Den egyptiska gynekologen Metrodora – en kvinna före sin tid

Under romarrikets sista glansdagar fanns det en egyptisk kvinna som utmärkte sig bland sina samtida för sina fantastiska innovationer inom den gynekologiska läkarvetenskapen
Den egyptiska gynekologen Metrodora – en kvinna före sin tid
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 augusti, 2020

Den egyptiska gynekologen Metrodora var en enastående figur inom läkekonsten. Hennes arbete som forskare och informationsspridare av olika ämnen inom gynekologiområdet vann henne stort erkännande bland hennes samtida.

För att bättre förstå denna briljanta egyptiska kvinna måste vi gå tillbaka några århundraden före hennes tid. För att kunna tala om Egypten måste vi tala om Grekland. Och att tala om Grekland utan att nämna medicin är minst sagt en svår uppgift.

Vi vet alla att många av historiens största tänkare härrörde från samma plats som många av vår tids främsta läkare, med Hippokrates och Galenos i spetsen. Men vad har Grekland med Egypten och denna unga gynekolog att göra?

Till att börja med bör man tänka på att Egypten genomlevde den hellenistiska perioden mellan 323 f.Kr. och 30 f.Kr. Under samma period blomstrade den egyptiska kulturen, vars centralpunkt var staden Alexandria.

Denna enklav grundades av Alexander den store och var belägen i västra delen av Nildeltat. Den hade också en särskild ställning som grekisk stad vars administration skilde sig från den egyptiska. En tid senare blev den koloniserad av det romerska kejsardömet. Därefter var den under mer än 600 års tid en separat provins, dock förblev grekiskan ett kulturspråk där.

Det var under denna sista period som den egyptiska gynekologen Metrodora kom att framträda med sin säregenhet och sin relevans för läkarvetenskapen.

Kvinnorna i antikens Grekland hade inte samma rättigheter som kvinnorna i forntida Egypten

Vem var den egyptiska gynekologen Metrodora?

Hennes namn är förmodligen inte särskilt bekant för de flesta människor. Mystiken som omgärdar såväl hennes liv som hennes forskning är fortfarande källa till spekulationer och rykten. Vad man med säkerhet vet är att hon utmärkte sig som gynekolog, barnmorska och akademiker som specialiserade sig på kvinnliga hälsoproblem. En egendomlig aspekt i hennes skrifter är att hon noterade allt i sträng alfabetisk ordning.

Experter tror att Metrodora föddes i Egypten mellan 200 och 400 e.Kr. Hon var välutbildad och växte upp i ett samhälle som såg kvinnor endast som komplement till män, även om det inte var lika sexistiskt som de grekiska och romerska samhällena, där man betraktade kvinnor som minderåriga livet ut.

Men lyckligtvis behandlades män och kvinnor praktiskt taget lika inför lagen i forntida Egypten. Detta hade varit otänkbart i Grekland eller i Rom.

Kvinnor hade rätt att skilja sig och att ärva, och övergrepp mot kvinnor var något man fördömde (men det hindrade inte att sådana förkom). Vidare kunde kvinnor äga sina egna affärsverksamheter och de kunde arbeta inom vissa yrkesområden, varibland hälsovården.

“Varhelst man älskar läkekonsten älskar man även mänskligheten.”

-Hippokrates av Kos-

Faktiskt har namnet Metrodora en milt uttryckt egendomlig betydelse. Ordet metro betecknade livmodern på grekiska och ordet dora betydde gåva. Och hon levde verkligen upp till sitt namn genom att specialisera sig på sjukdomar och hälsobesvär som drabbade kvinnor specifikt.

Under sin karriär skrev hon flertalet avhandlingar om gynekologi. Hennes läkaravhandling, Om sjukdomar och botemedel för kvinnor, består av 63 kapitel och används än idag i stor utsträckning. I denna tar hon inte bara upp medicinska frågor, utan hon ger även allmänna råd om folkhälsan och mindre allvarliga problem (som t.ex. hemorrojder).

Medicinska innovationer och framsteg

Hennes bidrag till läkarvetenskapen inkluderar användningen av spekulum vid medicinska undersökningar. Dessutom uppfann hon tampongen som ett preventivmedel och för behandling av vaginala infektioner. Vidare utvecklade hon medicinska substanser som inte återfanns i några andra studier, och hon upprättade riktlinjer för att avgöra om en kvinna hade blivit utsatt för sexuellt övergrepp eller våld.

Hon arbetade också med rekonstruktion av ansikte, bröst och mödomshinna. Det sistnämnda var i syfte att hjälpa kvinnor undgå det sociala stigmat av att inte vara ungmör.

Likaså var hon en av de första specialisterna som föreskrev kirurgiska ingrepp vid cancer, som man på den tiden kallade “malignt rötsår”.

Mystiken runt den egyptiska gynekologen Metrodora

Historikerna vet inte om Metrodora utförde det mesta av sitt arbete i Grekland eller i Egypten. Det beror på den förvirring som råder med avseende på de många gränsförflyttningar som ägde rum i faraonernas rike.

Det förekom också under många år rykten om att Metrodora i själva verket var ingen mindre än den välkända Kleopatra. Därför är det inte underligt att hon i vissa forskningssammanhang kallas “Kleopatra Metrodora”, även om inget tyder på att historien skulle vara sann.

Oavsett vem hon var kan vi fortfarande beundra hennes betydelsefulla arbete och detta tack vare hennes lysande skrifter. En del av dessa finns bevarade i det laurentinska biblioteket i Florens. Och de personer, forskare eller ej, som beslutar sig för att lära mer om Metrodoras liv kommer att fascineras av denna respektingivande kvinna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • -Sharon L. James y Sheila Dillon: A Companion to Women in the Ancient World, p. 123. John Wiley and Sons, 2011

  • Tsoucalas Gregory y Sgantzos Markos: Aspasia and Cleopatra Metrodora, Two Majestic Female Physician Surgeons in the Early Byzantine Era. Journal of Universal Surgery, 2016.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.