När du är fånge i en affektionslös emotionell ålder

Brist på kärlek är inte bara känslan att du inte längre älskar någon eller önskan att göra slut. Detta fenomen finns närvarande från en mycket ung ålder.
När du är fånge i en affektionslös emotionell ålder
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 april, 2024

Brist på kärlek är något som verkligen lämnar ett märke, speciellt vid vissa åldrar. Men ibland påverkar det dig så starkt att du blir fångad i något som kallas för en affektionslös emotionell ålder. Med andra ord hindrar bristen på affektion och kärlek dig från att utvecklas, och du kommer inte kunna gå framåt förrän du har läkt.

Konceptet “mognad” är i grund och botten just det: ett koncept. Ur en praktisk synvinkel har vi alla många olika åldrar inom oss. Vissa av dem sticker ut mer än andra, men de är inte ensamma där inne. Och det är tur för oss, för det hjälper oss att njuta av saker med ett barns glädje samtidigt som vi hanterar problem med vuxen vishet.

Men det finns även speciella omständigheter som kan lämna dig vid en specifik ålder. Det slutar vanligtvis med att man fastnar i en affektionslös emotionell ålder om man inte gör något åt problemet.

Det kan till och med ha sina rötter i den tidiga barndomen. Om så är fallet kan du ha samma emotionella ålder som det rädda, sårade barn du en gång var, trots att du är mycket äldre nu.

“Skriver jag bara om orsaker utan att tala om effekter? Jag kanske skriver berättelsen om något som saknades, men det betyder inte att den saknar handling.”

-Andrés Rivera-

Den första affektionslösa emotionella åldern

När du är ung kommer nästan alla upplevelser ha stor inverkan på dig. Det är den del av livet när du lägger grunden för vem du är och vem du vill vara. Det innebär inte att du inte kommer ha behov av affektion senare, bara att det är absolut nödvändigt under de yngsta åren.

När barn är 1-2 år gamla och inte får affektion, kommer de först och främst förlora sin tillit. Barn förväntar sig alltid att deras föräldrar eller vårdnadshavare ska se till deras behov.

Men ibland sker inte detta, eller så gör det det, men tillsammans med bortstötning och aggression. Detta kommer förmodligen göra det svårt för barnet att lita på människor i framtiden. Det kan till och med göra det svårt för det att lita på sig självt.

Barn håller hand

Brist på tillgivenhet, självgående och självständighet

Runt 2-3 års ålder påbörjar barn formellt sin resa mot självständighet. Den främsta delen av denna väg är potträningen.

Vid dessa åldrar kommer kärleksfulla föräldrar eller vårdnadshavare fostra självgående med tillgivenhet, och utan att pressa. De kommer inte be barnet om något som går bortom dess utvecklingsnivå och inlärningsförmåga.

De vill heller inte sakta ned barnets utveckling genom att göra saker åt det som det kan göra på egen hand. Kärlek ska aldrig leda till beroende, och självgående ska aldrig leda till övergivning.

Barn förblir ofta på denna väg mot självständighet mellan 3 och 6 års ålder, även om det aldrig finns specifika åldrar eller datum när det kommer till människor. Oavsett hur det utspelar sig så är detta alltid åldern när de börjar utforska världen på allvar.

När ett barn är älskat kommer det ge sig ut på denna resa utan rädsla. Om det inte är det så kommer det känna sig obekvämt och fyllt av rädsla, även om det inte finns något läskigt och farligt där ute.

När de är tillräckligt gamla för skolan kommer barnen utveckla en kärlek för arbete och effektivitet. Det vill säga om de har ett kärleksfullt stödsystem. Om de inte har det kommer de utföra skolarbetet med en känsla av underlägsenhet.

Ensam person i skog

Effekterna av en affektionslös emotionell ålder i vuxenlivet

Vanligtvis inser du att du är fast i en affektionslös emotionell ålder när du ser vissa personlighetsdrag som vuxen och inte kan få grepp om varifrån de kommer. Du är vanligtvis ej heller förmögen att förändra dem, trots att du är övertygad om att det är nödvändigt.

Några av dragen inkluderar:

  • Osäkerhet, blyghet och rädsla.
  • Problem att bekräfta dig själv, veta vad du vill och uttrycka hur du känner.
  • Svårigheter med att sätta mål och sträva mot dem eftersom du har mer rädsla än hopp.
  • Passivitet i alla delar av livet, inklusive kärlekslivet.
  • Oförmåga att njuta av saker.

Så vad kan man göra? Det är vanligtvis möjligt att läka ett sår som orsakats av brist på affektion. Men det kommer inte läka sig självt, så du måste anstränga dig.

Det är en god idé att försöka hitta sätt för detta affektionslösa barn att öppet uttrycka sig. Ge detta inre barn utrymme att tala och säga hur det känner, vare sig du skriver ned det eller talar med en terapeut.

Bilder från Ofra Amit.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.