Fem intressanta manier och tvångsbeteenden

Är du en sådan person som alltid måste vara förberedd på allting? Eller har du en tendens att medicinera dig själv i förebyggande syfte för allt möjligt? Dessa manier och tvångsbeteenden har definierats med namn. Läs vidare för att lära dig mer om dessa och andra typer av fixeringar!
Fem intressanta manier och tvångsbeteenden

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2022

En mani är en nyckfull och ibland extravagant oro inför ett visst ämne. I populärkulturen är det vanligt att man associerar maniskhet med att följa vissa rigida beteendevillkor samt att vara motsträvig mot förändringar. Manier och tvångsbeteenden är dock någonting man kan undvika.

Generellt innebär ett maniskt beteende (inte att förvilla med manisyndrom; en psykisk störning med samma namn) inga större problem utöver ett eventuellt slöseri med tid. Men vad händer om orosmoln eller hobbyer leder till tvångsbeteenden?

I allmänna ordalag betraktas passion, mani, tvångsbeteende, tvångstankar och besatthet som i princip synonyma om än med en skillnad i intensitetsgrad. Men detta är inte sant ur en psykologisk synvinkel. Mani hänvisar där till ett alltför euforiskt och ofta tanklöst sinnestillstånd. Att skapa en parallell mellan orden mani och tvångsbeteende gör dock ämnet lättare att förstå ur ett populärvetenskapligt sammanhang.

En sak är säker, det går att vara fixerad vid eller brinna för nästan vad du än kan tänka dig. Nästan alla har vi haft våra maniska ögonblick. Således är det möjligt att du en dag finner dig i nästan ritualistiska beteenden.

Du har nog hört talas om några av dessa tvångsmässiga beteenden. Där finns till exempel melomani (en besatthet eller passion för musik). Det finns också många andra som du förmodligen inte känner till och inte vet namnet på. Låt oss ta en titt på några av dem.

Det finns många manier och tvångsbeteenden, men var går gränsen: en kvinna som verkligen gillar sin soffa

Manier och tvångsbeteenden: glazomani, en fixering vid att upprätta listor

Glazomani är ett ovanligt tvångsbeteende: en passion eller fascination för att upprätta listor. Detta verktyg kan dock vara ett sätt att bli effektivare eller även minska stressnivåerna tack vare det faktum att listor fungerar som en form av förberedelser.

Människor med glazomani upprättar listor angående absolut allt. Till exempel listor med dagliga uppgifter, platser att gå till eller nyckelfraser att säga vid vissa tider.

Människor med denna fixering tycker att upprättandet av listor hjälper dem att känna sig organiserade. Det är dock viktigt att skilja mellan att vara passionerad för listor och andra störningar såsom tvångssyndrom (OCD).

Tvångssyndrom innebär att vissa fixeringar får en person att utveckla ett överdrivet tvångsmässigt beteende för att minska ångest. I detta sammanhang kan listor faktiskt bli en strategi för att stoppa tvång. Om du till exempel avmarkerar punkten ”stäng dörren” i en lista kan du bli av med tvånget att gå till dörren för att kontrollera den igen.

Enligt diagnosen i DSM-V består en personlighetsstörning med tvångssyndrom av en oro över renhet, perfektionism och effektivitet. Bland de diagnostiska kriterier som forskare har samlat in angående denna sjukdom finns en besatthet av detaljer, regler, listor och organisation. Människor med denna störning utför dessa åtgärder till en sådan grad att de försummar huvudmålet med aktiviteten. Med andra ord, målet med själva listan.

Tvångssyndrom är en psykisk störning som involverar en betydande svårighet och försämring inom sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga områden i livet. Denna egenskap är det som skiljer glazomani, en affinitet för att göra listor, från störningen.

Farmakomani, en fixering vid att ta mediciner

Som namnet antyder är farmakomani ett tvångsmässigt beteende av att ta mediciner i situationer där det inte är nödvändigt. Detta koncept är relaterat till farmakofili (motsatsen till farmakofobi), vilket är tendensen eller benägenheten till att vilja ta mediciner.

Bland några av de störningar som kan relateras till denna mani finner vi hypokondri, liksom smärtsjukdomar samt också fibromyalgi. Beteendet består i av att ta läkemedel ”bara i fall om att” eller för att undvika eventuella problem som skulle kunna uppstå.

