Houdini-syndrom: att inte vara emotionellt tillgänglig

Vissa personer är inte emotionellt tillgängliga i en relation. Faktum är att ju större åtagandet är, desto större är deras behov att fly från det.
Houdini-syndrom: att inte vara emotionellt tillgänglig
Francisco Roballo

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Roballo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I den här artikeln kommer du dock att läsa om den psykologiska eskapism som orsakas av undvikande. Det är då man inte kan vara emotionellt tillgänglig och flyr från familjeträffar, jobb och dagliga göromål.

Strider mellan egon, nycker och även svårigheter med att uttrycka sig själv är vanligt förekommande inom relationer.

Men faktumet att många flyr från dessa relationer är ett djupare symptom på bristen på åtagande inom det moderna samhället.

I många fall finns det en direkt relation. Ju större åtagande, desto större behov av att fly. Det är något som är vanligt för många människor, men vad är det som orsakar detta beteende?

Varför är det så komplicerat för dessa personer att verkligen bli emotionellt involverade?

Houdini-syndromet refererar till de flykttrick som utfördes av den mytiske magikern Harry Houdini, och det är just flykt som detta beteende handlar om.

Par som kysser.

Emotionell inblandning och Houdini-syndrom

Att vara känslomässigt involverad har aldrig varit lika ifrågasatt som det är idag. Sociala band har alltid varit en väldigt aktiv del av vår arts utveckling.

Involveringen kan även innebära det motsatta: frigörande. Känslor och förmågan att visa dem är viktiga aspekter för att man ska kunna vara empatisk med andra.

Även Houdini hade varit förvånad

Koncepten familj och flockmentalitet har förvrängts. Du är en del av ett individualistiskt samhälle där ungdomsrörelser har blivit ännu mer spridda.

Detta ses inte bara inom romantiska relationer, utan även vänskaper som kan utvecklas till total utilitarism.

Att inte vara emotionellt tillgänglig: stadier av Houdini-syndrom

Houdini-syndromet har vanligtvis flera stadier. Dessa stadier är en del av en process som början med ett emotionell åtagande att stöta bort allt. Låt oss titta närmare på dessa stadier:

  • Implikationer. Detta är det sentimentala stadiet. Här används övertalningsstrategier för att få något från den andra personen. Det verkar som att det inte finns några gränser för kärlek eller vänskap.
  • Tvivel. Den väldigt lösa grund där de emotionella banden gjordes får folk att tvivla på sina känslor. Det är då saker börjar falla isär. Det händer långsamt.
  • Flykt. I detta slutliga stadie så finns det inte någon kontakt. Den andra personen är borta från ditt liv och det finns inte någon kommunikation.
Par som sitter vid tvättmaskiner.

Ett samhälle som inte vill hjälpa

Du lever i ett individualistisk samhället som inte bryr sig så mycket om relationer. Teknologin har gett samhället en komplett överblick av kommunikationen.

Nuförtiden behöver man inte vara nära en person för att kunna förmedla något. Detta gör det enklare att avbryta relationer eftersom man inte måste säga det mellan fyra ögon.

Banden går nu bortom dem som är fysiskt nära dig.

Att inte vara emotionellt tillgänglig: Sociala nätverk

Det finns nuförtiden många hjälpmedel som underlättar sociala relationer. Vi har exempelvis Tinder och Facebook, där du kan kontakta personer från hela världen eller hitta en partner.

Att träffa folk fysiskt är inte längre strikt nödvändigt; det finns en hel databas med massor av personer att välja bland.

Känslornas tillgång och efterfrågan

Föränderliga sociala band gör att kärlek och vänskaper varar betydligt kortare tid. Då detta band har tagit slut så går man tillbaka till den social marknaden för att hitta något nytt.

På den där marknaden är ytlighet vanligt förekommande. Det är viktigt med en slående profil i sociala medier.

Tonårskärlek

Houdini-syndromet kan komma från din ungdom. Många relationsexperter tror att en möjlig orsak är att det inte förekom några emotionell utbildning under tonåren.

Tonåringarna bombarderas konstant med stereotyper rörande hur relationer bör vara.

Att inte vara emotionellt tillgänglig: flyktreaktion

Även om det finns vissa personer som kan känna igen sig i detta syndrom så är dess effekter och egenskaper en produkt av sociala fenomen.

Syndromet kan visa sig på många sätt och beror på många faktorer, som exempelvis individens personlighet.

Hur kan man upptäcka Houdini-syndromet?

För att analysera Houdini-syndromet måste du analysera dig själv. Dessa individer ser andra personer som plan B.

Den känslomässiga involveringen leder till själviskhet. Så hur kan man upptäcka en person med Houdini-syndromet? Genom att observera dennes oförmåga att tänka på något annat än sina egna intressen.

Emotionell svaghet och att inte vara emotionellt tillgänglig

Emotionella svagheter kan uttryckas på flera sätt.

  • Undvikande beteenden. Folk som inte kan göra ett åtagande men som inte direkt kan bryta banden. De undviker progressivt kontakt med människor genom att lägga fram ursäkter.
  • Förnekelse. Dessa personer kan uppvisa en form av emotionell blockering. De tenderar att ha problem med att ärligt uttrycka sina känslor.
  • Själviskhet. För dessa personer är det svårt att planera aktiviteter utanför deras egna intressen.
Att inte vara emotionellt tillgänglig för sin partner.

Allt är inte förlorat

Man behöver inte vara en eskapist för att passa in i den profil som tas upp i den här artikeln.

Analysera ditt beteende, och om du märker att du har denna egenskap så bör du försöka stoppa den innan den blir systematisk. Tänk på följande aspekter:

  • Bemöt dina rädslor. Det stämmer att du tar en risk då du gör emotionella åtaganden. Tillit, empati och känslor står på spel. Var inte rädd för att agera i enlighet med vad du tycker.
  • Självkänsla. Du måste inte sälja dig själv som något som du inte är. De personer som vill vara med dig kommer stanna för den du är.
  • Ta hand om andra. Att leka med andras känslor är något som en eskapist gör. Att vara ärlig är ett sätt att skydda andra.

Talesättet “Det finns en tunn linje mellan kärlek och hat” blev till “Kärlek och hat kan fås med ett textmeddelande“.

Även om du kanske identifierar en person som lider av houdini-syndromet så måste du vara objektiv. Individualismen och hur snabbt allt går nuförtiden är också en del av moderna relationer.

På ett sätt kan man säga att de eftersöker bättre sociala egenskaper.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.