcha ord de aldrig ens sa. Det har med andra ord blivit allt lättare att förvränga verkligheten och skapa bland annat falska nyheter.

Till detta kommer det faktum att tekniken inte är neutral. Det har faktiskt noterats att domare i USA som använder den här typen av intelligens utvärderar afroamerikanska medborgare hårdare än andra. Algoritmer är mer eller mindre utformade för detta ändamål.

Man och robot arbetar med att lyfta lådor
En av farorna med artificiell intelligens är den definitiva ersättningen av människor på arbetsplatsen.

Riskerna med artificiell intelligens är många fler

Ovanstående är bara några av riskerna med artificiell intelligens. Men det finns förmodligen många fler som vi inte ens kan identifiera ännu. Det beror på att de i grunden kommer att bero på de beslut vi fattar som mänsklighet angående de gränser som vi vill införa.

Dessutom är det extremt troligt att arbetsvärlden som vi känner den idag kommer att vara väldigt annorlunda än den vi kommer att se om ett decennium. Traditionella yrken kommer sannolikt att försvinna för att ersättas av andra.

Slutligen är det troligt att de personer som har kompetensen att skapa affärer genom att fullt ut utnyttja potentialen i denna tekniska utveckling kommer att bli mer efterfrågade på arbetsmarknaden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.