Einstellung-effekten – lär dig tänka annorlunda

Einstellung-effekten är något att reflektera över eftersom den mänskliga hjärnan har svårt att tänka kreativt när den löser problem. Människor kan ofta fastna i samma strategier, även om förhållandena är olika.
Einstellung-effekten – lär dig tänka annorlunda
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Einstellung-effekten är en kognitiv fälla som de flesta faller i rätt så ofta. Den inträffar till exempel när du försöker lösa ett problem, och efter att ha analyserat det djupt och noggrant fastställer du att det inte finns någon lösning. Du tänker på det sättet eftersom ditt resonemang inte är flexibelt. Därmed kan du inte se saker från andra perspektiv. Här är en nyckel att du lär dig tänka annorlunda.

För att förstå konceptet bättre räcker det oftast att komma ihåg ett ganska vanligt faktum. Föreställ dig en ”expert” som försöker lösa ett problem. Den analyserar en fråga och observerar problemet från tusen olika vinklar. Sedan dyker en ”utböling” upp, observerar omständigheterna och kan direkt presentera en bländande lösning, en som ”experten” inte ens tänkt på.

Vad exakt är det som sker här? Denna typ av situation manifesteras ibland vid hyperspecialisering av kunskap. Med andra ord, människor behärskar en serie tillvägagångssätt, ämnen och kunskapsplaner; och utan att lämna utrymme för andra möjligheter eller ens ifrågasätta eller utforska nya perspektiv genom lateralt tänkande.

Det finns en ytterligare aspekt du bör känna till. Einstellung-effekten definierar inte en specifik personlighetstyp. Det är en mental strategi som refererar till när din hjärna kontinuerligt presenterar samma svar och lösningar. Det gör det mycket svårt för dig att vara uppfinnande och originell. Således är det ett stort problem.

Ordet Einstellung är tyska och kommer från två ord som betyder ”anpassning” och ”attityd”. Det definierar situationer där man anpassar sig till de mest kända lösningarna och samtidigt förhindrar andra alternativ.

En flygplansuppvisning med ett avvikande flygplan

Einstellung-effekten – den kognitiva genvägen som blockerar ditt sinne

Varför slösa tid på att prova andra metoder när du redan har dina egna strategier för att lösa problem? Föregående mening artikulerar de mentala genvägarna vissa människor använder för att möta många av sina problem. På ett sätt gör de detta eftersom de har fastnat i förutfattade idéer. Troligt är att du håller fast vid dem dagligen. Främst de som sparar tid och ger dig en känsla av effektivitet.

Dina tidigare erfarenheter hindrar ofta din förmåga att tillämpa mer kreativa och originella tillvägagångssätt. Det är den klassiska idén om ”Bättre fienden du känner än fienden du inte känner”. Vad detta främst visar är att människor är vanemässiga i sin natur.

Människor kommer alltid att värdera sin repertoar av upplevelser mer än möjligheten att improvisera och prova nya saker. Därför är de flesta av oss mycket bekvämare med ”vi har alltid gjort det på det sättet” än ”låt oss se vad som händer”.

Enligt Einstellung-effekten är experter mindre kreativa

Einstellung-effekten beskrevs först av Dr. Abraham Luchins år 1942. Han avslöjade något som fick stor uppmärksamhet: ”Experter” är ibland de minst kreativa och innovativa människorna. Men hur kan det vara på det viset?

När en person har stor erfarenhet av något, är det mindre troligt att denna ifrågasätter sig själv. Det är en effekt där man begränsar sig till ett strikt kognitivt schema helt baserat på egna upplevelser. Därför kan närvaron av en lekman inom det kunskapsområdet faktiskt ge nya och originella idéer. Denna kan observera gamla aspekter från nya perspektiv.

Ett barn som skapar sin synvinkel

Börja med dig själv och lär dig tänka annorlunda

Vem har inte hört talas om lateralt tänkande? Att bibehålla ett flexibelt sinne samtidigt som man värdesätta kreativitet tillsammans med behovet av innovation? De flesta inser att de måste använda sig av och uttrycka dessa dimensioner. Genom att tillämpa dem på ditt arbete, livsstil och tänkande kan du betydligt främja ditt samhälles välbefinnande och framsteg. Lär dig tänka annorlunda steg för steg.

Du måste dock inse att förändringar inte alltid uppskattas. Tidsandan och ”ändra inte på det som fungerar” råder i de flesta arbetsmiljöer. Detta förklarar varför Einstellung-effekten tvingar dig att närma dig problem med gamla lösningar och därmed rostskada eventuella framsteg.

Så vad kan du göra? Du kan faktiskt ändra många saker. Börja med dig själv och uppmuntra också andra att ta fram en mer innovativ, flexibel och öppen verklighet. Det här är bara några begrepp att reflektera över.

Lär dig tänka annorlunda och minska Einstellung-effekten

  • När du försöker lösa ett problem, använd inte de första idéerna som dyker upp i huvudet. Bredda istället ditt fokus.
  • Odla din kunskap och utöka den. Du kanske är expert på vissa områden, men genom att lita på andras kunskap hjälper du till med att utforska en mer omfattande horisont och se saker ur olika perspektiv. Detta hjälper dig även att relativisera problemen.
  • Kritisera dina egna reaktioner och vägra att anpassa dig. Det är mycket vanligt att säga saker som ”jag vet det redan”, eller “varför ska jag prova göra det på ett annat sätt om jag redan vet att detta fungerar?”. Sådana tankar leder till Einstellung-effekten, så håll dig borta från dem.
  • Våga lära dig nya saker om sådant du tror att du redan vet, och lär dig från andra perspektiv och strategier.
  • Lyssna på dem som finns omkring dig. Uppmärksamma andras perspektiv och uppmuntra dig själv att improvisera och träna ditt sinnes kreativa muskler.

Avslutningsvis tar det tid att anta en mer öppen, flexibel och originell lateral strategi. Du måste utbilda din hjärna på nytt. Därför måste du sluta hålla dig fast vid dina förutfattade uppfattningar. Träna dig själv att närma dig nya begrepp och därmed lära dig genom kontinuerlig tillväxt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.