I detta hus för vi oväsen, säger "förlåt" och kramas

I detta hus för vi oväsen, säger "förlåt" och kramas

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

I detta hus för vi oväsen, säger “förlåt” och ger kramar och andra chanser. För att vara en familj innebär att man låter livets volym omringa en. I en familj finns det respekt och framför allt känslighet för behoven hos alla familjemedlemmar.

Inget hushåll kan jämföras med något annat. Varje familjs struktur är baserad på en viss dynamik och unika kommunikationskoder. Även om dessa inte alltid garanterar lyckan hos alla protagonisterna. Det är något verkligt komplext.

Jag har lärt mig att innan du kan förändra världen så måste du lära dig att lära känna ditt eget hem först. I mitt är vi därför alla lika. Vi gör misstag och vi säger förlåt till varandra. För vi är inte perfekta, men vi har roligt. Vi kramas och vi för mycket oväsen.

Det finns hus som är väldigt stora, och utöver lyx så är de även fyllda med ensamhet och olycka. Å andra sidan finns det också små hus som är fyllda av lycka. De är rika på ömsesidighet och klarar av att göra svåra uppgifter enklare. De accepterar skillnader, för i slutändan så ligger den autentiska rikedomen i precis detta, att vara förenade och att veta att det mest värdefulla inte är vad vi äger utan de personer som vi har vid vår sida

Vi inbjuder dig till att reflektera angående detta.

Familj som för mycket oväsen

De element som utgör ett hushålls psykologi

Ett hus är ett miniatyruniversum. Det är en reflektion av ett samhälle under ett mikroskop. Det som händer inom dessa fyra väggar i denna miljö är en extremt kraftfull kombination där värderingar, beteenden och känslor påverkar varje medlem i familjen på ett specifikt sätt.

Experter inom miljöpsykologi säger att alla miljöer utgörs av tre grundläggande och essentiella element. Och vi kan även se dessa i varje hushåll.

  • Materiella faktorer är de fysiska element som ger hemmet något som är väldigt viktigt, exempelvis Feng Shui. Enligt detta estetiska och filosofiska tillvägagångssätt har en harmonisk placering en bestämd påverkan på folks känslor.
  • Personliga aspekter å andra sidan bestäms av relationerna mellan de personer som befinner sig i detta utrymme, deras vanor och deras sätt att etablera band med varandra.
  • Mentala faktorer är utan tvekan de mest relevanta processerna i familjedynamiken. Det är här uppfattningar, värderingar och personliga stilar visar sig.
Barn

Ett hus är därför ett utrymme där alla “hyresgästerna” breder ut sina osynliga vingar av influens i sina egna nästen. Här kan det råda ett stort välmående. Det kan även vara så att en komplex olycka tar över. Detta beror på dessa mentala processer.

Vi vill förklara hur de mest berikande hemmen är byggda. De som är fulla av positivt oväsen, sin egen musik och där sången alltid är lika vacker trots de höga och låga tonerna.

Ett emotionellt vist hem

Enligt en intressant studie som inkluderades i boken Emotional Contagion, av Elaine Hatfield, är ett hus inte bara en plats där känslorna smittar som mest. Ert emotionella medvetande är också vad som låter er växa som en familj, att nära behov, att stänga av rädslor och att skapa en exceptionell harmoni där ingen är umbärlig.

Vi vet att det inte är enkelt att bygga ett hem, för ett hem är inte bara fyra väggar och ett tak. Ett hem består nämligen av många olika saker där varje bit är unik, och tillsammans skapar detta en fantastisk figur.

Låt oss nu titta på de egenskaper som definierar hem som är emotionellt visa.

Mor och son

Egenskaperna hos en berikande familj där alla får föra oväsen och uttrycka sig fritt

En emotionellt vis och berikande familj vet först och främst att det viktigaste inte är att man alltid är tillsammans. Det finns ingen undermedveten press för att kontrollera familjemedlemmarna så att de ockuperar sin plats i “nästet”, den där kvävande bubblan där utveckling och frihet motverkas.

  • I ett vist hem är det inte viktigt att vara tillsammans för det viktiga är att vara nära.
  • I en berikande familj injicerar medlemmarna varandra med positiva känslor genom blickar som uppmärksammas och förstås. Emotionell utpressning existerar inte. Det finns inga “för att jag sa det” eller “om du gör det så älskar du mig inte”.
  • I ett intelligent och lyckligt hem lever ljuset av öppna fönster och empatiska hjärtan. Fyllda med röster som är vana vid att föra oväsen, att uttrycka sig själva fritt, med autenticitet och utan veton eller rädslor.
  • Skillnader accepteras inom hälsosamma hem. Det finns inga sanktioner för olika synsätt. Alla har sitt egna personliga utrymme där de kan växa med värdighet. De har även gemensamma utrymmen där de kan dela det där värdiga och lyckliga bandet man har inom en familj där man tycker om varandra och där man tycker om att spendera tid tillsammans.

Ett hem är där våra favoritpersoner lever tillsammans. De personer som vi kallar vår familj eftersom de vet hur man skapar ett hem från hjärtat, genom ren och nobel omtanke. För i slutändan så är det dessa personer som får dig att skratta varje dag, som lindrar och som alltid gör livet värt att leva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.