Du skapar ofta dina egna problem

Du skapar ofta dina egna problem
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Livet kan ta många svängar. Saker går inte alltid som vi vill, vilket är bra. Men problemen tenderar ändå att dyka upp då och då, eller hur? Vad är egentligen ett problem? Har du lika många problem som du tror eller skapar du dina egna problem genom att fundera alltför mycket?

Faktum är att det är din attityd som avgör huruvida du har ett problem och hur stort detta problem är. Det är hur du utvärderar situationen som avgör om det är ett problem eller inte.

Om du accepterar saker som de är så kommer du kunna dra nytta av de möjligheter för utveckling som dessa saker medför. Acceptans är ett sätt att bemöta motgångar, att anpassa sig och börja om på nytt när det inte finns något annat sätt att lösa problemet på eller när andra tillgängliga alternativ kommer vara för svåra att ta sig an.

Se dina egna problem som möjligheter

Oavsett om du tycker om det eller inte eller är förberedd för det så kommer du förr eller senare att stöta på motgångar. När detta händer kommer du ha många frågor, men de viktigaste kommer vara vad du ska göra härnäst, och hur du kommer använda dig av vad du har lärt dig i framtiden. Med andra ord så bör du fråga dig själv om du kommer låta situationen bli till ett problem, eller om du kommer dra nytta av situationen för att lära dig något och växa som person.

Blomma som växer upp från marken.

Det är normalt att man till en början känner sig orolig. Det är även hälsosamt att låta smärtan göra sitt jobb, för annars kommer du bara förlänga smärtan. Vidare är det naturligt att känna smärta och man måste ge den utrymme. När den emotionella smärtan har passerat är det dags att verkligen konfrontera situationen.

Motgångar kan komplicera livet, men de kan också skapa möjligheter där man lär känna sig själv bättre. Detta kommer inte förändra situationen som sådan, men du kommer lära dig mer om dig själv.

“Motgångar kan väcka dolda talanger, som i andra fall inte hade visat sig.”

-Horatius-

Att acceptera dina egna problem

Att lära sig att anpassa sig till nya situationer, oavsett hur svåra de är, är hemligheten till att leva ett fulländat och lyckligt liv. Det verkar svårt, men det är fullt möjligt. Det räcker dock inte att bara anpassa sig; man måste också kunna acceptera vad som har hänt. Detta kommer alltid vara första steget, oavsett om det handlar om något i din omgivning eller dig själv.

Att anpassa sig innebär inte nödvändigtvis att man klarar av sina motgångar, utan det handlar mer om att ta kontroll över sig själv. Bernabé Tierno sade att man kan bemöta allt men man kan inte klara av allt. Det är bara själva acceptansen som kommer ge dig möjligheten att anpassa dig och dra nytta av varje tillfälle i livet.

“Allas liv, speciellt ditt eget, bör handla om acceptans, anpassning och förnyelse.”

-Bernabé Tierno

Att lära sig att acceptera det som man inte kan förändra

Enligt Friedrich Schiller kommer man att kunna bli lycklig om man accepterar det som man inte kan förändra. Oavsett hur svårt problemet är så kommer man bara kunna gå vidare om man accepterar problemet och lär sig att hantera det. Andra alternativ hade varit för kostsamma.

Medan du lär dig att acceptera och anpassa dig till dina egna problem och det du inte kan förändra, måste du dessutom bemöta andra utmaningar, då det är livets dynamiska natur. I dessa fall kanske din första reaktion blir att “fly”, då detta är en inneboende reaktion hos alla varelser när man känner sig hotad.

Ledsen kvinna med slutna ögon.

Men när du mentalt kan anpassa dig till en situation, oavsett hur svår den är, kommer det bli betydligt enklare för dig. Människor som kan acceptera och anpassa sig till förändring kommer även kunna titta åt ett nytt håll och ta beslut som baseras på deras nya verklighet och deras nya mål.

Du bör njuta av det du har istället för att tänka på det som du inte har

Du kommer få många problem om du låter dina motgångar förstöra ditt lugn. Dina egna problem kommer bli till en tung vikt som kommer hålla dig tillbaka.

Svåra situationer behöver inte bli utmattande och göra dig besviken. De måste inte utgöra ett slut på dina drömmar. Du kan använda ditt mod och din optimism för att dra nytta av de nya möjligheter som visar sig då och då. Dina begränsningar är inte begränsningar. Det finns fortfarande en lång väg att gå.

Det kanske kan verka frestande att lägga sig ner på marken och ge upp när svårigheterna visar sig. Det är den enkla vägen. Du kan vara ledsen ett tag om något har gått fel, men stanna inte kvar i detta mörker. Du har fortfarande många möjligheter att dra nytta av i livet. Men om du ska kunna dra nytta av dem så måste du samtidigt acceptera den förändring som har uppstått och använda den som en startpunkt för att börja denna anpassningsprocess.

“Den som har ett varför att leva för kan klara av nästan alla hur.”

Friedrich Nietzsche


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.