Den emotionella bördan förstör dig inte, utan hur den bärs

Den emotionella bördan förstör dig inte, utan hur den bärs

Senaste uppdateringen: 15 december, 2022

Du är trött och du vet att det är på grund av den där emotionella bördan som du bär på. Detta även om du först tror att det inte finns något på din kropp som visar detta. Den där bördan är lika verklig som osynlig och den får dig att falla, den dränker dig, ger dig ångest. Ibland har du brist på luft i dina lungor och du känner att tiden går förbi och att du står kvar och försöker att fly undan det som hemsöker dig.

Det som vi kallar den emotionella bördan är något som tynger oss, en kraft som förhindrar att vi rör oss framåt.

Den emotionella bördan

Livet är inte lika fritt som det verkar. Det finns olika pris vi måste betala. Ett av dem är att inte låta oss själva uppleva känslor, både bra och dåliga.

Kvinna med katt

Mycket av det som vi upplever är svårt. Dessa bördor kan vara små och lätta eller så stora och traumatiska att det är bäst att söka professionell hjälp för att hantera dem.

Men i varje fall så finns bördan där. Om den förstör dig eller inte beror på de redskap som du använder för att hantera den och den vilja du har att bli av med den.

Redskap som hjälper dig

En av nycklarna till emotionell intelligens är att arbeta med redskap som hjälper oss att förbättra den kontakt som rör våra hjärtan. Negativa händelser kommer alltid att vara en del av dig, men de behöver inte bli till bördor. Hur kan du uppnå detta?

  • Att förstå skadan: Du kommer antagligen att känna dig påverkad av negativa känslor. Du kanske även känner att hjärtat gör vikten på din rygg ännu tyngre. Det hade därför varit väldigt fördelaktigt för dig, precis där du är, att fokusera på den skada som påverkar dig och begränsar dig.
  • Att veta att du vill uppnå det: Det är ibland väldigt svårt att hitta lusten som omvandlar humöret, men det är möjligt. Vi har förmågan att finna viljan inom oss när vi behöver den som mest. Din viljestyrka kommer att vara det enda som ger dig tillräckligt med styrka för att forma det sätt som du lever med dina bördor på.
  • Att veta att glömma inte är samma sak som att komma över: De flesta bördor kommer från det förgångna eftersom de är känslor som vi samlar på oss under vår väg. Kom ihåg att lycka är de vingar som fortsätter att flyga oss. Att sorger också kan vara trampoliner som tvingar oss till att lära oss från våra misstag. Låt dem komma in, uttryck dem och släpp loss dem för att överkomma det förgångna.
  • Självförtroende när det gäller din inre styrka: Det kan i vissa fall vara bra att prata med någon om det som plågar dig. Men du kan inte glömma att din börda är din egen. Att lära sig leva med den är en process av personlig utveckling.
Kvinna med fjärilar som bär på den emotionella bördan

“Kom ihåg det som är värt att komma ihåg. Ignorera resten.”

-John Katzenbach-

Ta ut själens tyngd och bär med dig lärdomen som ditt bagage

När vi ska på en resa där vi behöver ha med oss bagage behöver vi väskor att lägga det i. Vi måste även avgöra vad som är viktigast och vad som är mindre viktigt. Med de erfarenheter vi samlar på oss i våra liv händer samma sak: om vi försöker att röra oss framåt med en själ fylld av tyngder så kommer vi inte att kunna fortsätta.

Blåsa

Faktum är att när du friges från dina bördor och samlar in den lärdom som du har fått från dem, kommer du att förstå att precis som när du packar din resväska inför en resa så kommer du att kunna välja vilka känslor som du vill ta med dig och hur du bär dem.

Sinnet känns lätt. Varken känslorna eller tankarna väger något, men de är den vind som snabbar på segelbåtarna.

“Vi måste inte belasta våra tankar med våra skors vikt.”

-André Breton-

Det sätt som du bär ditt inre emotionella bagage är ett tecken på din inre mognad. Det känns allt lättare i takt med att du lär dig från det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.