Delade motgångar: är de lättare att hantera?

Tror du att det finns tröst i delade motgångar? Fortsätt läsa för att få lite mer insikt i detta ämne.
Delade motgångar: är de lättare att hantera?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Många populära talesätt hanterar frågan huruvida delade motgångar är mer uthärdliga.

Å ena sidan säger uttrycket “Lidande älskar sällskap” att man klarar sig bättre om elände drabbar fler än bara en själv. Men problemen kommer inte försvinna bara för att andra befinner sig i samma situation.

Ett annat talesätt är “Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halverad sorg”, som förespråkar det tröstande inslaget av att veta att man inte är den enda som genomgår en svår situation.

Men finns det någon sanning i det? Svaret är ja, och man kan observera det i många vardagliga situationer.

När en elev får underkänt på ett prov så kan situationens negativa påverkan minskas med vetskapen att flera klasskamrater också gick samma öde till mötes.

Stödgrupper för personer med psykologiska problem är också till stor hjälp eftersom de sammankopplar personer som genomgår samma sak.

Men vad är grunden för allt detta? Bör man glädjas åt andras motgångar? Är vi medfött illvilliga? Inte alls, och det finns flera anledningar som förklarar detta fenomen.

Man tröstar kvinna

Påverkan från sociala jämförelser

Forskning om social psykologi har observerat pressen som utövas av sociala grupper på individer. Mycket av människors identitet smids i deras relation till andra, och därför är deras inflytande på självbilden hög.

Alla människor tenderar att jämföra sig med resten för att mäta sitt värde och tillräcklighet.

Resultatet av denna jämförelse har en påverkan på ens självbild, och därför kan man känna sig underlägsen och börja uppleva negativa känslor.

Att hitta andra personer i samma situation gör denna jämförelse mer positiv. Detta eftersom det på sätt och vis kan skydda vår självkänsla; man är inte längre den enda som “misslyckats”.

De är inte motgångar, utan en del av din mänsklighet

Nyckeln till lindring som kommer från att veta att en svår situation inte bara gäller dig är att det påminner dig om din delade mänsklighet.

Den känslomässiga chocken kan vara hög när en negativ och oväntad händelse inträffar.

Man kan få underkänt på ett viktigt prov, ens partner kan vara otrogen eller så drabbas man av panikångest

Alla dessa situationer försätter dig inledningsvis i ett underläge. Du känner att du har misslyckats personligen; att du inte är tillräcklig och att något är fel på dig.

Att vara medveten om att du inte är den enda som har ett problem breddar ditt perspektiv. Det påminner dig om att du är mänsklig och att alla kan uppleva positiva och negativa händelser.

Avslutningsvis kan du bli motiverad att hitta egna resurser när du ser att andra tampas med liknande omständigheter. Du kan låta dig inspireras av dem för att prestera bättre själv.

Ledsen kvinna

Delade motgångar – skrid till handling

Trots att du upplever lindring i att dela dina omständigheter med andra måste du komma ihåg att nyckeln är att skrida till handling. Om du blir underkänd på ett prov måste du studera bättre inför nästa.

Det faktum att många av dina klasskamrater också fick dåliga betyg kommer inte göra situationen bättre för dig.

Om ditt förhållande tagit slut måste du komma underfund med vilka resurser du har tillgång till för att komma över det. Det är inte bra att söka efter andra som genomgår samma sak bara för att vältra sig i det kollektiva lidandet.

Istället kan delade motgångar vara ett sätt att motiv era varandra att gå framåt. Att hitta personer i samma situation måste inte innebära att ni måste dela offermentalitetilska eller förbittring.

Enbart dina handlingar kommer hjälpa dig bort från var du är nu och leda dig dit du vill. Om du ska jämföra dig med andra så ska det alltså vara för att inspirera dig att fortsätta framåt.

Du kan även observera hur de accepterat sina bakslag i livet och lärt sig av dem. Luta dig mot andra medan du reparerar dina vingar och till slut flyger iväg igen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human relations7(2), 117-140.
  • Robinson, W. P., & Tajfel, H. (Eds.). (1996). Social groups and identities: Developing the legacy of Henri Tajfel. Psychology Press.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.