Visste du att diskussioner är som naturmedicin?

Visste du att diskussioner är som naturmedicin?
Beatriz Caballero

Skriven och verifierad av psykologen Beatriz Caballero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ifall man inte lär sig att prata då man är liten så kommer inte hjärnan att utvecklas på samma sätt. Diskussioner är som naturmedicin och spelar en vital roll för de sociala och rationella djur som vi är.

Vi får stöd från våra relationer då vi går igenom en kris eller övergångsperiod. Att prata och dela med oss av våra problem är viktigt för att vi ska kunna få den hjälp som vi behöver.

Stödgrupper: att prata för att må bättre

Stödgrupper utgörs av personer som har liknande problem och som därmed kan dela med sig av sina erfarenheter. I sådana grupper handlar det inte om att man ska tävla med varandra, som det så ofta gör i vardagslivet, utan att man ska samarbeta och ge varandra stöd.

Våra relationer kommer kompensera för det vi saknar själva då vi går igenom svåra tider. Faktum är att vissa personer uppnår fantastiska resultat genom att bara prata, lyssna och dela med sig av med sina erfarenheter med personer som har gått igenom liknande situationer.

Personer som står i ring.

Inom stödgrupper uppmuntras det att man pratar om sina problem, orosmoment samt känslor. De som deltar i gruppen börjar inse att det som de känner är normalt och att de inte är ensamma.

Du kommer må bättre av att prata om det som du har gått igenom

Vissa personer vänder sig till en psykolog då de har gått igenom något trauma som har påverkat deras liv. I dessa fall kan det vara svårt för dem att prata om de händelser som de har gått igenom och som nu ligger gömda i deras undermedvetande.

En del av det terapeutiska arbetet med traumatiserade personer består av att man uttrycker händelsen med ord för att försöka sätta sig själv och händelsen i ett sammanhang. Med andra ord innebär det att man ger den traumatiska händelsen en ny mening och att man rekonstruerar sin identitet.

Fördelarna med att prata fler än ett språk

Att prata mer än ett språk är inte bara användbart när det kommer till att relatera till andra, utan är även väldigt bra för din mentala hälsa. Här är några av fördelarna som visar varför diskussioner är som naturmedicin:

  • Förbättrar din uppfattningsförmåga.
  • Saktar ner den naturliga nedbrytningen av kognitiva förmågor, som exempelvis minnet.
  • Hjälper dig att tolka vissa ord snabbare.
  • Skyddar dig mot alzheimers.
  • Hjälper dig att ta rationella beslut snabbare och att lösa problem.
Man som pratar med kollegor.

En inre dialog där diskussioner är som naturmedicin

Det förekommer fortfarande en myt att personer som pratar med sig själva är lite tokiga, men i själva verket pratar vi alla med oss själva, på gott och ont.

Faktum är att allt vi säger till oss själva har en direkt påverkan på hur vi beter oss och hur vi känner oss. Medlemmarna i en grupp kan påverka varandra med de ord de säger till varandra, men de ord du säger till dig själv i din inre dialog har även denna påverkan.

Psykologen Rafael Standreu tar i sin bok The Art of Not Making Your Life Miserable upp hur den inre dialog uppstår från vårt behov att utvärdera de saker som händer oss. Vi bör förstå vilken kontroll vi har över våra känslor och vi bör samtidigt ifrågasätta de saker vi säger till oss själva.

“Det är inte vad som händer dig, utan hur du hanterar dessa händelser som har betydelse.”
Filosofen Epiktetos

Läsning och diskussioner kan ge oss en bättre hälsa. Har du någonsin tänkt på vilken påverkan ord har i ditt liv?

Detta kanske intresserar dig
Det är terapeutiskt att prata om våra känslor
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Det är terapeutiskt att prata om våra känslor

Att prata om våra känslor är något som vi inte gör, för vi vill vara emotionellt starka. Vi vill inte drabbas av saker. Vi vill för det mesta måla ...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.