Sex enkla sätt att förändra världen

Vår nuvarande verklighet skulle vara bättre om alla bestämde sig för att skrida till handling för att förändra världen, att gagna den istället för att gagna sig själva. Paradis på Jorden existerar, och som intelligenta, fantasirika människor har vi möjligheten att skapa dem.
Sex enkla sätt att förändra världen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2022

Du har säkert drömt om en värld där det finns mer rättvisa och godhet. Du har förmodligen även blivit besviken ett antal gånger när du ser hur långt från denna dröm vi står. Men det går att förändra världen.

Du vill att allt ska vara annorlunda, men du fokuserar inte alltid på att skrida till handling själv för att göra dessa förändringar. Men hur kan man förändra världen?

Alla vet vi att detta är en utnött fras, men det hindrar den inte från att vara sann: förändring börjar med dig.

Om du ansluter dig till folkmassan som väntar på att världen ska förändras innan de drar sitt strå till stacken, kommer allt förbli detsamma.

Alla måste vi hänge oss redan från början till att förändra världen om vi vill att den ska vara annorlunda.

Dessa handlingar måste inte vara något spektakulärt. Bara genom att förbättra din attityd kan man inte bara förbättra sin egen livskvalitet, utan även andras.

Du kommer se att när du förbättras kommer alltid omkring dig också förbättras. Så vilka handlingar bör man ta? Låt oss ta en titt.

“Om du vill förändra världen ska du börja med dig själv.”

-Mahatma Gandhi-

Ensam person i skogen

Sex sätt att förändra världen

1. Klaga inte

Låt oss klargöra: du behöver inte vara tyst när något stör dig, och du ska heller inte gå miste om din rätt att uttrycka missnöje när något är fel. Men vad som ofta sker är att vi utan att ens inse det kritiserar allt.

Detta plågar inte bara personerna i vår närhet, utan förgiftar dig även inombords. Att se den negativa sidan av allt är en vanlig trend. Om du vill skrida till handling för att förändra världen ska du inte låta detta drabba dig.

När något stör dig ska du försöka närma dig det ur ett annat perspektiv. Hur kan du ändra på saker och ting? Vilka steg kan du ta för att tolerera det när något inte kan förändras över en natt?

2. Ta initiativ

Många av världens problem existerar eftersom ingen vill ta initiativ. Vi säger inte att du ska försöka förändra världspolitiken eller det ekonomiska systemet, utan att du inte bör låta möjligheter slinka mellan fingrar.

Om du känner att ingen stödjer dig, varför inte ta initiativet och agera på ett annat sätt? Ingen bryr sig om att vara vänliga mot andra? Då har du chansen att förespråka förändring.

Vänta inte på att andra ska göra saker – var ett föredöme!

3. Att vara ärlig kan förändra världen

Ärlighet är en vara som inte uppskattas som den borde, speciellt i specifika områden av våra liv. För vissa innebär ärlighet att vara dum. Folk tror att om du har chansen att ta en genväg eller utnyttja en situation, bör du göra det.

Om du inte tar denna chans så tror folk att du är dum. Problemet är att när individerna som utgör samhället börjar agera  på detta sätt, då kommer samhället snart bli korrupt.

Ironiskt nog är det samma personer som stödjer detta resonemang som kommer falla offer för sina egna handlingar. En av handlingarna som kan förändra världen är därför att vara ärlig.

4. Att hjälpa istället för att kritisera

Varje dag ställs vi inför situationer eller människor som vi inte håller med. Vi kan anamma den enkla och bekväma attityden av att bara kritisera dem. Detta blir dock till en sport som bara tränar dina negativa attityder.

Om du ser något hos någon som du inte tycker är rätt ska du istället för att kritisera erbjuda hjälp. Skulle du inte vilja få samma behandling? Istället för att påpeka misstag kan du försöka väcka förståelse för andras behov.

Om du vill ha en annorlunda värld, varför inte förespråka denna attityd?

5. Utveckla empati

Världen skulle otvivelaktigt vara en bättre plats om vi förbättrade vår förmåga att uttrycka känslor korrekt. Detta är inte ett abstrakt ämne – alla spelar vi för samma lag! Vi har ett gemensamt öde, vare sig vi vill acceptera det eller ej.

Det bästa här är att du kan göra något intressant: när du är vänlig och förstående mot andra så kommer de känna en naturlig drift mot att göra samma mot dig.

Precis som att själviskhet och irritabilitet är smittsamma är även positiva attityder det. Om du utövar detta på regelbunden basis kommer du vara positivt smittsam för alla!

Kramande människor

6. Föregå med gott exempel

Vänta inte på att världen ska bli en bättre plats innan du gör ditt. När du siktar på att bli bättre och lyckas, kommer det inte bara vara bättre för dig, utan för alla.

Ämna att göra folks liv bättre när du är i närheten. Försök att säkerställa att ditt exempel är en reflektion av vad du vill se hos andra. Du kan fortfarande vara bestämd, men på ett sätt som inte ogiltigförklarar ditt budskap.

Dessa är bara några av de saker du kan göra för att förändra världen. Om du utövar dem är det troligt att det första livet du kommer förändra är ditt eget.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Holloway, J. (2003). Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy. Barcelona: El Viejo Topo.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.