Fem sanningar som emotionellt mogna personer förstår

Emotionellt mogna personer har en lång resa bakom sig. De har lärt sig från sina felsteg. De bestämde sig för att ta ansvar för sina egna öden.
Fem sanningar som emotionellt mogna personer förstår
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Emotionellt mogna personer vet att livet inte alltid är enkelt eller rättvist. De håller därför inte någon annan ansvarig för deras lycka eller lidande. De förväntar sig inte heller att någon annan ska hjälpa dem med att uppnå ett större välmående. De är därmed bara ansvariga för sina beslut själva. De är arkitekterna när det gäller varje steg och beslut som de tar.

Konceptet emotionell mognad utgör en av grunderna inom Albert Ellis teorier. För dem som inte känner till fadern till den kognitiva beteende-terapin så är han en av de mest framstående personerna inom psykologin.

Han skrev över 80 böcker och 1800 artiklar, utbildade fler än 200 terapeuter och skapade ett institut som bär hans namn. Detta institut lär människor att identifiera, utmana och byta ut negativa uppfattningar mot mer hälsosamma varianter. Dessa hälsosamma tankar främjar nämligen välmående och emotionell mognad så att de kan uppnå sina mål.

Det är viktigt att man har de nödvändiga redskapen för att underlätta den personliga utvecklingen som människa. Dessa principer, som vi kommer prata om härnäst, innehåller essensen av Albert Ellis arbete: att göra lidandet mer hanterbart.

Emotionellt mogna personer förstår att världen inte är vad de vill att den ska vara

Många av oss skulle vilja förändra det förgångna. Vi skulle vilja slutföra ett kapitel, läsa om det och bestämma oss för att ta bort vissa paragrafer så att historien får en tydligare innebörd. Oavsett om vi tror det eller inte så är livet ibland meningslöst. Oförklarliga saker händer som vi känner oss tvingade till att acceptera.

Emotionellt mogna personer har lärt sig att de inte kan ändra på andra. Anledningen till detta är att du inte kan vänta på att andra ska bete sig som du vill eller säga vad du vill att de ska säga. Allt detta leder till onödigt lidande.

För att vara lycklig måste du ta ansvar för dig själv

Bertrand Malle, en kognitiv psykolog vid Brown University, utförde en studie 2004 för att analysera relationen mellan lycka och det sätt som man förstår personligt ansvar på. Att tro att det som händer oss ligger i andras händer orsakar obehag. Det är som att leva som en struts och att gömma huvudet i sanden samtidigt som man skyller på omvärlden för sina egna misstag.

Vi har såklart inte kontroll över varje aspekt av vår verklighet. Vi kan dock välja hur vi vill reagera på det som händer. Det är det viktiga.

Kvinna omgiven av flygplan.

Emotionellt mogna personer vet att du kan förändras närhelst du vill

Emotionellt mogna personer låter sig själva förändras. Förändring innebär nämligen att man växer och justeras efter att man har lärt sig något.

Att växa innebär ofta att vi lämnar vissa saker och personer bakom oss för att reducera den börda som begränsar oss och eroderar vårt egenvärde och välmående. Det innebär därmed att vi är modiga och tar klara beslut. Du måste förstå att din potential ligger i att göra periodiska förändringar.

Du måste ha en emotionell kompass i fickan

Vi behöver en emotionell kompass under varje färd i livet. Den bör alltid rikta oss mot en väg där rädslan inte tynger oss så värst, där vi inte har ångest och där vår nervositet inte får oss att sakta ner.

Emotionellt mogna personer har lärt sig att hantera emotionella tillstånd som för med sig obehagliga konsekvenser. De lär sig av varje erfarenhet. Din emotionella kompass måste vara välkalibrerad. Du kan uppnå detta med hjälp av erfarenhet och genom att vara mer uppmärksam på interna tillstånd, irrationella tankar och de känslor som tar fram det värsta i dig.

Hjärta och kompass som ligger på en karta.

Du måste inte vara förälskad för att vara lycklig

Emotionellt mogna personer är inte besatta av att söka efter kärleken. De undviker den inte, men de behöver den inte heller. Om det finns en sak som de förstår så är det att det är den emotionella utvecklingen som har störst betydelse. Det viktiga är att du fortsätter lära dig tillsammans med någon som berikar ditt liv, någon som inte gör övertramp på dina emotionella värderingar, utan som istället hjälper dig att expandera dem.

Den enda typ av kärlek som passar emotionellt mogna personer är en balanserad kärlek som låter alla följa sina mål. De föredrar därför ensamhet framför ohälsosamma relationer. Det personliga välmåendet är nämligen viktigare för dem.

Du bör alltså veta att ingen kommer in i den här världen som en emotionellt mogen person. Denna typ av mognad är något som vi når med tiden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.