Fem inspirerande citat från Fernando Pessoa

Fem inspirerande citat från Fernando Pessoa
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Fernando Pessoa var en portugisisk poet och författare. Han föddes 1888 och dog 1935. Idag vill vi dela med oss av några väldigt inspirerande citat från Fernando Pessoa.

Han arbetade även för tidningar, inom reklam och för företag, men hans största framgång var som författare. Pessoa lämnade världen med en stor litterär skatt, och idag vill vi minnas honom lite extra.

Om det finns en sak som kännetecknar Pessoas verk så är det kraften hos suggestion.

Han lämnar gott om rum för läsaren att tolka, men bjuder även in att reflektera med hjälp av subjektiva teman och bruk (eller missbruk) av heteronomi.

Det kanske är denna märkliga stil som attraherar så många forskare.

Idag vill vi använda citat från Fernando Pessoa för att lära känna honom lite bättre. De hjälper oss att koma närmre den syn han hade på världen, relationer och andra aspekter av livet.

1. “Jag är så isolerad att jag kan känna avståndet mellan mig själv och min kostym.”

Detta citat låter oss reflektera över vår egen existens. Ibland är vi så fokuserade på utomstående saker att vi glömmer vad som är viktigast: oss själva. Avståndet mellan oss och vår närvaro leder till att vi ibland inte vet vilka vi är.

Visar vi alltid våra sanna jag framför andra? Vad ger vi upp för att vara andra till lags? Vad döljer vi för att kunna förbättra vår image? Censurerar vi oss själva av rädsla för andras ogillande?

Alla dessa handlingar leder till att vi isoleras från våra djupaste jag. Det innebär i sin tur att vi separeras från vår essens. Ja, du läste rätt. Vi skjuter vår essens åt sidan som om den vore mindre viktig än vad andra ser hos oss.

Det finns inget värre än att känna sig isolerad från andra människor. Men nu när jag tänker på det så finns det något värre: att känna sig isolerad från sig själv.

Flicka går på lina

2. “Lägg allt du är i de minsta sakerna du gör.”

Med detta citat bjuder Fernando Pessoa in oss att ge det bästa av oss själva. Ibland gör vi inte vårt bästa eftersom vi anser att det vi gör inte är viktigt.

Men vår disposition, och inte själva objektet, tenderar att definiera någots vikt. Så om vi kan lära oss att sluta leva på autopilot kommer vi inse att även de minsta av handlingar kan förbättra vårt välmående.

Om vi har denna attityd i åtanke och gör den till en del av våra dagliga liv kan vi få många fördelar. Det är en väldigt positiv och berikande vana att främja.

Kom ihåg att de svåraste saker oftast är vad som ger oss mest tillfredsställelse. Tack vare våra ansträngningar kan vi trots allt växa och möta utmaningarna som påminner oss om vad vi är kapabla till.

Så förringa aldrig de saker du gör, oavsett hur obetydliga de kan verka. Även handlingar som verkar små inledningsvis kan lära dig saker och öppna nya dörrar.

De små stegen är de viktigaste. Vare sig vägen ifråga är lång eller kort så utgörs den av dessa små steg.

3. “Resa är resenären. Vad vi ser är inte vad vi ser, utan vad vi är.”

Detta tredje citat från Fernando Pessoa öppnar dörren till ett nytt perspektiv på världen omkring oss. För varje gång vi ser, dömer eller kritiserar något utanför oss själva, ser vi oss själva i det.

Vi kan inte döma någon som är kritisk utan att bli som denne. Det är som det ofta upprepade ordspråket:

“Man kan inte sila mygg och svälja kameler.”

Det är sant att vi ofta uppfattar andras brister innan vi erkänner våra egna. Men vad vi ser är vad vi är. Varför reagerar folk annorlunda när de ställs inför samma hinder? Varför känner sig vissa som offer och andra inte?

För att allt handlar om vilka vi väljer att vara och vad vi väljer att projicera till världen.

Inspirerande citat från Fernando Pessoa

4. “Gör inte idag vad du heller inte behöver göra imorgon.”

Prokrastinering är inte alls bra. Vi tenderar att skjuta upp saker till morgondagen som om vi hade all tid i världen att ödsla. Därur kommer talesättet: “Lämna inte åt morgondagen vad du kan göra idag.”

Men det finns ett annat talesätt som lär oss något liknade, men ur ett annat perspektiv. Det är vårt fjärde citat från Fernando Pessoa

Pessoa bjuder in oss att ifrågasätta vad vi gör. Är det värt det? Tar det dig närmre dina drömmar eller längre bort? Är det ett slöseri med tid? Vi bör inte göra saker bara för att göra dem.

Vi måste tänka på våra mål och drömmar, och använda vår tid på betydelsefulla sätt. Den rinner trots allt iväg, sekund för sekund.

Vi spenderar massor av tid med att må dåligt. Vi är olyckliga, fast i vår komfortzon… Trots dessa dåliga känslor så förändrar vi inte vår rutin.

Vi måste analysera och ifrågasätta den. Om vi gör något vi inte vill göra och har alternativet att sluta imorgon, då bör vi göra det! Tid är värdefullt – gör det mesta av den!

Man med fåglar

5. “Saker har ingen betydelse: de har existens.”

Detta sista citat från Fernando Pessoa vill att vi reflekterar över den mänskliga tendensen att sätta etiketter. Vi gör det för att det får oss att känna oss säkrare.

Om något inte har en etikett så är det som om det inte existerar. Existensen i sig själv verkar inte spela roll.

Om vi analyserar sättet vi kommunicerar så gör Pessoas citat detta väldigt tydligt. I vårt vokabulär är ordet “sak” bekvämt. Vi använder det för allt, men vad betyder det egentligen?

Denna brist på betydelse är faktiskt hjärtat av dess existens: dess brist på personlighet:

“Noll är den största metaforen. Det oändliga den största liknelsen. Existens den största symbolen.”

-Fernando Pessoa-

Alla dessa citat från Fernando Pessoa ger oss olika synsätt, olika linser att se världen genom. De hjälper oss att se vad som finns omkring oss med nya ögon.

Briljansen hos Pessoas tänkande och hans sätt med ord skiner i allt han skrev. Hans arv som författare är djupet i hans skrifter och hur de lämpar sig för tolkning och analys.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pessoa, F. (2010). El libro del desasosiego (Vol. 101). Ediciones BAILE DEL SOL.
  • Ramos, A. M. V. (2002). Alteronimia y despersonalización dramática en Fernando Pessoa. Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, (20), 337-346.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.