Biografi om evolutionspsykologins fader Steven Pinker

Steven Pinker är en mångsidig figur som har gjort stora bidrag inom både psykologin och lingvistiken. Detta har gjort honom känd som evolutionspsykologins fader.
Biografi om evolutionspsykologins fader Steven Pinker
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Evolutionspsykologins fader Steven Pinker föddes 1954 i Montreal och anses vara en av områdets främsta och mest begåvade forskare.

Han har gjort stora bidrag inom barnens språkutveckling. Av alla dessa anledningar kommer vi idag att prata om Steven Pinkers liv och några av hans mest intressanta böcker.

Hjärna i hand.

Steven Pinkers liv

Steven Pinker föddes i en judisk familj. Hans far var advokat och hans mor var vicerektor och kurator. Hans syster är barnpsykolog och journalist, och hans bror politisk analytiker.

1979 tog Steven Pinker sin doktorsexamen i experimentell psykologi vid Harvards Universitet. Därefter fick han ett jobb som forskare och lärare vid Stanfords universitet och MIT.

Steven Pinker gifte sig tre gånger. Först gifte han sig med en klinisk psykolog vid namn Nancy Etcoff. Därefter gifte han sig med en kognitiv psykolog vid namn Illavenin Subbiah.

Han är för närvarande gift med filosofiläraren Rebecca Goldstein.

Mellan 1994 och 1999 ledde Pinker Centret för kognitiv vetenskap. Han arbetar för närvarande som professor vid Harvard och fortsätter med forskning och författarskap.

Han deltar också i många debatter och konferenser rörande vetenskap och mänskligheten.

“Inget ger livet större mening än insikten att varje tillfälle av medvetenhet är en fantastisk gåva.”
-Steven Pinker-

Bidrag och publiceringar

I början av sin professionella karriär fokuserade sig Steven Pinker på att utforska språkutvecklingen hos sin son.

Han ville ge stöd åt Chomskys teori att språket är en formell, universal och inneboende mekanism, som är varken är pragmatisk eller semantisk.

Han höll med Chomsky om att språket var medfött, men Pinker ansåg att det förlitade sig på kognitiva processer, som att memorera ord och lära sig hur man använder dem med grammatiska regler.

En av hans bästa böcker är The Language Instinct: How The Mind Creates Language. Men det finns en annan bok som är värd att nämna: Words and Rules: The Ingredients of Language.

Utöver sitt intresse för lingvistik så forskar Steven Pinker även om mänskligt beteende. Faktum är att en av hans mest berömda böcker heter The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined.

Han har också fokuserat sig mycket på teorier rörande det mänskliga sinnet. Hans främsta böcker inom detta heter How the Mind Works och The Blank Slate.

Pinker har också skrivit många uppsatser rörande språket och sinnet. Några av de främsta heter “The Rules of Language”, “Language as an Adaptation to the Cognitive Niche” och “So How Does the Mind Work”.

De är alla fascinerande och viktiga artiklar som är värda att ta en titt på.

Evolutionspsykologins fader Steven Pinker: En inflytelserik person

Allt som Pinker har gjort har inte gått obemärkt. 2004 namngav den den berömda tidningen Time honom som en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen.

Tidskrifterna Prospect och Foreign Policy slog också fast att han var en av de 100 viktigaste intellektuella personerna i världen 2005.

Men vi kan inte utelämna faktumet att Steven Pinker också har fått hederstitlar från en rad olika universitet samt att han skrivit artiklar för The New York Times och The Atlantic.

“Inget specifikt språk är medfött. Ta vilket barn som helst från vilken ras och låt honom växa upp i en annan kultur så kommer han att lära sig språket lika kvickt. Så generna innehåller inget specifikt språk. Men vad som kan finnas i generna är förmågan att ta till sig språk.”
-Steven Pinker-

Steven Pinker studerar det mänskliga sinnet, språket och beteendet. De artiklar han skriver är fascinerande och väldigt moderna. Om han låter intressant för dig så rekommenderar vi att du läser några av hans verk!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Díaz Gómez, José Luis. (2015). La naturaleza de la lengua. Salud mental38(1), 5-14. Recuperado en 29 de julio de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252015000100002&lng=es&tlng=es.
  • EGUREN, LUIS. (2014). LA GRAMÁTICA UNIVERSAL EN EL PROGRAMA MINIMISTA. RLA. Revista de lingüística teórica y aplicada52(1), 35-58. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832014000100003
  • Pardo, H. G. (2004). Reseña de” La tabla rasa: la negación moderna de la naturaleza humana” de Steven Pinker. Psicothema16(3), 526-528.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.