Du kan göra vad som helst, men inte allt

Du kan göra vad som helst, men inte allt

Senaste uppdateringen: 28 september, 2022

Världen är full av stora saker att göra och uppnå. Du kan ha alla stora gåvor och talanger, du kan ha många hopp och projekt, och du kan ha många förpliktelser att leva upp till. Men det finns inte tid för allt. Att försöka undvika denna verklighet kommer endast leda till desperation och modfälldhet. Man skulle kunna säga att du kan göra vad som helst, men inte allt.

Du kanske tycker att det är orättvist, men det är helt enkelt så det är. Ju tidigare du accepterar det, desto tidigare kan du börja ta beslut och etablera prioriteringar som leder till framgång. Att försöka göra allt är att inte göra någonting. Du kan inte gå framåt om du försöker bära många olika bördor på samma gång. Vidare kommer du vara paralyserad av att smida planer och drömma om vad du skulle kunna göra.

“Du kan göra vad som helst, men inte allt.”

-David Allen-

Citatet ovan är en påminnelse om att det är viktigt att bara göra istället för att försöka göra allt. Du kan göra vad som helst, men tiden du har är begränsad. Det är därför det är så viktigt att prioritera.

Du kan göra vad som helst – det finns inga gränser

För David Allen, skapare av den hyllade personliga hanteringsmetoden GTD (Getting Things Done), är ett av de största problemen i vår tid att det inte finns några gränser för den potentiella information som kan hjälpa dig att utföra ditt jobb bättre. Samma sak kan appliceras på alla aspekter av livet.

Överarbetad kvinna

Det är en tävlingsinriktad miljö som alltid uppdateras i och med webbens omedelbarhet och nya tekniker. Vi frestas faktiskt att återbalansera vår arbetsbörda på en månatlig, veckolig eller till och med timmässig basis. Allen varnar för att detta frenetiska tillvägagångssätt, utan kontroll, är ett recept på missnöje och elände.

Att prioritera saker i enlighet med målen du vill nå är basen för att kunna gå framåt och inte förlora sig själv på vägen. Det är dock lätt för skuggan av allt annat du kunde ägna dig åt att passera genom sinnet då och då. Nyckeln till att överleva dessa skuggor är att bibehålla fokus.

Att ha en förmåga och ett intresse för något betyder inte att du kan göra allt samtidigt

I slutänden är det en lättnad att ha en tydlig förståelse för detta. Vi känner oss ofta skyldiga för att vi inte gör mer än vad vi redan gör, för att vi inte utvecklar en förmåga som kan göra oss bättre eller mer konkurrenskraftiga eller för att vi inte studerar något vi gillar och har talang för.

Att känna dig skyldig kan leda till att du axlar en offerroll, vilket kan fånga dig i en cykel av överdrivet arbete som konsumerar en stor del av din tid och stjäl den från andra områden i livet, såsom familj och personlig omvårdnad.

“Potentiering uppstår naturligt när personer går från modaliteten hos klagomål och offerroller till en av resultat och definierade handlingar.”

-David Allen-

Hur man uppnår vad som helst… men inte på samma gång

Vi har redan nämnt att det första du måste göra är att prioritera. Du kan inte sätta igång förrän du gjort det. Om du vill resa till fyra olika destinationer måste du börja med en. Du kan inte resa till alla samtidigt. Om du har resurserna kanske du kan åka till samtliga av dem om du organiserar resan ordentligt, men om du bara kan åka till en plats måste du välja den som lockar dig mest och lämna de andra till senare.

Gör samma sak med aktiviteterna du vill planera. Men sanningen är att det inte är lika lätt att välja vad du ska göra som det är att välja en destination för semestern. I följande punkter kommer du lära dig hur man gör.

1. Individuellt fokus

Folk är irrationellt optimistiska, vilket kan göra oss till maskiner som pumpar ut misslyckanden. Vi är för naiva när det kommer till att bibehålla mål och förväntningar, även om det finns tydliga bevis för att vi inte kommer nå dem om vi fortsätter med samma beteendemönster. Detta eftersom vi närmar oss alla mål för brett.

Om du vill ha något ska du närma dig det individuellt. Välj endast en sak, sätt det i perspektiv, gör en plan och håll dig till den.

Kom-ihåg-lappar

2. Eliminera onödiga saker

Eliminera allt i ditt liv som inte är nödvändigt. Börja med att kasta bort saker du inte behöver längre. Gör sedan samma sak med aktiviteter som inte gör annat än att ta upp din tid.

Att frigöra fysiskt utrymme och faktisk tid kan verka svårt, men när du gör det kommer du märka att det blir lättare att få in saker som du vill göra, inte bara för att du har mer tid och utrymme, utan även för att det är lättare att hantera tid och rum utan komplikationer.

3. Be om hjälp och delegera uppgifter

Det finns många aktiviteter som måste utföras, men som även begränsar dig och tar upp tid såväl som energi. Men många av dessa uppgifter kan delegeras till andra personer. Detta gäller saker som är personliga, arbetsmässiga eller kopplade till familjen.

Från hushållsarbete och pappersarbete till att outsourca uppgifter till ett externt företag – det finns många saker du kan lämna åt andra. Att betala någon för att uppfylla några av dina förpliktelser kommer ge dig tid att fokusera på vad du verkligen vill göra, men kom ihåg att det är en tjänst du måste gengälda.

4. Var sann till dig själv

Axla inte mer arbete än du kan utföra och säg “nej” till allt du inte kan göra eller som skulle tvinga dig att prioritera bort saker du vill göra. Känn dig heller inte skyldig.

Att inte kunna vara alla till lags betyder inte att du måste vara den sista prioriteringen. Eftersom du inte kan göra alla nöjda ska du åtminstone göra dig själv nöjd.

5. Du kan göra vad som helst om du tror på dig själv

Allt du vill göra kommer involvera någon form av svårighet. Du kommer stöta på problem och gupp på vägen – många kommer du kunna förutse, medan andra oväntat kommer dyka upp mitt i din väg.

Kvinna i solen som vet att hon kan göra vad som helst

Oavsett hur svårt det blir ska du tro på dig själv, vara positiv och inte tappa tron på dina förmågor. Du kan göra vad som helst om du tror på dig själv. Det är det första steget på alla resor, långa eller korta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.