Du måste släppa det förflutna för att kunna gripa framtiden

Du måste släppa det förflutna för att kunna gripa framtiden
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Hur många gånger har vi hållit fast vid minnen, bilder av gårdagen eller människor från det förflutna? För att kunna leva i nuet och ta vara på vår framtid är det nödvändigt att skapa utrymme i vårt liv och lägga undan känslorna och nostalgin som vissa minnen väcker hos oss. För att kunna gripa framtiden måste vi alltså lära oss att släppa det förflutna.

Det finns många människor som lever förankrade i ett förflutet som inte längre existerar. Denna paralys hindrar dem från att leva sin verklighet, njuta av sin nutid och tänka på sin framtid. Att leva i det förflutna hindrar dem nämligen från att nå sina mål och drömmar och distanserar dem från andra människor i deras liv.

“Om det inte ligger i dina händer att förändra en situation som orsakar dig smärta, kan du alltid välja den attityd med vilken du möter detta lidande.”

– Viktor Frankl-

3 steg för att släppa taget om det förflutna

Det finns många sätt att släppa taget och bryta sig loss från det förflutna, att skjuta undan de dåliga minnena och omfamna den berömda frasen “carpe diem” så att du kan leva i nuet, här och nu. Har du någonsin stannat upp för att tänka på de vackra, glada ögonblick som du upplever varje dag?

Ett samtal med en vän, ett leende från din partner, en kram från ditt barn. Men det räcker inte att tänka på dessa saker: du måste uppleva dem när de händer utan att bli distraherad! Lägg därför undan din telefon, stäng av TV:n och lyssna på ljudet från nuet. Njut av det med dina fem sinnen.

“Om nuet försöker döma det förflutna kommer det att förlora framtiden.”

-Winston Churchill-

Kvinnans hår blir kråkor

Men för att kunna njuta av nuet och se vår framtid är det nödvändigt att släppa taget om det förflutna som vi håller fast vid, trots att detta ofta är meningslöst. Släpp det, lägg undan det och fortsätt med ditt liv. Det är ditt liv som väntar på att bli levt. Nedan erbjuder vi dig tre enkla steg för att släppa taget om det förflutna:

1. Acceptera

Du kan inte förändra det förflutna, men du kan påverka nuet och framtiden. Acceptera därför det som har hänt och befria dig från skulden som du bär på dina axlar och som inte låter dig se framtiden eller känna nuet. Acceptans är grundläggande för att konfrontera de problem som ligger framför dig.

2. Lär dig

En lärdom kan dras från varje tidigare händelse. Vi vet därmed vad vi inte får göra igen, vad vi måste undvika att göra. Om vi begår samma misstag som vi gjorde tidigare är det inte längre ett misstag; det är ett val. Så om du kan välja, föredrar du att fortsätta vara fastkedjad vid dina minnen eller att få ut mesta möjliga av varje sekund av nuet?

3. Förlåt

Vi lyckas ofta inte förlåta en person som har gjort oss illa eller en vän som har svikit oss. Men med tiden försvinner agget i allmänhet och blir svagare. Genom att förlåta återfår vi vår inre frid mycket snabbare. Förlåt därför andra till fullo och förlåt även dig själv. Endast på detta sätt kommer du att befria dig från de bojor som binder dig till ett förflutet som du inte kan förändra.

Tjej och maskros

För att ta vara på framtiden måste man släppa det förflutna

Tillåt dig att drömma, ta ett andetag och fundera över hur du vill att ditt liv ska bli i framtiden. Gör sedan allt du kan och lite till för att förverkliga dina drömmar. Definiera ett mål och alla steg som du behöver ta för att uppnå det. Hur är huset du vill bo i? Vilka platser vill du besöka? Vilket jobb vill du ha? Hur är din ideala partner?

Om du ställer dig alla dessa frågor och tror att allt beror på tur eller andra människor, har du väldigt fel, för den enda personen som kan förverkliga dina drömmar är nämligen du. Ingen kommer att söka upp dig i ditt hem för att erbjuda dig ditt drömjobb. Ej heller kommer mannen eller kvinnan som du drömmer om att dyka upp en dag utanför din dörr. Och du kommer inte på något magiskt sätt plötsligt ha ditt drömhus vid stranden.

Gå därför ut och grip framtiden! När du har satt upp dina mål, tänk på alla steg du behöver ta för att uppnå dem, sätt en tidslinje och planera alla detaljer. Var specifik så att du kan spåra dina framsteg och rätta till misstag. Men kom ihåg att ett mål måste vara tydligt och kortfattat. Det måste vara mätbart och realistiskt.

“Framtiden har många namn: För de svaga betyder det det ouppnåeliga. För de rädda betyder det det okända. För de modiga betyder det möjlighet.”

-Victor Hugo-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carbonell T. Vivir el “aquí y ahora”, pasa por transformarte. Sophia 2009;(6): 149-165

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.