Effekten av traumatiska barndomsupplevelser

Det är välkänt att traumatiska barndomsupplevelser kan ha stora effekter på vuxna, men hur påverkar de barnen i deras dagliga liv? Hur påverkar det deras beteende? Hur påverkar det hur de lär sig? En nyligen utgiven studie analyserade hur erfarenheter från barndomen, inklusive fysiska och psykiska övergrepp, påverkar inlärning och utveckling hos barn från en … Fortsätt läsa Effekten av traumatiska barndomsupplevelser