Fem fascinerande citat från poeten Octavio Paz

I denna artikel upptäcker du fem fantastiska citat från den mexikanske poeten Octavio Paz.
Fem fascinerande citat från poeten Octavio Paz
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 23 juli, 2019

Den store mexikanske poeten Octavio Paz lämnade efter sig många kända citat. Det förklaras delvis av hur poetiska och allmängiltiga de är.

Många av Octavio Paz citat är hämtade ur hans dikter och hans fantastiska essäer. Han uttryckte sig så vackert och djupsinnigt i sina skrifter att även en del av hans brev och artiklar anses vara framstående litterära verk.

“Sov med vidöppna ögon, dröm med dina händer. Dröm högt, sjung ut tills din röst gror rötter, stammar, grenar, fåglar, stjärnor…”

-Octavio Paz-

En av denne lysande poets bästa kvaliteter var hans originalitet. Det är omöjligt att definiera honom på ett enhetligt sätt. Han älskade att experimentera och försökte sig på något nytt i alla sina dikter.

Fem fascinerande citat från poeten Octavio Paz

1. Observatören och det som observeras

Verklighet och overklighet är två komplicerade begrepp. De blir ännu mer vaga och svåra att förstå när det gäller det mänskliga sinnet.

Octavio Paz anspelade på detta i ett av sina citat: “Overkligheten av det som observeras är det som gör observatören verklig.”

Detta citat är en lek med ord som omfattar fyra ting: verklighet, overklighet, observatören och det som observeras.

I detta citat menar han att ur mänsklig synvinkel är inga företeelser verkliga om inte det finns någon som iakttar dem och ger dem mening. Med andra ord existerar inget om vi inte observerar det.

Kvinna som blickar ut från sin balkong

2. Kärlek enligt poeten Octavio Paz

Kärleken är ett av de vanligaste teman i Octavio Paz författarskap.

Ett av hans bästa citat om kärlek lyder: “Kärleken är ett försök att tränga in i en annan varelse, men detta kan bara lyckas om underkastelsen är ömsesidig.”

Detta citat rymmer mycket visdom. Tanken är att sann kärlek bara kan förekomma när båda personer känner på samma sätt för varandra.

Annars påminner det mer om anknytning, beroende eller vana. Sann kärlek är ömsesidig och bygger aldrig på förpliktelse eller rädsla.

3. Uppoffringar och firanden

Ett annat viktigt tema i några av Octavio Paz citat är makt. Detta är inte särskilt förvånansvärt med tanke på att han föddes under den mexikanska revolutionen och kom att utveckla en del intressanta idéer om situationen i sitt land och i världen.

Citatet lyder: “Uppoffringar och offer antigen blidkar eller mutar gudarna och helgonen; gåvor och firanden är för människorna.”

Detta citat syftar på vår uråldriga tro att vi måste hedra gudarna för att de inte skulle åsamka oss skada. Bäst gjorde vi detta genom uppoffringar och offer. Paz menade att firanden fungerar likadant, men för människor.

4. Döden

Döden är ett evigt återkommande ämne och en av livets hårda realiteter. Det är också något vi har svårt att helt förstå och acceptera. Nuförtiden är det nästan tabu att ens nämna döden.

Vi tycker inte om att tänka på den, så vi undviker ämnet helt och hållet.

Octavio Paz försökte sticka hål på detta tabu. I följande citat säger han: “En civilisation som förnekar döden, förnekar till slut även livet.”

Vad han försöker säga är att när vi vägrar att försona oss med det faktum att alla dör, får det oss att leva mer ytliga liv.

Kvinna i grubblerier

5. Att bli medvetna om vår historia

Historia är inte bara berättelser som står skrivna i våra läroböcker. Inte heller är det någon gammal saga utan betydelse i våra liv. Det är så mycket mer än så.

Det formar de vi är och det vi har idag. Historia är alla de trådar som vävts samman för att göra oss till de vi är, som såväl människor som samhällen.

Octavio Paz skrev: “Att vi blir medvetna om vår historia innebär att vi blir medvetna om vår säregenhet. Efter denna stund av eftertanke så kan vi agera.”

Med andra ord kan en historisk medvetenhet hjälpa oss att förstå vad som gör oss unika. När vi väl förstått detta kan vi agera och försöka utforma den ovissa framtiden.

Poeten Octavio Paz skrev många inspirerande citat i sina dikter och essäer. Förmodligen var det därför han tilldelades Nobelpriset i litteratur 1990. Paz var ett geni som spred ett underbart ljus över vår värld.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Paz, O. (1989). Lo mejor de Octavio Paz: el fuego de cada día. Seix Barral.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.