Den explosiva personligheten och intermittent explosiv störning

Det finns människor som agerar som Dr Jekyll och Mr Hyde. De går från att vara vänliga till att bli aggressiva. De blir arga över meningslösa saker, till den grad att de brister ut i oförklarliga raseriutbrott. Om du känner någon med denna personlighet kanske du är nyfiken på vad den grundar sig i. Låt oss ta en titt.
Den explosiva personligheten och intermittent explosiv störning
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Termen intermittent explosiv störning (intermittent explosive disorder (IED)) kanske inte är bekant för dig. Statistiska data visar dock att detta tillstånd har en incidens på sju procent i befolkningen. Siffran är hög eftersom det som regel dyker upp tillsammans med kliniska realiteter som borderline personlighetsstörning eller bipolär sjukdom. Det är också vanligt hos människor som konsumerar droger.

Aggressivitet har många former och alla är inte kopplade till fysiskt och instrumentellt våld. Faktum är att många människor helt enkelt bryter ut i ilska utan att riktigt veta varför. De är individer med dålig impulskontroll. Det kan vara en arbetskollega eller till och med en familjemedlem. Vem personen än är så orsakar denne en komplex och ofta till och med fientlig atmosfär.

Denna beteendemässiga aggressivitet antas ofta helt enkelt vara en typ av karaktär. Till exempel kan du säga till dig själv att “Johan har alltid haft problem med att kontrollera sina impulser, precis som sin pappa” eller “Elin har alltid reagerat på extrema sätt”. I dessa fall förväxlas ett sätt att vara med ett medicinskt tillstånd och detta kan vara en stor risk.

Explosiv personlighet är en psykologisk störning som orsakar stort lidande i omgivningen. Det påverkar också de drabbade själva, som inte kan kontrollera sina egna vredesutbrott och är fångade i djupa känslor av skuld och sorg. Att känna igen egenskaperna hos detta tillstånd kan vara till stor hjälp.

Intermittent explosiv störning är ihållande och stabil över tid. Försämringen det orsakar i patientens liv är enorm.

Arg och skrikande man som visar explosiv personlighet
Vissa människor exploderar i oförutsägbara anfall av ilska, skrik och till och med våld. Det här är situationer som de inte kan förhindra.

Intermittent explosiv störning (IED)

En explosiv personlighet kan visa sig i barndomen. Det är dock runt 14 års ålder som den blir uppenbar. I dessa fall uppvisar de drabbade ungdomarna allvarliga interpersonella svårigheter och extremt dåliga sociala färdigheter. Det är inte bara ett sätt att vara eller ett temperaments- eller karaktärsdrag.

Människor som exploderar då och då med missanpassade och aggressiva beteenden lider vanligtvis av intermittent explosiv störning (IED). DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) klassificerar det inom avsnittet impulskontrollstörningar. Så även om det är sant att vissa sociala relationer kan orsaka vissa problem eller utmaningar, är konflikten med dem som lider av detta psykiatriska tillstånd konstant.

Vi ser det i familjer där det finns ett barn som alltid har visat stor aggressivitet. Det är också uppenbart hos dem som lever med hotfulla partners som ofta tar till fysiskt eller verbalt våld. Utan tvekan är dessa mycket problematiska och till och med farliga individer. Både för sig själva och andra.

Låt oss ta reda på hur man identifierar den explosiva personligheten.

Bakom människor som lider av en intermittent explosiv störning kan det ligga ett barndomstrauma.

1. Föränderliga människor som verkar ha flera personligheter

Explosiv personlighet har ingenting att göra med dissociativ identitetsstörning. Den drabbade har alltså inte flera personligheter (även om det nästan är fallet). För om det är något som är särskilt slående så är det att dessa människor ändrar sitt sätt att vara och agera. De är verklighetens Dr. Jekyll och Mr. Hyde. De är vänliga i ena stunden och hotfulla i nästa.

Denna beteendemässiga osäkerhet och att inte veta hur de kan reagera resulterar i en permanent ångestladdad miljö.

2. Vredesutbrott uppstår utan någon tydlig utlösande faktor

En forskningsstudie utförd av University of Chicago visade att det inte alltid finns tydliga utlösande faktorer för reaktioner av ilska, aggressivitet och våld. Studien hävdar faktiskt att detta impulsiva beteende inte är överlagt, utan beror på neurologiska faktorer.

