Enäggs- och tvåäggstvillingar: skillnader mellan de två

Enäggs- och tvåäggstvillingar: skillnader mellan de två
Guillermo Bisbal

Skriven och verifierad av antropologen Guillermo Bisbal.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Skillnaden mellan enäggs- och tvåäggstvillingar ger upphov till mycket förvirring bland dem som inte är bekanta med ämnet. Vissa tror till och med att det är samma sak. Men inget kan vara längre från sanningen.

Vi ska klargöra detta genom att slå hål på några myter och förklara skillnaderna mellan enäggs- och tvåäggstvillingar. Först ska vi definiera de två olika typerna.

Enäggstvillingar, även kända som monozygota, är dem som kommer från en spermie som befruktar ett ägg. Zygoten (ägget såväl som spermien) delas i två, vilket bildar två embryon med samma genetiska material. Detta resulterar i två identiska syskon som föds samtidigt.

Tvåäggstvillingar, även kända som dizygota, är de som produceras av befruktningen av två ägg av två spermier. Resultatet är två syskon som kan vara lika eller annorlunda, men som föds på samma gång.

Fysiska skillnader mellan enäggs- och tvåäggstvillingar

Ett av problemen för de som vill skilja mellan enäggs- och tvåäggstvillingar är de fysiska likheterna och skillnaderna. Enäggstvillingar är identiska, vilket innebär att de är väldigt svåra att skilja på. Detta på grund av att de delar 100% av sitt genetiska material. Om de har synliga skillnader så är det på grund av externa faktorer, såsom frisyrer eller ärr.

Tvåäggstvillingar är lika, men på samma sätt som vanliga syskon. De kan vara skilja sig i längd, hudfärg, kroppsbyggnad, etc. I vissa fall kan tvåäggstvillingar vara väldigt lika, vilket inte är konstigt eftersom de delar 50% av generna. Men de är aldrig identiska.

Och sedan finns det en gyllene regel: om syskonens kön skiljer sig (en är flicka och den andra pojke) är de definitivt tvåäggstvillingar. Enäggstvillingar har alltid samma kön.

Tvåäggstvillingar i köket

Har tvillingar samma fingeravtryck och blodtyp?

Angående blodtyp så har enäggstvillingar exakt samma eftersom de delar samma genetiska material. Tvåäggstvillingar delar dock inte nödvändigtvis samma blodtyp.

Enäggstvillingar delar många saker, men fingeravtryck är inte en av dem. De har inte samma fingeravtryck eftersom det inte slås fast genetiskt. Mönstret på fingertopparna bildas av intrauterina krafter under graviditeten.

Därför är enäggstvillingar inte 100% identiska. Det finns andra skillnader, men de flesta av dem kan vi inte uppfatta med blotta ögat.

Psykologiska skillnader mellan enäggs- och tvåäggstvillingar

Enäggs- och tvåäggstvillingar har väldigt specifika och speciella band. Båda typerna av syskon står vanligtvis varandra närmre än syskon som är födda vid olika tidpunkter. Tvillingarna föds och uppfostras trots allt tillsammans, vilket gör deras band unikt.

När det kommer till personligheter kommer allt bero på hur de blir uppfostrade. Hos enäggstvillingar har de vanligtvis kompletterande eller till och med beroende personligheter. Det är som om de distribuerar sina egenskaper mellan sig. En kan ha bättre motoriska färdigheter och den andra bättre sociala färdigheter.

Identiska tjejer

För tvåäggstvillingar kan personligheterna vara liknande eller olika beroende på hur lika de är fysiskt. Man måste även ta hänsyn till deras uppfostran och den specifika relationen mellan syskonen. Tvåäggstvillingar tenderar att ha mer liknande personligheter än vanliga syskonmen inte på samma nivå som enäggstvillingar.

Det kan vara så att enäggs- och tvåäggstvillingar uppfinner ett eget språk för att kommunicera med varandra (vilket även kan ske mellan vanliga syskon, men mindre ofta). Detta speciella språk kallas för kryptofasi. Det är på grund av detta som tvillingar tar lite längre tid på sig att tala med andra barn.

Därför kan enäggs- och tvåäggstvillingar dela vissa egenheter, intressen och former av socialt beteendeTvillingar delar faktiskt många karaktärsdrag, speciellt psykologiska.

Det är viktigt att veta skillnaden mellan de två. Beroende på om de är enäggs- eller tvåäggstvillingar kan det finnas liknande och distinkta drag, såväl som risken att de delar specifika sjukdomar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.