Att vara ensambarn: börda eller privilegium?

Att vara ensambarn: börda eller privilegium?

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Ämnet ensambarn har gett upphov till stora kontroverser. Framförallt på senare år har föräldrar runtom i världen slutat vilja ha flera barn. Det är sant att syskon är en fantastisk gåva i en människas liv. Men det är även sant att mödrar och fäder för tillfället har många roller. De kanske inte kan ägna de ytterligare år som krävs för att uppfostra flera barn.

För en tid sedan var det otvivelaktigt fördelaktigt att ha en stor familj. Mödrar stannade hemma och tog hand om merparten av ansvaret med att uppfostra barnen. Men på 2000-talet ser saker annorlunda ut. Det står klart att de flesta föräldrar måste arbeta, och därmed blir det mindre tid över till barnen. Ibland väldigt lite.

Numera är par även mycket mindre stabila och har mindre stöd från mor- och farföräldrar och övriga närstående. Det är i dagsläget vanligt för äldre syskon att uppfostra de yngre. Det är även vanligt att alla barn uppfostras av någon utanför familjen. Och denna person kan inte alltid garantera en bra utbildning och uppfostran. Hur som helst kan en sådan person aldrig vara ett substitut för barnets riktiga föräldrar.

“Varje barn är unikt, och ensambarn är som alla andra barn.”

-Anonym-

Fördelarna med att vara ensambarn

Utan tvivel finns det vissa fördelar med att vara ensambarn. Trots att de har rykte om sig att vara själviska och nyckfulla så är sanningen att det inte måste vara så. Om de uppfostras väl kommer de mogna och växa på ett hälsosamt sätt. Det finns diverse faktorer som de har till sin fördel:

Flicka med krona
  • Ensambarn får mer uppmärksamhet från sina föräldrar. De behöver inte distribuera sin tid till ytterligare barn. Därför kan de bättre utföra sitt jobb som föräldrar. Denna speciella uppmärksamhet ger nästan alltid ensambarnet större självsäkerhet och högre självkänsla.
  • De tenderar att ha snabbare intellektuell utveckling. Eftersom ensambarn interagerar mestadels med vuxna, framförallt under sina första år, är det vanligt för dem att uppnå snabbare lingvistisk och mental utveckling än andra barn.
  • Personer som var ensambarn är nästan alltid mer organiserade och ansvarsfulla. Eftersom de inte lever med andra barn kommer de troligen anamma den typ av ordning och rutiner som föräldrarna har. Vanligtvis vet de hur man utför sina sysslor och försöker alltid hålla saker organiserade.
  • Ensambarn vet hur man anpassar sig till ensamhet och skaffar sig hobbys som kräver intellektuellt arbete. Ensamhet är endast negativt när det betyder brist på stöd eller förståelse. Istället kan den vara väldigt positiv när den låter personer lära känna sig själva bättre och bli mer självständiga. Det är inte ovanligt för ensambarn att utveckla ett intresse för läsning, måleri eller andra aktiviteter de kan utföra ensamma.

Nackdelarna

Ensambarn möjliggör för föräldrarna att tillhandahålla hängivenhet och ekonomisk säkerhet, men det kan komma med vissa svårigheter. Syskon tar lite av uppmärksamheten och kan orsaka rivalitet, men de tillhandahåller även ett barn med värdefulla lärdomar om mognad. Därför är några av nackdelarna med att inte ha syskon följande:

ensambarn vid vatten
  • Ensambarn är vanligtvis mer egocentriska. De har svårt att förstå att alla har sin egen tur under ett spel. De förstår inte att allt de gör inte måste firas av föräldrarna. Ibland är det svårt för dem att anpassa sig till grupper.
  • Ibland mognar de alltför fort. Detta kan minska deras spontanitet och leda till att de blir mindre glada. Det är svårt för dem att låta sig själva vara “tramsiga”. Vuxna kanske njuter av detta, men det gör att dessa barn blir för stela.
  • De har problem med att vara generösa. För dem är det normalt att alla handskas med sina egna problem och löser sina egna behov. Det är svårt för dem att dela vad de har, materiellt såväl som emotionellt. De “öppnar sig” inte till andra särskilt enkelt.
  • Ensambarn kan bli reserverade eftersom de inte kan dela sina upplevelser med jämnåriga hemma. De kanske har stor tillit till sina föräldrar, men detta kommer aldrig kunna ersätta närheten man kan ha till syskon. Det är därför de kan bli lite reserverade och distanserade. Det är även möjligt att de inte kommer vara lika bra på att lösa konflikter med andra.

Både ensambarn och barn med syskon kan endast mogna på ett hälsosamt sätt om de får en god uppfostran. När det kommer till ensambarn är det viktigt att föräldrarna låter dem interagera med andra barn i samma ålder.

Pojke med hund

Det är även viktigt för föräldrarna att avsäga sig vanor som inkluderar överbeskydd och överdriven kontroll över barnen. På så sätt kommer ensambarn kunna åtnjuta fördelarna med att vara detta och minska risken för att uppleva nackdelarna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.