Det spekuleras ofta i att intermittent explosiv störning (IED) kan vara relaterad till tidigt barndomstrauma och anknytningsproblem.

Far och son visar en explosiv personlighet
Skrik, förolämpningar och förakt är vanligt förekommande hos explosiva personligheter.

3. Ständigt behov av att ha kontroll

Den explosiva personligheten behöver och är besatt av att ha kontroll över varje situation. Det är så dessa personer visar andra att de är kapabla och kompetenta. Men ju mer de försöker visa beslutsamhet, desto mer sviker deras tålamod och de återfaller i impulsivitet.

Frustrationen de upplever när de ser att allt glider ur deras grepp och kontroll, ökar deras aggressivitet ännu mer. Beteendemässigt och verbalt våld blir en katarsismekanism med vilken de släpper ut sin negativitet.

Det bör dock noteras att det våld som den explosiva personligheten visar inte är instrumentellt. Med andra ord har inte dessa personer för avsikt att skada, utan reaktionerna är resultatet av deras förändrade sinnestillstånd.

Personer med intermittent explosiv störning kan explodera i raseri för de mest oförklarliga situationer. Till exempel att de upptäcker att alla deras favoritdrycker är slut i butikshyllan eller att de tycker att någon tittar för mycket på dem på gatan.

4. Explosiv personlighet och messenger-kommunikation

Vi vet att kommunikation med en individ definierad av en explosiv personlighet är både komplex och våldsam. Eftersom en stor del av vår kommunikation numera sker på det digitala planet, är det viktigt att reflektera över hur detta påverkar människor med denna personlighet. Även om det kan tyckas märkligt, är det faktiskt här intermittent explosiv störning är som mest uppenbar.

Personer med detta tillstånd uppvisar kaotiska, oberäkneliga, föränderliga och hotfulla metoder i sina interaktioner. De kanske skickar vänliga meddelanden, men om de inte får omedelbara svar tappar de tålamodet och börjar förolämpa motparten. De kan också skicka störande röstmeddelanden med kommentarer som mottagaren inte helt förstår.

Hur behandlas intermittent explosiv störning?

Intermittent explosiv störning behandlas utifrån den individuella diagnosen för varje patient. Som vi nämnde tidigare uppträder detta tillstånd vanligtvis tillsammans med bipolär sjukdom, borderline personlighetsstörning eller drogberoende.

Vanligen rör det sig om människor med djup depression, dåliga familjerelationer och en tydlig oförmåga att behålla ett jobb. I dessa fall kan kognitiv beteendeterapi vara användbart för att minska deras vredesutbrott och öka kontrollen över deras beteende.

Huvudsyftet är att få dem att skaffa sig färdigheter för att reglera sina känslor och sitt beteende, och på så sätt förbättra sina färdigheter i att relatera till andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Costa AM, Medeiros GC, Redden S, Grant JE, Tavares H, Seger L. Cognitive-behavioral group therapy for intermittent explosive disorder: description and preliminary analysis. Braz J Psychiatry. 2018 Jul-Sep;40(3):316-319. doi:10.1590/1516-4446-2017-2262
  • Cremers H, Lee R, Keedy S, Phan KL, Coccaro E. Effects of Escitalopram Administration on Face Processing in Intermittent Explosive Disorder: An fMRI Study. Neuropsychopharmacology. 2016 Jan;41(2):590-597. doi:10.1038/npp.2015.187
  • Montalvo-Ortiz JL, Zhang H, Chen C, Liu C, Coccaro EF. Genome-Wide DNA Methylation Changes Associated with Intermittent Explosive Disorder: A Gene-Based Functional Enrichment Analysis. Int J Neuropsychopharmacol. 2018 Jan 1;21(1):12-20. doi:10.1093/ijnp/pyx087
  • Nickerson A, Aderka IM, Bryant RA, Hofmann SG. The relationship between childhood exposure to trauma and intermittent explosive disorder. Psychiatry Res. 2012 May 15;197(1-2):128-134. doi:10.1016/j.psychres.2012.01.012

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.