Din mamma är inte din bästa vän

Din mamma är inte din bästa vän

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Det finns personer som anser att den bästa relationen mellan en mor och dotter är att de är “bästa vänner”. Denna situation kommer dock med risken att man över tid utvecklar en ömsesidig rivalitet, brist på respekt, förvirring angående roller och till och med invasion av ens privatliv. Därför är det viktigt att komma ihåg: din mamma är inte din bästa vän.

Barn behöver en vuxen som föregår med gott exempel och en figur för auktoritet och respekt. De behöver någon som vägleder dem och ger dem skydd såväl som stöd, så att de befinner sig i en position där de kan uppvisa emotionell stabilitet och den mentala hälsa de behöver för att få ordning i sina liv.

“Framtiden för en son är alltid arbetet för en mor.”

Napoleon Bonaparte

Problemet med denna typ av “bästa vänner” är att den hälsosamma gränsen i relationen mor/dotter börjar försvinna. I princip måste detta band vara av kamratskap och utbildning. Men denna relation omvandlar den till en kontrollerande och överbeskyddande relation mot dottern. Konsekvensen av detta är att förebilden för respekt och auktoritet inte kan byggas eftersom modern uppfattas vara på samma nivå.

I denna typ av ohälsosamma och förvirrande relationer skapas en stor mängd osäkerhet hos dottern, för hennes beslut utsätts för mammans kunskap och godkännande, och hon är rädd för att göra henne besviken. Detta är ett tecken på överbeskyddande och är dåligt för utvecklingen av dotterns personlighet eftersom det uppstår ett skadligt beroende mellan de två.

Mamma med bebis

Din mamma är inte din bästa vän, så hur ska hon bete sig?

När dottern uppenbarligen inte förstår idén om en auktoritetsfigur kommer hon uppleva en känsla av att vara överbeskyddad. Hennes självkänsla kommer skadas, hon kommer tveka när hon måste ta beslut och hennes hopp om självständighet kommer hindras.

Din mamma är inte din bästa vän, men det betyder inte att ni inte kan stå varandra nära och berika varandra. Det är dock stor skillnad på att vara mor och dotter och att vara vänner. Utan tvivel kommer en bra mamma alltid vilja sin dotters bästa, men det ger henne inte rätten att invadera hennes privatliv, med ursäkten att hon vill närma sig dottern som en vän.

Det är viktigt att förstå ursprunget för detta fenomen. I de flesta fall tyder detta beteende hos mamman på emotionella konflikter relaterade till beroende. I vissa fall kan dessa konflikter komma med depression och rädslan att dottern ska begå felen hon själv begått. Om så är fallet är det moderns plikt att lösa dessa konflikter på egen hand eller med hjälp av en expert.

Döttrar med mamma

Hur förbättrar man denna relation?

Döttrar vet att de inte nödvändigtvis behöver lyda sina vänner. Av denna anledning måste en mor vara älskande men bestämd på samma gång. Vidare måste inte en dotter känna till sin mammas problem. Detta kommer leda till ogrundade rädslor, sorg och förvirring angående relationen till föräldrarna.

Det är rekommenderat att dessa typer av relationer är transparenta. Det är viktigt att bygga tillit spontant, och inte som ett krav. Om inte, kommer det finnas ett permanent tillstånd av vånda och misstro, vilket kommer försämras till emotionell utmattning, vilket kan undvikas.

Om mor och dotter å andra sidan båda upptäcker möjliga problem mellan varandra, bör de vara öppna med det. Det är inte hälsosamt att vara tyst om vad som kan vara en källa för irritation mellan dem. De måste diskutera det tillsammans, alltid med uppriktighet och respekt. På så sätt kommer relationen vara hälsosam och fri.

Vad båda bör lära sig

Dottern bör förstå, speciellt om hon är minderårig, att det kommer finnas beslut i hennes liv som hennes mor bör ta. Tänk dig ilskan om dessa val skulle göras av en vän. Vad som kan förlåtas hos en mor kanske inte kan förlåtas hos en vän.

Kom ihåg att din mamma inte är din bästa vän

Missförstånd mellan mödrar och döttrar kan alltid lösas. Det är vitalt att välja rätt tid att göra det. Till den tillgivenhet och tillit som redan existerar ska man bara tillsätta lite sunt förnuft för att reda ut meningsskiljaktigheter eller gräl som uppstår mellan de två.

Det är viktigt att dottern lär sig att lösa sina egna problem och därmed får självständighet. Din mamma är inte din bästa vän, men hon kan se till att du vet att hon alltid finns där för att tillhandahålla stöd och råd, som endast en mor vet hur man gör. Dottern måste även förstå att det finns aspekter av hennes liv som är hennes egna. Nivån av tillit bör inte missbrukas, för alla har sin egen berättelse och sitt eget liv att leva.

Vad tycker du om detta?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.