Fem tips för att hjälpa din partner att övervinna sorg

Fem tips för att hjälpa din partner att övervinna sorg
José Padilla

Skriven och verifierad av psykologen José Padilla.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

Att hjälpa någon att övervinna sorg är aldrig lätt men det är alltid värt att försöka, för även om det inte verkar så just då, kan du verkligen hjälpa. Kanske lider din partner och du vill veta hur du kan hjälpa denne. I den här artikeln berättar vi hur du gör. Men först vill vi mycket kortfattat förklara vad sorg är och hur den kan yttra sig.

Sorg är den känslomässiga och naturliga reaktionen på förlusten av en betydande person, ett djur eller ett föremål. Det är ett uttryck av lidande som är ett resultat av att ett känslomässigt band har brutits. Denna reaktion inkluderar psykologiska, fysiska och sociala komponenter med en intensitet och varaktighet som är proportionell mot innebörden av förlusten (Dávalos et al., 2008).

Sorg kan yttra sig genom fysiska förnimmelser, tankar, känslor och beteenden som gör att personen kan bearbeta eller uttrycka smärtan och sorgen denne upplever.

  • Bland de fysiska förnimmelserna finns symtom som tomhet i magen, tryck i bröstet och halsen, överkänslighet för buller, depersonalisering, andnöd, muskelsvaghet, brist på energi och muntorrhet (Worden, 2004).
  • Känslor är huvudrollsinnehavarna i all sorg, vilket du kanske har märkt hos din partner. Bland dem finns depression, ilska, ångest, ensamhet, lättnad, nostalgi, svartsjuka och hjälplöshet (Muñiz, 2010). Skuldkänslor eller hopplöshet upplevs också inför förlust.
  • Tankar spelar också en central roll under sorg. Faktum är att de kan öka känslornas intensitet. Bland dessa finns tvångstankar om händelsen, mardrömmar och ett aktivt sökande efter strategier för att undvika att tänka på vad som hände (Casado et al., 2001).
  • Slutligen finner vi på beteendenivån manifestationer såsom suckande, gråt, sömn- eller ätstörningar, hyper- eller hypoaktivitet, social isolering och distraherat beteende (Worden, 2004).
Kvinna med ångest

Fem tips för att hjälpa din partner att övervinna sorg

För att hjälpa din partner att övervinna sorg måste du först försöka förstå personen och vad denne går igenom genom att sätta dig själv i dennes ställe. Med andra ord måste du känna empati med personen. Empati hjälper dig att få kontakt med vad personen känner och verkligen närma dig dennes smärta.

1. Hjälp din partner att acceptera sin förlust

Känslor av overklighet inför sorg eller saknad är extremt vanliga. Faktum är att den drabbade i många fall väljer förnekelse. Personen lever därmed vidare som om förlusten inte hade inträffat. Detta är bara en mental strategi för att tillgodogöra sig faktumet gradvis, i ett försök att dämpa det känslomässiga slag som total och omedelbar acceptans skulle innebära.

Det rekommenderas inte att du spelar med. Du bör dock inte heller konfrontera din partner med verkligheten. Ge honom eller henne utrymme.

Men om din partner fortsätter att förneka fakta bör du rådfråga en specialist. Försök inte att få personen att möta verkligheten på egen hand, eftersom detta inte bara kan orsaka denne enorm smärta. Det kan också trycka bort din partner från dig och då skulle du inte kunna hjälpa honom eller henne alls.

2. Finns där för din partner när han eller hon försöker övervinna sin sorg

Att finnas där för din partner kommer också att hjälpa honom eller henne att övervinna sin sorg. Det enkla faktum att personen vet att denne inte går igenom det ensam kommer att hjälpa denne enormt.

Se till att du är tillgänglig för din partner när som helst ifall han eller hon behöver prata. En kram och ett “jag finns här för dig” kan göra stor skillnad under denna fas.

3. Hjälp din partner att genomleva sina känslor

För att hjälpa din partner att övervinna sorg är det viktigt att du inte blir frestad att ogiltigförklara hans eller hennes känslor. Till exempel kanske en bit papper inte betyder något för dig, men det kan betyda mycket för honom eller henne. Eller, en engångskommentar du ger kan verka oskyldig för dig, men den kan verkligen såra din partner. Det är viktigt att personen förstår att denne har rätt att känna som denne gör.

Å andra sidan, att låta din partner uttrycka sina känslor betyder inte att du ska låta honom eller henne ha sönder saker eller skada sig själv eller andra. Känslor är en sak och beteende är en annan. Att acceptera personens känslor och dennes smärta betyder inte att du ska acceptera eller tillåta denne att agera destruktivt.

4. Ta hand om din partner

Mitt i sorgens smärta är det normalt att människor slutar ta hand om sig själva. Därför är det viktigt att du kan ge stöd till din partner så att läkningsprocessen kan fortskrida och han eller hon kan återfå sin självständighet fullt ut.

När du känner dig ledsen så tenderar du som bekant att överge vissa egenvårdsvanor. Till exempel kan du sluta gå till frisören, raka dig mindre regelbundet och säga nej till många planer. Dessa kan vara sådana som inte verkar vara viktiga för dig just nu, men som kan bli både roliga och oförglömliga. De som tar dig ur din komfortzon och på något sätt påminner dig om att du fortfarande lever. På det sättet kan du spela en mycket hjälpsam roll för din partner.

Kvinna som stödjer sin partner

5. Låt personen sörja

För att övervinna sin sorg är det nödvändigt för din partner att leva igenom den. Det beror på att personen inte kan övervinna det de inte har upplevt. Låt därför din partner känna sin smärta och gå igenom sina olika stadier av sorg. Försök att inte pusha eller pressa personen; försök bara vara med denne och stötta känslomässigt.

Sorg är en normal process. Men den kan ibland bli patologisk. Om detta händer bör din partner söka professionell hjälp.

Att ta sig igenom sorg kräver tid såväl som en vilja att gå vidare. I den här processen är det oerhört viktigt att finnas där för sin partner. Att ge ditt sociala stöd kommer faktiskt alltid att hjälpa. När allt kommer omkring är kampen mot sorg en svår kamp som alltid har gjorts mer uthärdlig genom att vara i sällskap med nära och kära.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Casado, E., Venegas, M., Páez, D., & Fernández, I. (2001). Factores Psicosociales en la separación de pareja. Akademos3(2), 7-35.
  • Dávalos, E. G. M., García, S., Gómez, A. T., Castillo, L., Suárez, S. S., & Silva, B. M. (2008). El proceso del duelo. Un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales. Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas13(1), 28-31
  • Worden, J. W., Aparicio, Á., & Barberán, G. S. (2013). El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. Barcelona: Paidós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.