Vad du har definierar dig inte, den du är definierar dig

Vad du har definierar dig inte, den du är definierar dig

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

När någon definierar sig själv så börjar denne vanligtvis med att säga “Jag är…”. Jag är psykolog, kock, en tillgiven person, grinig… Men detta är inte sant, för ingen är i grund och botten något mer än en människa. Den som definierar sig själv på detta sätt glömmer många andra aspekter av sig själv.

Ingen är helt och hållet en psykolog och ej heller helt och hållet kock, tillgiven eller grinig. Dessa är bara specifika karaktärsdrag som utvecklas över tid i våra liv, men som inte definierar oss.

Det är mycket mer korrekt att säga att “ibland jobbar jag med psykologi, andra gånger tillagar jag en god rätt, ibland är jag tillgiven och periodvis är jag lite grinig.”

På så sätt presenterar vi inte oss själva komplett, som om den del av oss vi talar om utgör vårt totala jag. I själva verket är den bara en del av vår person, som är långt mycket mer komplex.

Dr. Albert Ellis, den rationella emotiva terapins fader, lärde oss att det är bättre att använda verbet “att ha” än verbet “att vara”. Detta involverar att utvärdera specifika beteenden eller specifika handlingar hos individer, men inte hela personen. Det är inte samma sak att säga “ibland är jag på dåligt humör inför min fru” som att säga “jag är en komplett idiot inför min fru”.

Vem kommer må sämre med sig själv? Den som utvärderar sig själv helt och hållet kommer givetvis ha mycket sämre självkänsla än personen som är medveten om att en attityd, egenskap eller ägodel inte definierar honom som människa.

Vad definierar dig?

Den ovillkorliga acceptansen som Ellis påpekade hävdar att människor inte faller i fällan att definiera en funktion hos externa, överflödiga eller förgängliga egenskaper, vilket de å andra sidan kan med fysik, berömmelse, framgång, pengar eller status. Tvärtom måste människor lära sig att acceptera sig själva vid sidan av allt detta. De måste älska sig själva villkorslöst baserat på det faktum att de är mänskliga varelser.

Kvinna på tågspår

Enligt Ellis besitter alla människor samma värde eftersom det är omöjligt att räkna ut värdet hos en person. Det finns ingen regel för att mäta det, men dessvärre hävdar vår kultur att en person är mer eller mindre värd än en annan beroende på vissa attribut eller ägodelar.

Detta leder inte till något annat än absurda jämförelser med varandra. Vår självkänsla störtdyker eftersom vår lycka baseras på vad vi till synes borde eller inte borde ha. Vi skulle kunna lista många sjukdomar som har att göra med denna frånvaro av ovillkorlig acceptans!

Tänk dig en person som jämför sig med dem som uppnått mycket större yrkesmässig framgång. Denna person lägger så stor vikt vid professionell framgång att han använder den för att definiera hela sig, trots att det bara är ett litet område av hans liv.

Om vi undersökte personen kommer vi säkerligen finna irrationella tankar såsom “jag är värdelös”, “jag kommer aldrig fixa det”, “jag är värdelös som inte blir något i livet” etc.

Denna person kommer känna sig mycket olycklig, säkerligen kasta in handduken, sluta kämpa för vad han vill ha och bekräfta sin låga självkänsla.

Två pusselbitar

Samma sak skulle inte ha skett om han accepterade sig själv utan detta villkor; alltså om hans tankar varit mer rationella: “jag har inte uppnått detta, men jag har andra viktiga saker i mitt liv”, “andras framgångar innebär inte att jag är värdelös”, “mitt värde som person baseras inte på professionell framgång…”

Som du utvärderar dig själv kommer du utvärdera andra

För att uppnå bra, ovillkorlig självacceptans måste man även acceptera andra villkorslöst. Nyckeln är att inte ge eller ta bort värde, oavsett vem personen du möter må vara. Det spelar ingen roll om det är någon oattraktiv, någon smart, någon berömd eller den fattiga personen i gathörnet. Alla har samma värde.

Detta är en väldigt viktig punkt, för den får våra relationer till andra att bli avsevärt bättre. Om vi inte dömer lika mycket, om vi inte utvärderar andra efter vad de gör, kommer vi inte heller göra det mot oss själva. Detta frigör oss från den enorma press som ibland ingjuts i oss.

Kvinna i spegel som funderar på vad som definierar henne

Några strategier du kan utföra med andra:

  • Att inte vara så krävande och vilja förändra den andra personen.
  • Att förlåta och förstå att vi alla begår misstag ibland.
  • Inte döma andra baserat på universella termer om deras beteenden inte har påverkat oss.
  • Älska andra för att de är mänskliga som oss.

Dessa tekniker har en positiv påverkan på dig eftersom du kommer skapa en vana av ovillkorlig acceptans. Du kommer därmed inte vara lika krävande mot andra, dig själv eller livet rent generellt. Allt detta genererar mycket hälsosammare känslor. Och glöm inte att den du är definierar dig, inte vad du har…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.