Fem fantastiska citat av Gaston Bachelard

Det mest fängslande med dessa citat av Gaston Bachelard är hur han kunde täcka ett helt universum av idéer med bara några få ord. Upptäck dem här!
Fem fantastiska citat av Gaston Bachelard
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 12 februari, 2023

Gaston Bachelard var en fantastisk författare som lämnade vackra citat åt oss. Om det var någonting som den här författaren kunde göra så var det att leka med ord och idéer på ett magiskt sätt. Han kunde få den hårdaste sanningen att få vingar. Denne franske tänkare var en man som byggde broar över glappet mellan livlig fantasi och rationellt tänkande.

Ingen vet om dessa citat bör kategoriseras som filosofi eller poesi. Med andra ord om idéerna eller sättet de är skrivna på är det viktigaste? Det var omöjligt för Bachelard att säga sanningen utan att använda den här unika stilen och skriva poesi som inte var genomsyrad av sanning. Detta blev det kännetecken som gjorde att han stod ut bland franska tänkare.

Bachelard var en filosof, fysiker och poet med originella idéer och sätt att uttrycka dem på. Vissa säger att han var influerad av Jung och surrealisterna. Man kan dock inte bunta ihop honom med någon tankeskola. Låt oss ta en titt på några av hans citat.

“Människan är en skapelse av begär, inte en skapelse av behov.”

-Gaston Bachelard-

1. Ett Gaston Bachelard-citat om agerande

“Vårt liv är så fullt att det handlar när vi gör ingenting.”

Detta är ett vackert citat av Gaston Bachelard där han leker med paradoxala termer. I det här fallet leker han med full och tom, aktiv och passiv. Citatet visar att dessa saker inte är ömsesidigt exklusiva eller motsatta. Istället förutsätter det ena det andra.

När han säger att livet är fullt hänvisar han till innehållet i ditt liv snarare än antalet saker, människor eller situationer. Han visar att den här ackumuleringen uttrycker sig själv när du slutar agera. Det latenta innehållet visar sig i de ögonblick när du inte gör någonting.

2. Natt och drömmar

“Nattens vila tillhör inte oss. Den är inte vår varelses ägodel. Sömnen öppnar upp ett härbärge inom oss för spöken. På morgonen måste vi sopa ut skuggorna. “

Detta vackra citat beskriver på ett poetiskt sätt sömnens natur. Sömnen kommer inte från dig, du kommer från sömnen. När du väl har sjunkit ner i sömn är det drömmens logik som styr dig, inte din egna fria vilja. Bachelard säger att sömnen rövar bort dig. Det är som en kidnappning av sinnet som lämnar dig i drömmarnas våld. Du är inte längre dig själv, du föreställer dig själv när du är vaken.

3. Poetens arbete

“Poetens främsta uppgift är att lyfta upp vad som än finns inom dig och som vill drömma.”

Detta är ett av många Bachelard-citat om poesi och poeter. Som citatet så lämpligt uttrycker rör en poet upp någonting som finns gömt djupt inom dig och väcker det med sin poesi.

Bachelard gav inget specifikt namn åt “vad som än finns inom dig” som poesin väcker. Det är enbart det som vill drömma. Poeter har förmågan att väcka den del av din mänskliga ande som sitter fast. Därför är poetens mål inte att underhålla, utan att väcka dig och vägleda dig till att drömma.

4. Det undermedvetna enligt Gaston Bachelard

“Det undermedvetna mumlar oavbrutet och genom att lyssna på detta mummel kan man höra sanningen.”

Medan det i världen finns en debatt om det undermedvetna kontra det omedvetna har Bachelard alltid föredragit att tala om det undermedvetnaHan var besatt av att ge allt en plats i rummet, och för Bachelard representerade rummet en del av meningen.

Precis som han säger mumlar allt som finns utanför vårt medvetna sinne till oss. Det talar inte, det viskar. Ibland mumlar det tokiga saker, absurda och till synes utan koppling till varandra. Oavsett detta, om du stannar upp för att lyssna, kommer detta mummel också att tala om vissa viktiga sanningar om vem du är.

Bild som symboliserar sinnet

5. Att bli berövad det overkliga

“Att bli berövad det overkliga gör dig lika neurotisk som någon som berövats allt som är verkligt.”

Detta är ett av Gaston Bachelards vackraste citat och kanske det som bäst definierar sättet han tänkte på. I motsats till vad vår kultur marknadsför och uppmuntrar, värdesätter den här filosofin både rationella och irrationella ting.

Bachelard ansåg att när någon berövas det som är irrationellt, kommer personen att må lika dåligt som någon som berövas verkligheten. Fantasi är precis lika viktigt för det mänskliga sinnet som vår uppfattningsförmåga. Tänkande är nödvändigt men så är även skapande.

Gaston Bachelard hade en märkbar influens på viktiga efterföljande filosofer såsom Roland Barthes och Michel Foucault. Om du känner dig utmattad av verkligheten finns det de som säger att det inte finns något bättre än att läsa Bachelards verk.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Trione, A., & Lozano, M. G. (1989). Ensoñación e imaginario: la estética de Gaston Bachelard. Barcelona: Tecnos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.