När det gäller hypokondri kan rädslan för att lida av en sjukdom leda till ett överdrivet intag av läkemedel för att bevara eller förbättra en fysiologisk funktion. Det kan till exempel finnas en patient som tar laxermedel dagligen för att upprätthålla normala tarmrörelser och undvika förstoppning vilket de är mycket rädda för.

Men i samband med hypokondri kan du också hitta motsatt effekt, vilket innebär ett starkt motstånd mot att ta mediciner av rädsla för biverkningar.

Manier och tvångsbeteenden relaterade till vila: kathisomani och clinomani

Inom detta område finns det olika fixeringar relaterade till olika aspekter av vila, som att ligga, sitta eller sova. Även om de alla verkar väldigt lika, finns det subtila skillnader vi kan utforska.

Kathisomani innebär ett tvångsmässigt beteende av att sitta ner. Det är dock inte bara den enkla glädjen att sitta som lockar. Istället är det en oemotståndlig lust till att sitta som driver dem. Till exempel kan denna mani leda till att någon vägrar att erbjuda sittplatser på kollektivtrafiken till äldre eller gravida kvinnor. Det kan även resultera till att en person sitter på golvet medan han eller hon väntar i kö, eller att sitta på en klädhylla medan han eller hon handlar.

Vi bör dock inte förväxla detta med clinomani, vilket innebär en fixering vid att ligga ner. Vid fall av clinomani kretsar personens liv kring att ligga i sängen, inte nödvändigtvis för att sova.

Tanorexia: besatthet av att vara solbränd

När det kommer till manier och tvångsbeteenden är tanorexia det tvångsmässiga behovet av att uppnå en mörk hudton. Vissa människor anser också att detta är ett beroende eller en undertyp av dysmorfofobi. Människor med dysmorfofobi är överdrivet bekymrade över brister vad gäller kroppens estetik, antingen verkliga eller inbillade. I det här fallet har den ljus hud. Människor med tanorexia associerar solbränd hud med skönhet. Dessutom tror de att de kan bli drabbade av bristsjukdomar ifall de inte ägnar sig åt ett överdrivet solande.

Strategierna som de utsatta använder för att bli solbrända består av långa pass på solariet eller mycket tid under en sol i zenit, vilket kan medföra hälsorisker. Till exempel har utsatthet för starkt solljus och solarier kunnat knytas till malignt melanom, den farligaste typen av hudcancer.

Medan måttligt med solljus har goda hälsoeffekter ökar långvarig eller oskyddad exponering risken för hudproblem. Dessa problem kan sträcka sig från brännskador på huden till hudcancer och för tidigt åldrande.

Behandling av tanorexia beror på de underliggande orsakerna. Det kan behandlas som ett beroende eller som en dysmorfofobi. Å andra sidan anser vissa yrkespersoner att solandet innebär en säsongsbaserad form av självmedicinering efter en säsongsbaserad depression.

Dessutom vet vi att solljus främjar frisättningen av endorfiner och genererar en känsla av avkoppling, välbefinnande och eufori. Som ett resultat, förutom psykologisk behandling, innebär behandling av denna sjukdom att ersätta överflödigt solbad med andra metoder för att höja endorfiner, som att träna, lyssna på musik, skratta eller äta.

En solbränd kvinna som står framme vid vattnet

Låt oss reflektera över manier och tvångsbeteenden

De fem fixeringar vi har diskuterat här är bara ett litet urval av de många manier som har namngetts. De flesta av dem erkänns inte som reella patologier eller psykiska störningar ur medicinsk synvinkel. I allmänhet är de inte särskilt allvarliga och bör inte betraktas som allvarligare än vad de verkligen är. Att uppleva någon av dessa fixeringar eller att ”vara lite manisk” är faktiskt inte något direkt dåligt, så länge det inte påverkar vardagen eller orsakar ångest.

Det är dock viktigt att förhindra att de särdrag som gör dig unik blir till outhärdliga manier som du inte kan kontrollera. Det bästa sättet att förhindra detta är att vara flexibel och tolerant.

Å andra sidan bör en mani inte göra det svårt för någon att bo med dig eller få dig att vilja kontrollera hur andra agerar. Om detta händer eller om en mani försämrar din livskvalitet är det dags att kontakta relevant vårdpersonal.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.