En far kan inte amma ett barn men han är ändå viktig

En far kan inte amma ett barn men han är ändå viktig

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

En far kan också förstå hur man tar hand om ett barn, hur man bidrar med omtanke och hur man läser godnattsagor. Han är också viktig, för även om han inte kan amma ett barn, så kan han spendera hela natten med att ta hand om det, skratta och tänka på vilken del av barnet som är en del av honom, även om det inte växte inom honom.

De roller som är associerade med kön håller på att förändras och det är utan tvekan något som uppskattas. Mannen har nuförtiden inte bara en roll som innebär att han ska försörja hemmet. Pappor “hjälper” inte bara till att uppfostra barnen, utan är permanenta figurer som alltid är delaktiga i sina barns liv så att de lämnar ett avtryck genom att älska dem och guida dem.

“Det är inte kött och blod, utan hjärtat som får oss att bli pappor och söner.”

Friedrich von Schiller

Något som många utbildare och specialister kommenterar rörande barnuppfostran är att ett barn är en del av en stam. Vi pratar alltid om mödraskapet och det intima band som etableras mellan en mor och hennes barn.

Alla interaktioner, alla vanor, varje gest och varje ord lämnar ett intryck på deras unga hjärnor, och föräldrarna har förmågan att ha en positiv påverkan på sina barn.

Par som väntar barn

Fadern som en figur av psykologiskt välmående

Vi vet alla att precis som det finns bra och dåliga mammor, så kan även pappor göra fel. De gör misstag och det finns även de som är närvarande men samtidigt frånvarande. Mammor och pappor är inte bara redskap för barnuppfostran. De är människor och beroende på deras mognad och psykologiska och emotionella balans kommer de att kunna skapa en bra eller dålig utveckling av barnet.

En studie som utfördes vid University of Michigan visade hur en fars emotionella välmående påverkar det emotionella tillståndet hos hans barn. Effekter av arbetslöshet, stress eller helt enkelt konstiga beteenden och en irrationell personlighet kan ha en negativ effekt på barnens kognitiva utveckling, och detta inkluderar även deras sociala färdigheter.

En fars påverkan på barnens utveckling av tal och språk är också något som bör tas i beaktande. Detta innebär att barnen får ett annorlunda stimuli än det som de får från modern, med en annorlunda ton och ett annorlunda ljud. De kommer därför dra fördel av ett bredare stöd. Under det långa loppet, under de tre första åren så kommer den närhet och omtanke som finns hos fadern att stärka de känsliga processer som är associerade med språket.

Far

Det stöd som papporna ger

Antalet familjer med bara en förälder fortsätter att öka. Det är alltfler mammor och pappor som måste uppfostra sina barn själva. Antingen för att de har valt detta eller för att det var det som ödet ville. Oavsett vilket så krävs det en emotionell närhet för att kunna ge det nya livet säkerhet och en riktig kärlek. Något som både män och kvinnor bör kunna erbjuda.

“En bra far är värd hundra lärare.”

-Jean Jacques Rousseau-

Å andra sidan vet vi alla att barn inte anländer till denna värld med en instruktionsmanual. Att de inte gör det är för att de inte är maskiner. Barn är gjorda av kött och ben, av behov, av ett hjärta som slår starkt och en hjärna som absorberar allt och som är villig att komma i kontakt med sin miljö. De behöver en näring som går utöver modersmjölken. De behöver även en far som kan ge stöd.

Par i träd

Det mest värdefulla stöd som en far kan ge

Vår familj och den typ av band vi har med den kommer att bestämma vilka personer vi blir. Det handlar inte bara om genetik. Det finns även en struktur som bygger det rike av känslor, rädslor, begränsningar och de värdeuppfattningar som vi har. Detta är dimensioner som en bra far bör hjälpa med på ett lämpligt sätt. Låt oss titta på några exempel:

  • Emotionell tillgänglighet. Svaret på ett barns behov och kvaliteten på det svaret garanterar en optimal utveckling och en större mognad i det långa loppet av ett barns liv.
  • Erkännande. Varje barn behöver känna sig uppskattat av sina föräldrar.
  • Deltagande. En bra far begränsar inte sig själv till att bara vara där. Han hjälper också barnet med att göra upptäckter, att väcka nya känslor och att lära sig.
  • Inspiration. Något som de flesta föräldrar gör är att öppna upp nya världar för sina barn där de kan känna sig kompetenta och även kunna upptäcka sig själva. De flesta av våra föräldrar har fört över sina passioner till oss: deras kärlek till musiken, till böcker, till naturen. Värderingar som nu utgör våra liv som vuxna.

Något man bör komma ihåg är att en bra förälder inte är ett stort barn som tycker om att leka och få sitt barn att skratta. En ‘riktig’ far är en vuxen med stora emotionella färdigheter. Någon som är säker på sig själv. Som är lika modig som varje mor och som alltid försöker ge trygghet åt sina barn. Som uppmuntrar dem så att de senare kan breda ut sina vingar och bli fria vuxna, som är mogna och kapabla att ge och ta emot lycka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.