Du måste komma ihåg för att glömma

Du måste komma ihåg för att glömma

Senaste uppdateringen: 09 oktober, 2021

Alla försöker glömma tidigare händelser, men för att stänga dörren för denna smärta, måste man komma ihåg den. Snarare än att helt glömma vad som hände måste du integrera den i ditt liv, med alla fördelar detta för med sig.

Varje process vi genomgår i livet antyder förändring, vilket involverar en rad olika smärtsamma saker. Förändringar involverar förlust, farväl, smärta och avsked. Det verkar nästan naturligt att undvika och utelämna detta i din berättelse, men detta kommer bara dränka dig i lidande, för du kommer kämpa i en strid som är dömd att förloras.

Med tanke på att smärta är en del av livet har den en viktig roll att spela i vår personliga tillväxt. Smärta hjälper oss inte bara att förändras och acceptera det ofrånkomliga, utan förbereder oss även på att inkludera nya värdefulla och meningsfulla upplevelser i våra liv.

“Att acceptera omvandlingen av smärta betyder inte att du måste glömma; det betyder att du måste integrera den så att du kan pånyttfödas vid varje nytt skede i livet.”

Förlåt snarare än att glömma

Förlåtelse gör slut på ihärdigt grälande, förbittring, skuldbeläggning och förakt. Med förlåtelse kommer acceptans, vilket stänger dörren för rädsla. Detta är vanligt när hjärtan brister; personer försöker glömma innan de förlåter, och det är vad som förlänger den giftiga smärtan.

Förlåtelse kräver acceptans för att du ska lära dig från upplevelsen och inkludera den i din personliga utveckling. Det är en process som för dig närmre fridfullhet och ett rent samvete. Vägen mot förlåtelse är jämförbar med den mot kärlek, för du behöver kärlek för att förlåta.

Fåglar fria från bur

Du har förmodligen hört det berömda talesättet “Tiden läker alla sår” fler än en gång. Detta är dock en missuppfattning, för själva tiden läker inget; i själva verket är det vad du gör under denna tid som hjälper dig att mogna, lära och växa inombords för att lösa konflikter och svårigheter.

“Man kan endast glömma tiden genom att använda den.”

-Charles Baudelaire-

Att lära sig att säga farväl

Att säga farväl är ofrånkomligt i livet. Du kommer behöva säga många betydande farväl, både till personer (uppbrott, personer som flyttar, dödsfall etc.) och till omständigheter (jobb, hälsa, diagnos av en sjukdom, ouppfyllda förväntningar, skeden som tar slut, barn som blir äldre och flyttar etc.).

Varje period du genomgår kommer betyda att du lämnar saker bakom dig som du inte kan få tillbaka. Vi måste förändras för att fortsätta gå framåt. Det är så vi lär oss att säga farväl, med vetskapen att varje meningsfull interaktion har lämnat sin prägel på vilka vi är idag.

Du ska komma ihåg ditt förflutna på din väg genom livet

Under smärtsamma perioder, speciellt om de involverar en partner, är det bäst att inte ha saker framme som påminner dig om denna person. På så sätt kommer det vara enklare att gå vidare. När du övervunnit smärtan kommer du inse att minnena av personen inte påverkar eller rör upp dina känslor längre.

“Å lär mig hur jag bör glömma att tänka!”

-William Shakespeare (Romeo & Julia)-

Vi ska komma ihåg det förflutna men leva i nuet

En av nyckelprinciperna för välmående involverar hur du konfronterar nuet. Det förflutna kan inte ändras, kontrolleras eller modifieras. Det enda du kan kontrollera är din egen attityd för hur du ställer dig till det förflutna i nuet.

Ditt jobb är inte att glömma det förflutna, och ej heller personerna som är viktiga för dig. Istället ska du komma ihåg ditt förflutna och integrera alla dessa upplevelser i nuet och lära dig av dem.

Att vara medveten om vem du har varit och vad du upplevt, både det bra och det dåliga, kommer hjälpa dig att veta vad du vill ha i nuet. Din vision kommer vara tydligare och visare när du har integrerat alla dina upplevelser.

“Vandrare, vägen är ditt fingeravtryck
och inget mer.
Vandrare, det finns ingen väg,
vägen banas genom att vandra.
Genom att vandra banar du vägen,
och när du blickar tillbaka
ser vägen ut som att den aldrig
bör spåras tillbaka.
Vandrare, det finns ingen väg,
utan snarare krusningar på havet.”

-Antonio Machado-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.