Visste du att konversationer är som naturmedicin?

Visste du att konversationer är som naturmedicin?
Beatriz Caballero

Skriven och verifierad av psykologen Beatriz Caballero.

Senaste uppdateringen: 30 juni, 2023

Om vi inte lär oss att konversera när vi är små så kommer inte hjärnan att utvecklas på samma sätt. Konversationer är som naturmedicin och spelar en vital roll för de sociala och rationella djur som vi är.

Vi får stöd från våra relationer när vi går igenom en kris eller övergångsperiod. Att prata och dela med oss av våra problem är viktigt för att vi ska kunna få den hjälp som vi behöver.

Stödgrupper: att prata för att må bättre – konversationer är som naturmedicin

Stödgrupper består av personer som har liknande problem och som därmed kan dela med sig av sina erfarenheter. I sådana grupper handlar det inte om att man ska tävla med varandra, som det så ofta gör i vardagslivet, utan att man ska samarbeta och ge varandra stöd.

Våra relationer kommer kompensera för det vi saknar själva när vi går igenom svåra tider. Faktum är att vissa personer uppnår fantastiska resultat genom att bara prata, lyssna och dela med sig av med sina erfarenheter med personer som har gått igenom liknande situationer.

Personer som står i ring.

Inom stödgrupper blir man uppmuntrad att prata om sina problem, orosmoment samt känslor. De som deltar i gruppen börjar inse att det som de känner är normalt och att de inte är ensamma.

Du kommer må bättre av att prata om det som du har gått igenom

Vissa personer vänder sig till en psykolog när de har gått igenom något trauma som har påverkat deras liv. I dessa fall kan det vara svårt för dem att prata om de händelser som de har gått igenom och som nu ligger gömda i deras undermedvetande.

En del av det terapeutiska arbetet med traumatiserade personer består av att man uttrycker händelsen med ord för att försöka sätta sig själv och händelsen i ett sammanhang. Med andra ord innebär det att man ger den traumatiska händelsen en ny mening och att man rekonstruerar sin identitet.

Fördelarna med att tala mer än ett språk

Att tala mer än ett språk är inte bara användbart när det kommer till att relatera till andra, utan är även väldigt bra för din mentala hälsa. Här är några av fördelarna med att vara två- eller flerspråkig:

  • Förbättrar din uppfattningsförmåga.
  • Saktar ner den naturliga nedbrytningen av kognitiva förmågor, som exempelvis minnet.
  • Hjälper dig att tolka vissa ord snabbare.
  • Skyddar dig mot Alzheimers.
  • Hjälper dig att ta rationella beslut snabbare och att lösa problem.
Man som pratar med kollegor.

En inre dialog där konversationer är som naturmedicin

Det cirkulerar fortfarande en myt om att personer som pratar för sig själva är lite tokiga. Men vi pratar faktiskt alla för oss själva; vi både uppmuntrar oss själva och kränker oss själva.

Faktum är att allt vi säger till oss själva har en direkt påverkan på hur vi beter oss och hur vi känner oss. Medlemmarna i en grupp kan påverka varandra med de ord de säger till varandra. Men också de ord du säger till dig själv i din inre dialog har denna påverkan.

Psykologen Rafael Santandreu tar i sin bok El arte de no amargarse la vida (Konsten att inte förbittra livet) upp hur inre dialog uppstår från vårt behov att utvärdera de saker som händer oss. Vi bör förstå vilken kontroll vi har över våra känslor och vi bör samtidigt ifrågasätta de saker vi säger till oss själva.

“Det är inte vad som händer dig, utan hur du hanterar dessa händelser som har betydelse.”

Filosofen Epiktetos

Läsning och konversationer kan ge oss en bättre hälsa. Har du någonsin tänkt på vilken påverkan ord har i ditt liv?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.