"Du kan lita på mig" – personer som kan vara livräddare

"Du kan lita på mig" är fem ord som uppmuntrar oss i svåra tider när vi verkar vara på väg ned i avgrunden. Idag ska vi tala om dessa ovärderliga ord.
"Du kan lita på mig" – personer som kan vara livräddare
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vissa personer kan vara livräddare i problematiska tider. Det är de personer som säger “du kan lita på mig” och som alltid finns där för dig. De är fantastiska människor som erbjuder dig sällskap och fristäder.

Ibland behöver man dem. Ibland är man mer självständig, men man har alltid deras stöd. Men vilken roll spelar de i våra liv? Det ska vi titta på i dagens artikel.

Utöver det ska vi undersöka hur dessa personer är och vad dagens forskning säger om dem.

Man får en stödjande kram

Hur är personerna som säger “du kan lita på mig”?

Varje person är unik. De som säger “du kan lita på mig” finns dock alltid där för dig när du behöver dem. Även om de inte alltid är fysiskt närvarande så ger de sitt stöd och en hjälpande hand när de kan.

Att kunna lita på någon innebär inte att personen alltid måste stå bredvid dig fysiskt. Ingen kan trots allt göra det. De kan dock hjälpa dig på många olika sätt, även på avstånd.

Vissa personer kan öronmärka mer tid åt dig i er relation. Men även om de ger dig sitt stöd så respekterar de även ditt utrymme. Med andra ord sätter och respekterar de gränser.

Experter kan göra samma sak. Även om det är deras jobb att hjälpa dig (som rådgivare eller terapeut t.ex.) så har de även egna behov att tänka på.

Även om dessa personer, experter eller närstående, alltid finns där för dig så måste man dock komma ihåg att det kan vara väldigt utmattande för dem. De offrar trots allt sina egna behov för att finnas där för dig.

Vikten av att ha människor att kunna lita på

Ibland kanske man tror att man klarar sig själv och att det inte är så viktigt att han andras stöd, men det stämmer inte. Brist på stöd från andra kan faktiskt direkt påverka din hälsa.

Även om du har alternativet att avböja en persons erbjudna hjälp så innebär det inte nödvändigtvis att hjälpen inte skulle gagna dig. Ibland nekar vi dock till hjälp av andra faktorer, såsom skam eller rädsla för att göra sig sårbar.

Att ha och använda sig av andra personers stöd kan dock avsevärt förbättra din livskvalitet.

Människor utvecklas i olika områden, inklusive det psykosociala. Detta område handskas med banden vi etablerar med andra människor.

Det är viktigt eftersom det ger dig högre säkerhet, skydd, empati, utlopp för vad du känner och motivation.

Vidare påverkar din psykosociala tillfredsställelse andra aspekter av din utveckling: fysisk, känslomässig, kognitiv och spirituell.

Tack vare det kan personer som säger “du kan lita på mig” verkligen förbättra ditt välmående.

Men alla som säger detta till dig kommer inte ha en positiv påverkan på ditt liv. De viktiga personerna är de du kan utveckla hälsosamma relationer med; de som ger dig stöd och kärlek samtidigt som de respekterar dina gränser.

En vän att lita på

Varför betonar nuvarande forskning vikten av detta stöd?

Hälsa definieras som “ett tillstånd av totalt fysiskt, mentalt och socialt välmående” av Världshälsoorganisationen (WHO). Att ha personer som tillhandahåller detta kan därför förbättra ditt välmående.

Alla dessa tre aspekter är viktiga och kopplade till varandra.

Flera forskare studerar detta, inklusive Nunes Baptista, Rigotto, Ferrari Cardoso & Marín Rueda, som publicerade en artikel som säger att det finns skillnader i uppfattningen av socialt & familjemässigt stöd hos män & kvinnor.

Som ett resultat påverkar detta en persons känsla av välmående och kan vara kopplat till självuppfattningen.

Andra studier fokuserar på hälsan och dess koppling till socialt stöd. Lemos Giráldez och Fernández Hermida talar om denna fråga i en artikel som publicerades i tidskriften Psichotema.

I denna artikel undersöker de det sociala stödets påverkan på hälsan och föreslår att det kan vara vitalt för utvecklingen av vissa tillstånd.

Var inte rädd för att be om hjälp

Att ha någon som kan hjälpa en är alltid positivt, speciellt när man verkligen behöver det. Att be om hjälp gör dig inte sämre än någon annan och det bör inte påverka din värdighet. Det är ofta en intelligent och modig handling.

Om du själv kan tillhandahålla stöd till någon som inte ser en väg ut ur sitt problem kommer du belönas med tillfredsställelsen av att ha hjälpt någon. Att tillhandahålla hjälp kan ge en person helt andra chanser.

Dina ord, en kram eller handlingar och gester kan ge någon ljus när denne befinner sig djupt ned i avgrunden. Allt kan börja med den enkla frasen: “Du kan lita på mig”.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Giráldez, S.L. & Fernández-Hermida, J.R.F. (1990). Redes de soporte social y salud. Psicothema, 2(2), 113-135.

  • Baptista, M.N. Rigotto, D.M. Cardoso, H.F. & Rueda, F.L.M. (2012). Soporte social, familiar y autoconcepto: relación entre los constructos. Psicología desde el Caribe.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.