Neurodegenerativa effekter av obehandlad depression

Depression som inte behandlas eller där behandlingen inte är effektiv kommer resultera i att hjärnan påverkas.
Neurodegenerativa effekter av obehandlad depression
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 12 april, 2023

Studier har indikerat att effekter av obehandlad depression påverkar prefrontala hjärnbarken, vilket i sin tur försämrar patientens förmåga att ta beslut, lösa problem och analysera situationer. Obehandlad depression som blir kronisk och inte försvinner på många år kan alltså börja förändra din hjärna.

Neuroinflammation, mindre syre till hjärnan och förändringar i produktionen av signalsubstanser – hjärnprocesserna som uppstår som ett resultat av störningar som allvarlig depression – kan minska funktionaliteten i många hjärnområden. Till slut leder det till neurodegenerering, och dessa förändringar kommer börja bli synliga då patienten har lidit av detta psykologiska problem i 9 till 12 månader.

Vid det här laget kanske du frågar dig själv varför vissa personer låter bli att behandla sina depressioner. Vad är det som gör att en person väljer att inte söka hjälp? Det är framförallt viktigt att vara medveten om att det inte finns något rätt svar på dessa frågor. Det är faktiskt ganska så svårt att definiera komplexiteten hos detta tillstånd.

Vissa patienter tror till och med att de aldrig kommer återhämta sig. Deras egen sjukdom blir till en sköld som gör att de inte söker hjälp. Andra har förutfattade meningar om terapin eller tror helt enkelt inte på den. Andra vågar inte erkänna att de har ett problem.

Å andra sidan finns det personer som helt enkelt inte har resurser eller socialt stöd för att be om hjälp. Att leva med ett sådant obehandlat psykologiskt tillstånd är tyvärr ofta vanligt och konsekvenserna kan bli allvarliga.

“Framgången är inte slutet, misslyckanden är inte ödesdigra: det är modet att fortsätta som räknas.”

-Winston S. Churchill-

Man som står vid sjö.

Effekter av obehandlad depression

Många personer vet vad depression är, antingen eftersom de har lidit av det tidigare eller lider av det nu, eller för att någon närstående har upplevt det. Dess fysiska och psykiska komplikationer är ganska kända vid det här laget. Det finns dock många som fortfarande inte vet vilken effekt det har på hjärnan.

I en intressant studie som utfördes av Dr. Victor H. Perry, professor i neuropatologi vid University of Southampton, USA, pratar han om detta viktiga faktum. Det har visat sig att människor med allvarliga depressioner löper högre risk för att drabbas av detta under en längre tidsperiod. Det är inte ovanligt med återfall, vilket är anledningen till att vissa patienter spenderar decennier i denna dystra verklighet.

Obehandlade och långvariga depressiva störningar har en neurodegenerativ effekt.

Olika områden i hjärnan blir mindre

En studie som utfördes av Dr. Dilara Yüksel från Istanbuls universitet visar hur hjärnan förändras vid depression när den inte behandlas eller när patienten inte blir bättre under en 3-årsperiod. Den viktigaste konsekvensen av detta är storleksreduceringen av olika strukturer såsom:

  • Prefrontala hjärnbarken
  • Talamus
  • Hippocampus
  • Amygdala

Dessa områden spelar en roll inom minnet, känslohanteringen och de exekutiva funktionerna (problemlösning, uppmärksamhet, organisering och svar på omgivningen etc.).

C-reaktivt protein och inflammation

Obehandlade depressioner har också biologiska effekter: det ökar neuroinflammationen. Dr. Jeff Meyer from University of Toronto analyserade data från 80 patienter under 10 år. Hälften av dem led av depressiva störningar men hade aldrig fått någon behandling. Målet var att upptäcka de effekter som uppstod i hjärnan när man inte behandlade detta tillstånd.

  • C-reaktivt protein ackumulerades i stor mängd i prefrontala hjärnbarken, hippocampus och amygdalan.
  • Denna typ av protein har en inflammatorisk effekt, något som utan tvekan utökar möjligheterna för medicinsk behandling i dessa specifika fall.

Effekter av obehandlad depression inkluderar också minskad syretillförsel till hjärnan

Detta är antagligen det mest påtagliga faktumet. Dr. Tomohiko Shibatas forskarlag vid Tokyos universitet har visat att obehandlade humörstörningar leder till mild hypoxi, vilket är en reducering av hjärnans syretillförsel. Patienten kan känna sig konstant trött, utmattad, ha koncentrationsproblem och lida av migrän. Effekten är synlig. Läkarna använder nuförtiden hyperbar syrgasbehandling för att lindra symptom.

Man som tittar ut genom fönster.

Det är uppenbart att allvarliga depressioner kan ha en skadlig effekt på patientens hjärnhälsa. Faktum är att tillståndet förändrar hjärnans funktionalitet, vilket kan förvärra obehaget, öka sannolikheten att man drabbas av andra kognitiva problem och kan även orsaka högre motstånd mot behandlingar.

Forskarna har dock som tur är studerat nya tekniker. Det finns exempelvis icke-elektrokonvulsiv, transkraniell magnetisk stimulering (TMS), som förbättrar patientens välmående. De magnetiska pulser som riktas mot problemområdena förstärker både deras biokemi och kopplingar. Enligt vissa experter är det som att “ställa om” hjärnan. Vi kommer definitivt att hålla ett öga på dessa nya och intressanta genombrott.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.